DIRECT speech

download report

Transcript DIRECT speech

Reported questions
1. Wh- questions
- these questions begin with – when,
where, what, why, …
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Šárka Sedláčková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) .
DIRECT SPEECH
REPORTED SPEECH
podmět
“What is your name?“
“Where did you stay?“
přísudek
She asked,
what my name was.
She asked,
where I had stayed.
YES/ NO questions
Direct speech
“Do you live in the
city centre?“
“Did you go there?“
Reported speech
He asked
She asked
if
whether
if
whether
I lived in the city
centre.
I had gone there.
DIRECT SPEECH
1. “Where will you go?“
2. “Have you seen
that?“
3. “Why did you do
that?“
4. “Did you go to see
fireworks.“
5. “Were you drinking
any alcohol?“
REPORTED SPEECH
1. He asked where I would go.
2. He asked whether I had seen
that.
3. He asked why I had done that.
4. He asked whether I had gone
to see fireworks.
5. He asked if I had been
drinking some alcohol.