Transcript Slayt 1

PROJE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

13/12/2013 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

1

SUNUM İÇERİĞİ

: 

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi tanımı, işlevleri,

Proje nedir? Proje Döngüsü Yönetimi nedir?

Proje fikirleri nasıl başlar?

Hibe Programları

Başarı Öyküsü - Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı (Ulusal Ajans) - Trakya Kalkınma Ajansı destek programları - IPA BG-TR Sınırötesi Programı -TUBİTAK - Horizon 2020

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 2

PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28 Eylül 2012 tarih ve 42375 sayılı yazı uyarınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyete başlamıştır.

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 6.05.2020

3

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Görevleri?

Trakya Üniversitesi hakkında bilgilendirmek, öğretim elemanlarını uluslararası ve ulusal mali destek programları

Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek programlarının duyurularını yapmak,

ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,

6.05.2020

Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesi’ne

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 4

Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları yapmak,

Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını tutmak ve durumlarını takip etmek olarak belirlenmiştir .

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 5

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Ekibi

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Selin KÜÇÜKKANCABAŞ Uzman: Burcu ÖZER Proje sorumlusu : Bilg. İşletmeni Emine ATEŞ

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 6

5 6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 7

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 8

Proje nedir?

Proje; Belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

9 6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 10

6.05.2020

Hibe Programları

ULUSAL HİBE PROGRAMLARI - Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı (Ulusal Ajans) (ERASMUS+) - Trakya Kalkınma Ajansı destek programları -TUBİTAK AB PROJELERİ - IPA BG-TR Sınırötesi Programı - Horizon 2020 l

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 11

HAYAT BOYU ÖĞRENME ve GENÇLİK PROGRAMLARI (ERASMUS+)

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 12

ERASMUS +

Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları 2014-2020 yılları arasında yeni bir adla ve yenilenerek çıkıyor.

ERASMUS+ olarak karşımıza

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 13

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Leonardo da Vinci Programı; kurumlara Avrupa çapında ortaklarla birlikte çalışma, yenilikçi metot ve uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 14

Program, ülkeler arası iş birliği yoluyla, mesleki eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik edilmesini hedeflemektedir.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 15

Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri

Hareketlilik 6.05.2020

Yenilik Transferi Leonardo da Vinci Ortaklık Hazırlık Ziyaretleri Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 16

Hareketlilik (Mobility) Projeleri

Mesleki eğitimle ilgili bir proje kapsamında; - mesleki eğitimle ilgili kişilerin, - sağlanan hibe ile, - belirli bir süre için, - AB üyesi bir ülkedeki kuruluşa gönderilmesidir.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 17

Hareketlilik (Mobility) Faaliyeti

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 18

Ortaklık Projeleri

Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında işbirliğini teşvik eden, buna katkı sağlayan bir faaliyet türüdür.

Proje süresi: 24 aydır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 19

Ortaklık Projeleri

- Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma - İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi - Hareketlilik - En az üç ortak - Proje tabanlı bir faaliyet ...

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 20

Yenilik Transferi (TOI)

AB ortaklığı yoluyla:

İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması

Başka bir ifade ile “Farklı içeriklerde geliştirilmiş”

Yeni ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal düzeyde

Dil,

Yerel ihtiyaçlar,

Kültürel durum adaptasyonudur.

6.05.2020

açılarından

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

uyarlanması,

21

Örnek Leonardo da Vinci projeleri:

Pamukkale Üniversitesi : ‘TURKISH DELIGHTS’ projesi Harran Halk Eğitim Merkezi: : ‘ ÇOCUK GELİŞİMİ, ELEKTRONİK, MUHASEBE ALANLARINDA PRATİK YAPMAK’ projesi GİYİM VE AVRUPA’DA

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 22

Hazırlık Ziyaretleri

Hayatboyu Öğrenme Programı alt faaliyetlerinden olan Hazırlık Ziyaretleri, Leonardo Programı kapsamında sunulacak projelere (Hareketlilik, Yenilik Transferi ve Ortaklık Projeleri) hazırlık yapmak amacıyla kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma planı hazırlamaları ve başvuru formu ile doldurmaları diğer için gerekli dokümanları sağlanan bir birlikte imkandır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 23

Hazırlık Ziyaretleri

Bu sayede ortaklar başvuru öncesinde, projenin amaç, hedef ve metodolojisini daha ayrıntılı olarak tanımlamak, proje içindeki ortakların rollerini ve görevlerini belirlemek için bir araya gelebilirler.

En fazla 5 gün süreli toplantılardır.

