Ghid Hai pe net!2014(1)

Download Report

Transcript Ghid Hai pe net!2014(1)

Campania Hai pe net! 24 – 30 Martie 2014
www.eos.ro
CE ESTE CAMPANIA HAI PE NET!
HAI PE NET! este o campanie de incluziune digitală
derulată în România de Fundația EOS – Educating for
An Open Society.
 Evenimentul se derulează sub umbrela campaniei
Get online week (www.getonlineweek.eu),
organizată la nivel la nivel European de către
organizația Telecentre Europe (www.telecentreeurope.org);
PARTENERI NAȚIONALI
În ediția 2014 partenerii naționali ai campaniei sunt:
ANBPR – Asociația Națională a Bibliotecilor și Bibliotecarilor
din România care sprijină participarea:
- Bibliotecilor publice locale;
Rețeaua de ecentre naționale formată din:
- Centre tehnologice comunitare cu acces gratuit la instruire
TIC și internet: ONG-uri, centre PAPI (Puncte de acces
public la informație), autorități publice locale;
PARTENERI NAȚIONALI
Rețeaua națională de instituții de învățământ:
 Școli gimnaziale;
 Licee;
 Colegii.
Alți parteneri strategici la nivel național:
Microsoft România
Certipro Education (www.certipro.ro)
NOUTĂȚI ÎN EDIȚIA 2014

Identitate vizuală și un nou website al campaniei la nivel
European - Get online week;
 Integrarea Get on line week și a Hai pe net! 2014 în cadrul
campaniei eSkills for Jobs (eCompetențe pentru locuri de muncă
digitale).
Derulată de către Digital Europe (www.digitaleurope.org) și European
Schoolnet (www.eun.org), această inițiativă a Comisiei Europene este
un răspuns la cererea tot mai mare de profesioniști în domeniul TIC
existentă pe piața forței de muncă, cerere care în prezent nu este
îndeplinită, în ciuda nivelului ridicat al șomajului în Europa.
NOUTĂȚI ÎN EDIȚIA 2014
Get on line week 2014/Hai pe net! este parte a campaniei
eSkills for Jobs, care are drept scop creșterea gradului de
conștientizare asupra oportunităților educaționale, de
training, de ocupare a locurilor de muncă disponibile
persoanelor cu competențe digitale, cele care știu să
utilizeze efectiv tehnologiile digitale.
Campaniile Get online week/Hai pe net! 2014 și eSkills for
Jobs sprijină inițiativa Grand Coalition for Digital Jobs
(Marea Coaliție pentru locuri de muncă digitale), susținută
de către Comisia Europeană.
NOUTĂȚI ÎN EDIȚIA 2014
Inițiativa Grand Coalition for Digital Jobs dorește
dezvoltarea unui parteneriat în cât mai multe țări cu
diverse companii din domeniul IT precum Google,
Telefonica, SAP, Microsoft, Cisco dar și alte companii mai
mici, furnizori de formare profesională și ONG-uri care să
contribuie și să sprijine creșterea numărului de profesioniști
în domeniul IT pe piața muncii până în anul 2015, astfel
încât să asigure până în anul 2020, un număr suficient de
practicieni care să ocupe cele câteva sute de mii de locuri de
muncă vacante din această arie de activitate.
NOUTĂȚI ÎN EDIȚIA 2014
Factorii de decizie politică din toată Europa și Consiliul
European au oferit un sprijin politic puternic acestei inițiative.
Prin urmare, coaliții naționale au fost dezvoltate în mai mult de
10 state membre ale UE cu scopul de a facilita acțiuni la nivel
local.
În România, Fundația EOS a derulat o serie de activități la
nivel național în vederea realizării obiectivelor Coaliției locale
în România.
NOUTĂȚI ÎN EDIȚIA 2014
Test Fest 2014 este o campanie organizată de Fundația EOS și
Certipro Education, în parteneriat cu Microsoft, Ministerul Educației
Naționale și Ministerul pentru Societatea Informațională.
