pod*í*e: NI**Í ROSTLINY - Letohradské soukromé gymnázium ops

Download Report

Transcript pod*í*e: NI**Í ROSTLINY - Letohradské soukromé gymnázium ops

Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY
•
•
•
•
•
tělo tvoří stélka (thallus)
= > stélkaté rostliny (řasy a sinice)
algologie
obsahují chlorofyl a, b, c, d i jiná barviva
autotrofní organismy (saprofytní, paraziti)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY
oddělení: červené řasy, ruduchy (Rhodophyta)
oddělení: hnědé řasy (Chromophyta)
třída: rozsivky (bacillariophyceae)
třída: chaluhy (Phaeophyceae)
oddělení: obrněnky (Dinophyta)
oddělení: krásnoočka (Euglenophyta)
oddělení: zelené řasy (Chlorophyta)
tř.: zelenivky (Chlorophyceae)
tř.: spájivky (Zygnematophyceae)
tř.: parožnatky (Charophyceae)
tř.: Prasinophyceae
tř.: Chlamydomonády (Chlamydophyceae)
tř.: Ulvophyceae
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
odd.: RUDUCHY (Rhodophyta)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
RUDUCHY
• Mnohobuněčné, jednobuněčné, autotrofní organismy
• Stélka: vláknitá, větvená
• Chlorofyl a, d, fykoerytrin
( phýkos = řasa, erythrós = červený )
• ROZMNOŽOVÁNÍ:
- > jednobuněčné – dělením buněk
- > mnohobuněčné – rozpad stélky, nepohyblivé výtrusy, oogamie
• VÝSKYT: v teplých mořích – přisedle, velké hloubky
u nás: horské potoky (potěrka – Batrachospermum )
• VYUŽITÍ: léčivé látky, pokrmy (V Asie), agar
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: HNĚDÉ ŘASY
(Chromophyta)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
HNĚDÉ ŘASY
• Chlorofyl a, c, b-karoten, fukoxantin
• Buňky s 1-2 bičíky
•
•
•
•
•
•
třída: rozsivky (Bacillariophyceae)
třída: chaluhy (Phaeophyceae)
třída: zlativky ( Chrysophyceae )
třída: různobrvky ( Xantophyceae )
třída: chloromonády ( Raphidiophyceae )
třída: Eustigmatophyceae
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Rozsivky (Bacillariophyceae)
• Jednobuněčné,
jednotlivci, kolonie
• Stélka: kokální
• Frustula – dvoudílná
křemičitá schránka
rozsivek
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Rozsivky (Bacillariophyceae)
• Velice početná skupina řas
• Značné rozšíření ( všechny typy vod, půda )
• Indikátory jakosti vody
• Usazováním vznikla hornina – křemelina
( využití – sklo, filtry, izolační hmoty, dynamit )
• ROZMNOŽOVÁNÍ: nepohlavní
pohlavní
- viz. učebnice
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Rozsivky (Bacillariophyceae)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Chaluhy ( Phaeophyceae )
• Mnohobuněčné
• Stélka:
trichální (vláknitá)
pseudoparenchymatická
(pletivná)
( -- > evolučně nejpokročilejší
zástupci hnědých řas )
• ROZMNOŽ.:
- vegetativně, nepohlavní r.,
pohlavní r.
- rodozměna
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Chaluhy ( Phaeophyceae )
• přirůstají k podkladu – loď, kameny, vodní živočichy
• využití: palivo, hnojivo, zdroj potravy, obsahují
velké množství jódu - farmacie
• výskyt: většinou moře
severní moře : Chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus)
tichý oceán : bobulák (Macrocystis)
Sargasové moře : hroznovice (Sargasum)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: OBRNĚNKY ( Dinophyta )
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: OBRNĚNKY ( Dinophyta )
• Chlorofyl a, c2, b-katoten,
peridinin (karotenoid)
• Stélka: bičíkovci (monadoidní)
• 2 bičíky ( potrava, pohyb )
• Částečně heterotrofní (lov
bakterií, prvoků)
• Théka – povrch buňky (
plazmatická membrána + celulózní destičky)
• světločivná organela ( ocellus)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: OBRNĚNKY ( Dinophyta )
• rybníky tůně, moře ( „red tide“ )
• produkují toxiny
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: KRÁSNOOČKA ( Euglenophyta )
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: KRÁSNOOČKA ( Euglenophyta )
• Stélka : bičíkatá (1-4 bičíky)
• Chlorofyl a, b, bkaroten, xantofyly
• Částečně heterotrofní
• Rozmnožování :
podélné dělení
• Výskyt: silně znečištěné
sladké vody ( rybníky,
kanály, kaluže,…)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Krásnoočka – struktura buňky
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: ZELENÉ ŘASY ( Chlorophyta )
tř.: Zelenivky (Chlorophyceae)
tř.: Ulvophyceae
tř.: Chlamydomonády (Chlamydophyceae)
tř.: Spájivky (Zygnematophyceae)
tř.: Parožnatky (Charophyceae)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Odd.: ZELENÉ ŘASY ( Chlorophyta )
• Všechny typy stélek
• Důležitá role v evoluci vyšších rostlin
(několik společných znaků):
1) Chlorofyl a, b, karotenoidy
2) zásobní látka – škrob
3) celulózní buněčná stěna
• Výskyt: nejvíce ve sladkých vodách (90 %)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Zelenivky ( Chlorophyceae )
• Jednobuněčné,
mnohobuněčné
• Jednotlivě, kolonie,
cenobium
•
•
Řetízkovka ( Scenedesmus )
Zelenivka ( Chlorella )
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Ulvophyceae
• Stélka: vláknitá,
parenchymatická
• Převážně v moři
•
•
•
Žabí vlas (Cladophora glomerata)
- u nás hojně v mírně tekoucích i
stojatých vodách
Mořský salát (Ulva lactuca)
Kadeřnatka ( Ulothrix zonata )
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Chlamydomonády
• bičíkovci
• jednotlivě, cenobia,
kolonie
•
•
Pláštěnka ( Chlamydomonas )
Váleč ( Volvox )
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Spájivky (Zygnematophyceae)
• Jednobuněčné, vláknité
• Charakterisické pohlavní rozmnožování – spájení
(konjugace): splývají celé protoplasty -- > zygospora
•
•
Šroubatka ( Spirogyra )
Krásivka ( Cosmarium )
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
tř.: Parožnatky (Charophyceae)
• Stélka: jednobuněčná,
vláknitá, pletivná
• nejlépe organizovaná
struktura těla
(rhizoid, kauloid, fyloid)
- většina sladkovodní
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.