24 6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

İrtibat Seminerleri

İrtibat Seminerleri (Contact Seminars) Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo programı kapsamında sunulacak projelere (Hareketlilik, Yenilik Transferi ve Ortaklık Projeleri) ortak bulma araçlarından biridir.

İrtibat Seminerleri, her ülkeden gelen katılımcılar ile toplamda 50-100 kişinin katılımı ile ve genelde çalıştay şeklinde gerçekleşir.

En fazla 5 gün süreli toplantılardır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 25

GRUNDTVİG PROGRAMI Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri

Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projeleri, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında küçük ölçekli işbirliği faaliyetleridir.

Öğrenme Ortaklıkları projeleri, sürece odaklanır ve kendi eğitim faaliyetlerine Avrupa işbirliğini katmak isteyen kuruluşların katılımını genişletmeyi amaçlar.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 26

• •

Örnek Projeler: Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi : ‘Avrupa’da Sosyal Dahil Etmede İşbirliği’ projesi Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi: ‘Göçmen Eğitimi ile ilgili Çözümler’ konulu proje

27 6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Programı

Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla

yetişkin

eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan veya hizmet-içi eğitimiyle ilgili kişilerin, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 28

Bu sayede katılımcıların, pratik öğretmenlik, çalıştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik becerileri gibi yeteneklerini geliştirmek ve Avrupa'daki hayatboyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 29

Örnek projeler: Burcu ÖZER: Bournemouth/ İngiltere Intensive English Language – 2.600,00 Euro

Serdar ÖZER: Namık Kemal Üniversitesi CLIL - Content and Language Integrate Learning for Teachers of Other Subjects- Dublin/İrlanda 2.673,00 Euro

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 30

TRAKYA KALKINMA AJANSI

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 31

2012 Yılı Mali Destek Programı

Programın Amacı: Özel ihtimam gerektiren grupların girişimciliğinin ve istihdamının arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması - Kültür ve turizmin gelişmesine, bölgenin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 32

Örnek projeler: Pınarhisar BÖLGESİ Kaymakamlığı: KÜLTÜR VE GELİŞİYOR’ projesi, ‘ISTRANCA TURİZMLE

Edirne Kamu Hastaneler HİZMETLERİNDE Birliği: ‘SAĞLIK YENİLİKÇİ BİR UYGULAMA: PALYATİF BAKIM MERKEZİ’ projesi

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 33

Teknik Destek Programı:

Aşağıdaki belirtilen konuları içeren başvurular uygun başvurulardır: Kurumun geliştirilmesi insan kaynakları kapasitesinin Kurumun hizmet kalitesinin geliştirilmesi Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 34

Örnek proje: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu: Akademisyenlerimiz Makale Yazma Eğitimi İçin

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 35

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı:

Öncelikler aşağıda verilmektedir: 1. Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelere ilişkin fizibilite çalışmaları 2.

Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin fizibilite çalışmaları

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 36

3. Bölgede enerji verimliliğini arttırmaya yönelik projelere ilişkin fizibilite çalışmaları 4. Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri ile fizibilite çalışmaları 5. Afet acil yardım faaliyetlerine ilişkin planlama ve araştırmalar 6. Kentsel kimlik ve tasarım fizibiliteleri

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 37

Örnek proje: Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü: ‘Tarihi Kocahıdır İlkokulu Binasının Eğitim ve Kültür Merkezine Dönüşümü için Restorasyon projesi Projesinin Hazırlanması’

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 38

BULGARİSTAN-TÜRKİYE IPA SINIRÖTESİ PROGRAMI

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 39

Türkiye: Edirne- Kırklareli Bulgaristan: Haskovo- Yambol, Burgaz

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 40

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi Programı 3. Teklif Çağrısı

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın mali desteği ile Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik proje tekliflerinin verilmesi çağrısında bulunmaktadır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 41

Proje teklifleri aşağıdaki öncelik alanlarından birini hedeflemelidir:

Müdahale Alanı 1.1: Sosyal kalkınmanın ve sosyal ÖNCELİK EKSENİ 1: uyumun geliştirilmesi SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL VE İKTİSADİ KALKINMA

• •

Müdahale Alanı 1.2: İktisadi rekabet edebilirliğin arttırılması: Müdahale Alanı 1.3: İşbirliği alanındaki iktisadi potansiyelin geliştirilmesi için altyapısal destek verilmesi;

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 42

• •

Örnek projeler: Edirne Genç İş Adamları Derneği : ‘Kültürel Network’ projesi, bütçe: 138.715,79 € Burgaz Sualtı Arkeoloji Merkezi, Bulgaristan: ‘Arkeolojik Miraslar ile Sınırötesi İşbirliği Kapasitesinin Arttırılması’ projesi, Bütçe: 127.309,77 €