Festivalul de certificare Test Fest 2014 este destinat liceelor sau
universităților care doresc să valideze cunoștințele IT ale
elevilor/studenților. Obținerea certificării Microsoft Office sau
Microsoft Technology Associate oferă tinerilor un diferențiator
major în CV-ul personal și le dă încrederea de a crește din punct de
vedere profesional.
NOUTĂȚI ÎN EDIȚIA 2014
 Noi teme și activități de realizat;
 Măsurarea impactului campaniei ca urmare a răspândirii
informațiilor cu privire la derularea activităților prin intermediul
rețelelor de socializare: Facebook, Linkedin, Twitter;
 Desfășurarea simultană în săptămâna 24-30 Martie 2014 a
Festivalul de certificare a competențelor TIC - Test Fest 2014!
Festivalul Test Fest 2014 este de asemenea una dintre acțiunile cheie
ale Coaliției Locale pentru Joburi Digitale alături de campania Hai pe
net! în România.
OBIECTIVE ȘI GRUPURI ȚINTĂ HPN!2014
Stimularea forței de muncă, formarea competențelor digitale pentru
angajare și locuri de muncă digitale în comunitățile din Europa.
 Implicarea a cel puțin 3000 de persoane în minim 120 de telecentre 25 de persoane/ telecentru care să participe activ la activitățile de
training și cele de creștere a capacității grupurilor țintă implicate;
 Organizarea/promovarea a cel puțin 10 evenimente în telecentrele
comunitare cu privire la creșterea gradului de conștientizare a
locurilor de muncă digitale și a setului de competențe necesare
pentru aceste locuri de muncă - (organizarea alternativă de
evenimente de incluziune socială).
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE HPN!2014

Informarea a cel puțin 50.000 de persoane la nivel național prin
intermediul canalelor mass-media;
 Realizarea de parteneriate la nivel local cu alte organizații/ instituții în
vederea derulării campaniei;
 Derularea a cel puțin 700 de teste Skillage pentru tineri –
www.skyllage.eu în cadrul celor 120 de telecentre implicate;
 Realizarea de parteneriate cu serviciile publice de ocupare a forței de
muncă (AJOFM ) sau alte firme private de recrutare de forță de muncă
pentru identificarea tinerilor șomeri activi în căutarea unui loc de muncă –
centrele implicate sunt încurajate să dezvolte aceste parteneriate.
TEME HAI PE NET! 2014
Campania Hai pe net! 2014 abordează 2 teme majore:
 1. Get online for jobs/Hai pe net!
pentru obținerea unui loc de muncă!
 2. Get online for inclusion/Hai pe net!
pentru incluziunea ta digitală !
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
Activități care se pot derula, grupate pe subiectele incluse de
temele campaniei:
1. Evaluarea și formarea competențelor digitale
1.1 Skillage – este un instrument de evaluare a competențelor tinerilor
care poate fi folosit ca și “reclamă” pentru participanții la campanie,
pentru a înțelege mai bine setul de competențe digitale de care au
nevoie pentru locurile de muncă disponibile în prezent și pentru a-i
încuraja să urmeze cursuri suplimentare de formare și certificări în
domeniul IT.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI - Skillage
Aplicația Skillage poate fi folosită de către:
 Elevii de liceu care doresc să urmeze cursuri informale TIC;
 Studenți care se pregătesc pentru obținerea unui loc de muncă;
 Tineri care doresc să își testeze abilitățile înainte să urmeze un
curs de instruire TIC;
 Tinerii cu abilități TIC de bază care aspiră la o carieră în domeniul
IT prin evaluarea nivelului de competențe actual;
GRUP ȚINTĂ PRINCIPAL: tineri fără loc de muncă: 16-24 de ani
Aplicația este disponibilă online în limba română: www.skyllage.eu.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
1.2 Instruiri pentru formarea competențelor digitale utilizând
diverse programe de studiu/seturi de instrumente
Aceste instruiri vizează în special persoanele fără loc de muncă și
trebuie să se axeze în principal pe dobândirea competențelor pentru
ocuparea unui loc de muncă.
Un instrument foarte util și disponibil online care poate fi utilizat de
toate telecentrele implicate este ghidul pentru angajare intitulat
Employment Toolkit.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
1.2
Acest instrument oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și dezvolta
competențele TIC, atitudinea de a înțelege cum învățăm și de ce învățăm
continuu, spiritul de inițiativă cât și abilitățile interpersonale sociale și de
angajare.
Aplicația este disponibilă în limba română accesând:
http://www.keycompetences.eu/wordpress/romanian-toolkit/about/
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
2. Organizarea de evenimente (ateliere de lucru, seminarii) cu privire la creșterea
gradului de conștientizare cu privire la importanța competențelor digitale
2.1 Obținerea de locuri de muncă digitale:
 Organizarea de evenimente la nivel local cu sprijinul serviciilor publice de
ocupare a forței de muncă, a organizațiilor de tineret și a IMM-urilor în vederea
creșterii gradului de conștientizare cu privire la tipurile de locuri de muncă
digitale existente pe piața forței de muncă și a setului de competențe digitale
necesare pentru ocuparea acestora.
Grupuri țintă: tineri, șomeri, IMM-uri, serviciile publice de ocupare a forței de
muncă
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
2.2 Zilele Carierei pentru tineri
 Crearea oportunității pentru un număr de maxim 10 tineri cu scopul de a
descoperi secretele profesiilor din industria IT prin facilitarea accesului
acestora în interiorul unor companii de profil – ca stagiu de practică pentru
studenți sau elevi în anul terminal.
Companiile de telecomunicații și cele care dezvoltă software, furnizorii de eservicii, băncile și agențiile de stat pot fi încurajate să invite tinerii și elevii să
învețe despre oportunitățile oferite de o carieră în domeniul IT.
Grupuri țintă: tineri (elevi sau studenți), profesori, companii IT.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
3. Oportunități pentru tineri șomeri
 Telecentrele pot încuraja serviciile publice locale/județene de ocupare a forței de
muncă să furnizeze liste scurte cu tinerii șomeri înregistrați în baza lor de date, în
special acele persoane care sunt foarte active în căutarea unui loc de muncă sau
a unui curs de formare.
Fundația EOS va depune o lista scurtă cu 3 participanți/per țară, iar apoi Telecentre
Europe va extrage câștigătorii unor stagii de formare gratuite, a unor vouchere de
certificare IT și/sau a unor dispozitive digitale ca premiu pentru eforturile depuse de
aceștia.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
4. Incluziune digitală – Multiple activități care pot acoperii o arie largă de
subiecte precum:
4.1 Formarea competențelor digitale pentru persoanele care nu au fost
niciodată online – offline users/primul click – scurte instruiri cu privire la
utilizarea calculatorului și a internetului;
4.2 Activităţi pentru agricultori
http://www.apdrp.ro/ (Instalarea tinerilor fermieri, Măsura 112);
http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1819&lang=RO – oportunități de
finanțare pentru fermieri.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
4.3 Siguranţa copiilor pe internet (deopotrivă pentru tineri şi părinţii lor) –
activități ce pot fi desfășurate în telecentrele de tip școală sau grădiniță dar și
în celelalte tipuri de telecentre. Câteva linkuri utile în pregătirea acestei
activități:
http://www.copiidisparuti.ro/lectii/html/etusivu.htm
http://www.sigur.info/
www.desprecopii.com/info.asp?ID=1400
http://referate.educativ.ro/invatamant-gimnaziu.html
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
4.4 Lecții online
http://portal.edu.ro/index.php/articles/c143/ (această secţiune a portalului
edu.ro conţine documentare şi prezentări multimedia, experimente şi
simulări virtuale, cursuri electronice, momente de lecţie, lecţii cu strategie
didactică predefinită, cu conţinut puternic interactiv, bazate pe programa
şcolară oficială).