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 43

TÜBİTAK

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 44

TÜBİTAK FON SAĞLAYAN BİRİMLER

BİLİM İNSANI DESTEKLEME (BİDEB) AKADEMIK ARAŞTIRMA DESTEKLEME (ARDEB) BAŞKANLIK TEKNOLOJİ YENİLİK DEĞERLENDİRME (TEYDEB) BİLİM POLİTİKALARI ÖDÜLLER ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER (UİDB) BİLİM TOPLUM BAĞLI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA MERKEZLERİ MAM, SAGE, UZAY, TUSSİDE UME, ULAKBİM, BUTAL, TUG

TÜBİTAK Başkanlık Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere /ANKARA TEL: 468 53 00 www.tubitak.gov.tr

AKADEMİK ARAŞTIRMA DESTEKLEME BAŞKANLIĞI (ARDEB)

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 46

Akademisyenlere Yönelik Destekler

1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 1002 Hızlı Destek Programı 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Programı 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAB) 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 47

6.05.2020

1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

Yeni bilgiler üretilmesi Teknolojik problemlerin çözümlenmesi Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması İleri teknoloji uygulamalarına yönelik olması yönünde projeler 120.000 TL/yıl, en fazla 3 yıl süreli Başvurular 2 dönem de kabul edilir. (Mart ve Eylül ) Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 48

6.05.2020

1002 Hızlı Destek Programı

Üniversitelerde Araştırma hastanelerinde Araştırma Enstitülerinde yürütülmesi planlanan Acil Kısa süreli (1 Yıl) Küçük bütçeli (30.000 TL) Başvuru süresi için bir sınırlama yok Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 49

1003 Öncelikli alanlar AR-GE PROJELERİ

Amacı: BTYK tarafından sonuç odaklı, belirlenen öncelikli izlenebilir hedefleri alanlarda olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır, Küçük Ölçekli projeler :500.000 TL’ye kadar Orta Ölçekli projeler Büyük Ölçekli projeler :500.000 - 1.000.000 TL :1.000.00 - 2.500.000 TL Aşamalı çağrılı projeler

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 50

1011 Uluslar arası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

Amacı: Diğer uluslar tarafından yürütülen projelere ülkemiz araştırmacılarının katılmasını teşvik etmek.

Proje süresi: En fazla 36 aydır.

Destek miktarı değişir.

Başvurular iki dönemde kabul ediliyor. (Mart, Eylül)

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 51

3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Amacı: Kariyerlerine yeni başlamış doktoralı genç bilim insanlarını desteklemek Doktorasını halen çalışmakta kurumun dışında yapmış olmak, Başvuru sırasında doktora derecesi alış tarihi üzerinden beş yıl geçmemiş olması, Daha önce TÜBİTAK’tan kariyer desteği almamış olmak, şartları aranır. Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir. Projelere yabancı bilim insanı davet edilebilir.

Başvurular 2 dönemde kabul ediliyor.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 52

BİLİM TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 53

5001 Akademik e-Kitap Çağrısı

Amacı : Üniversitelerinde okutulan lisans derslerine yönelik Türkçe kaynakları artırmak amacıyla ders materyali havuzu oluşturmak, • Lisans öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayarak kolayca ulaşabilecekleri kaynaklar üretmek, • Akademisyenleri Türkçe eser yazma konusunda teşvik etmek, • Akademik kitapların çeşitlilik ve niteliğini artırmak, • Akademik kitapların daha zengin içeriğe (özgün çizim, animasyon, simülasyon, video, etkileşimli uygulama vb.) sahip olmasını sağlamaktır.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 54

Çağrıya Başvurabilecek Kişiler : • T.C. vatandaşı olmak • En az doktora derecesine sahip olmak • Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmak.

Son Başvuru Tarihi : 14.03.2014

Proje Süresi: 24 ay Destek üst limiti: 120.000 TL

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 55

BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB)

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 56

6.05.2020

ARAŞTIRMA BURSLARI

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 57

TÜBİTAK 2218 Programı Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Program Amacı :Doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip genç araştırmacılara, yurt içi çalışmalarını başka bir ilde sürdürebilmeleri için destek vermek Burs Süresi Başvuru Dönemleri : 2 dönem Burs Miktarı : 24 ay (en çok) : Çalışmayan 2250 TL Çalışan 1000 TL Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2218

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 58

TÜBİTAK 2219 Programı Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Program Amacı: Yurt dışında araştırmalar yapacak olan doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip bilim insanlarını desteklemek Burs Süresi Başvuru Dönemleri : 2 dönem Burs miktarı : 12 ay (en çok) : 2500$ avrupa ülk. için 1900 Euro Ayrıca bursiyerin eşi varsa ve birlikte yurt dışına gidilecekse eşi içinde uçak bileti desteği verilecektir.

Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2219

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 59

TÜBİTAK 2221 Programı Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Program kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında ortak proje seçkin yazma bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırma yapma, labaratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.

Burs Süresi Başvuru Dönemleri : Her ay Burs miktarı : en az 3 ay, en fazla 12 ay : Yrd. Doçentler için 2.500$ karşılığı TL Doçentler için 3.000$ karşılığı TL Profesörler için 3.500$ karşılığı TL destek Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2221

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 60

BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEKLERİ

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 61

ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEKLERİ

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 62

TÜBİTAK 2223/B Programı Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Amacı :Yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli bilimsel etkinliklere kısmi destek vermek Desteklenen Etkinlikler Kapsam Dışı Etkinlikler Destek Kapsamı : Kongre, Sempozyum : Kurumsal/Kişisel Toplantı : Katılımcı/Organizasyon desteği Başvuru Dönemleri : 20 Aralık 2013 ( 6 dönem ) Ulusal/uluslararası etkinlikler : 15.000 TL /25.000 TL Detaylı Bilgi :www.tubitak.gov.tr/bideb/2223

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 63

TÜBİTAK 2223/D Programı İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği 2014 Türk-Alman Bilim Yılı Etkinlik Desteği “2014 Türk-Alman Bilim Yılı” kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum/Kuruluşları ve üniversiteler tarafından yurt içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından destek verilecektir.

Başvuru Dönemleri : 20 Kasım- 20 Aralık 2013 (Programa başvurular 2 dönem halinde yapılacaktır.) Destek Üst sınırı : 50.000 TL Detaylı Bilgi :www.tubitak.gov.tr/bideb/2223

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 64

TÜBİTAK 2237 Programı Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Amacı: Belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış doktora öğrencilerine ya da araştırmacılara yönelik teorik ve hazırlama pratik teknik uygulamaları içeren proje önerisi ve yöntemlerinin öğretilmesini desteklemek.

Destek Miktarı Detaylı Bilgi : : 50.000 TL www.tubitak.gov.tr/bideb/2237 Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 65

ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEKLERİ

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 66

TÜBİTAK 2224 Programı Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Amacı :Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek sağlamak.

Başvuru Dönemleri Başvuru Kriterleri : Her ay başvuru alınır Kongre/Konferans Dest. : En az 10 dakikalık sözlü sunum Yaz Okulu Desteği :Lisansüstü eğitim görüyor olmak Detaylı Bilgi www.tubitak.gov.tr/bideb/2224

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 67

6.05.2020

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM)

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 68

• •

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) UBYT Programına başvuru yapabilmek için ULAKBİM'e üye olmak gerekmektedir. ULAKBİM üyeliği bulunan kullanıcılarımız aynı üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapabilirler.

Detaylı bilgi: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 69

HORIZON 2020

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 70

• • • •

H2020 Programı’ndaki Yenilikler Üç farklı birleştirilmesi program/girişimin tek programda Çerçeve Program (ÇP) - Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme (CIP)) - Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT) Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma yoğunlaşılması Basitleştirilmiş katılım kuralları

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 71

Tüm Horizon 2020 bileşen ve alt programlarında gözetilmeye çalışılacak konular:

KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi,

Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması,

Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin planlamalara yer verilmesi,

Sosyo-ekonomik ve beşeri bilimlerin farklı bileşenler dahilinde gözetilmesi,

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 72

Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik,

Mükemmeliyeti sağlamak amacıyla katılımın genişletilmesi,

Yaratıcı fikirler için daha fazla «tabandan yukarı» yaklaşım,

Gelişmekte olan bölge ve aktörlerin yenilik ve ar-ge potansiyellerinin artırılması, Uyum Politikası ile daha güçlü bağ,

Avrupa Araştırma Alanı önceliklerine destek – beyin dolaşımı, kariyer gelişimi, altyapılar, eşleşme, bilgi transferi, politikalar,

Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu.

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 73

6.05.2020

Ayrıntılı ve güncel bilgi için: www.mfa.gov.tr

www.ua.gov.tr

www.trakyaka.org.tr

http://www.ipacbc-bgtr.eu/

www.tubitak.gov.tr

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 74

TEŞEKKÜRLER İletişim:

e-mail : [email protected]

Tel : +90 284 236 42 60 Fax : +90 284 236 42 05

Uzman Burcu ÖZER

6.05.2020

Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 75