4.5 Locuri de muncă vacante de la agenţiile AJOFM – îndrumarea șomerilor
către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă – în special pentru
informarea persoanelor din comunitățile mici rurale unde accesul la această
informație este dificil: http://lmv.anofm.ro/.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
4.6 Activități inter-generaționale și pentru seniori
Organizarea de ateliere dedicate activităților inter-generaționale: copiii și tinerii pot fi
încurajați să își invite bunicii și/sau părinții la telecentru pentru a petrece împreună
câteva ore și pentru a-i învăța pe aceștia cum să utilizeze calculatorul și internetul dar
și pentru a le arăta care sunt beneficiile oferite de utilizarea acestora;
Activități pentru seniori:
 Navigare pe site-uri de interes pentru vârsta a treia legate de diverse teme precum:
sport, timp liber, bilete de tratament;
 Training de scurtă durată cu privire la noțiunile de bază legate de utilizarea unui
calculator; Realizare id Skype, Live sau Yahoo Messenger pentru a comunica cu
copiii plecați din comunitate.
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
4.7 Activități de petrecere a timpului liber:
Citire de ziare online/revista presei
 http://revistapresei.hotnews.ro/
 http://www.presaonline.com/
 http://www.ziare.com/
4.8 Utilizarea de e-servicii (e-banking, e-guvernare, cumpărături
online, cursuri de formare online).
PROPUNERI ACTIVITĂȚI
4.9 Social media și navigare pe internet pentru tineri
Organizarea de ateliere de social media – acest domeniu este foarte
atractiv în special pentru tineri, de aceea realizarea de astfel de activități
poate fi foarte utilă alături de alte aplicații dedicate acestui grup țintă.
 Crearea de adrese de Facebook, Twitter, Linkedin și instruirea acestora
în modalitatea de funcționare a acestor rețele sociale;
 Conștientizarea acestora cu privire la importanța și securitatea datelor
atunci când utilizează rețelele sociale.
 Indicarea unor site-uri utile precum Wikipedia, e-referate.ro etc.
PAȘI DE URMAT PENTRU TELECENTRE
Pasul 1: Înregistrați-vă online și numiți un responsabil local.
Pasul 2: Parcurgeți ghidul de derulare a campaniei dezvoltat de către
Fundația EOS și familiarizați-vă cu abordarea, obiectivele și activitățile
campaniei.
Pasul 3: Informați partenerii și promovați evenimentul la nivel local.
Pasul 4: Localizați și adaptați obiectivele și activitățile în funcție de
specificul local al comunității dumneavoastră.
Pasul 5: Distribuiți materialele promoționale și aplicațiile disponibile online
dezvoltate de echipa campaniei și faceți-le cunoscute întregii comunității și
tuturor categoriilor de beneficiari.
PAȘI DE URMAT PENTRU TELECENTRE
Pasul 6: Promovați și diseminați evenimentul la nivel local. Pregătiți
comunicatele de presă și oriunde este posibil, folosiți logo-ul campaniei
Hai pe net! și cel al campaniei GOW 2014 la nivel european.
Pasul 7: Oferiți asistență lectorilor, voluntarilor și membrilor comunității
implicați în activități. Persoana de contact desemnată se va asigura că
toate informațiile sunt disponibile și comunicarea este eficientă.
Pasul 8: Includeți logo-ul Hai pe Net! și GOW 2014 pe propriul site.
Pasul 10: Încurajați participanții să utilizeze și să experimenteze aplicațiile
online puse la dispoziție.
BENEFICII PENTRU TELECENTRELE IMPLICATE
 Vizibilitate crescută și oportunități de co-branding la nivel național.
 Management și suport în activitățile derulate la nivel de centru.
 Partenerii campaniei și centrele participante își vor putea afișa logo-ul cu
legături la propriile pagini de internet pe site-ul campaniei.
 Poziționare strategică cu instituțiile și organizațiile naționale în vederea creării
unor parteneriate de durată.
 Participarea la concursul lansat în cadrul campaniei și posibilitatea promovării
la nivel național a poveștilor, fotografiilor, filmelor video și a studiilor de caz.
 Premii pentru categoriile de concurs din cadrul campaniei.
MULȚUMESC!
- Fundația EOS Romania
Web: www.eos.ro,
Email: [email protected]; [email protected]
Cornelia Popescu, Coordonator campanie
Email: [email protected]
Tel: 0040 741 924 701; 0040 256 498172