powerpoint herkennen en doorverwijzen

Download Report

Transcript powerpoint herkennen en doorverwijzen

Taal op de werkvloer
Training Herkennen & Doorverwijzen
[Logo bedrijf]
[datum]
Interne campagne
[Vul hier in welke activiteiten u gaat voeren
bekendheid te geven aan de aanpak van
Laaggeletterdheid]
Programma
1. Wat is laaggeletterdheid?
2. Wat kunt u betekenen voor een laaggeletterde?
3. Aan de slag!
Het leven van Lisa
Wat is laaggeletterdheid?
Hoeveel procent van de woorden van een tekst
moet je begrijpen om die tekst te kunnen
begrijpen?
A. 60%
B. 70%
C. 90%
Bron:www.makkelijklezen.nl
Optie A 60%
Binnen ons - moeten regelmatig- van de – de
andere – worden. - , zoals de - , nemen die
zware - van – over. Om te voor je - - en die van
de – die je onderweg -, zijn er – gemaakt voor
het - . De meest - interne - zijn:
• Kijk - voor • - geen - op de - of • Zet - - met - van -.
Optie B 70%
Binnen ons - moeten regelmatig- van de ene – de
andere - -worden. - , zoals de - , nemen die zware –
van ons over. Om te zorgen voor je - - en die – van
de - die je onderweg - , zijn er – gemaakt voor het
gebruik . De meest belangrijke interne – zijn:
• Kijk uit voor –
• - geen - op de - of • Zet - vast met - van -.
Optie C 90%
Binnen ons gebouw moeten regelmatig - van de
ene naar de andere plek vervoerd worden. - , zoals
de palletwagen, nemen die zware last van ons
over. Om te zorgen voor je eigen - en die van de
mensen die je onderweg tegenkomt , zijn er
afspraken gemaakt voor het gebruik . De meest
belangrijke interne - zijn:
• Kijk uit voor - .
• Vervoer geen personen op de palletwagen of
heftruck.
• Zet - vast met behulp van - .
100%
Binnen ons gebouw moeten regelmatig spullen van
de ene naar de andere plek vervoerd worden.
Transportmiddelen, zoals de palletwagen, nemen
die zware last van ons over. Om te zorgen voor je
eigen veiligheid en die van de mensen die je
onderweg tegenkomt, zijn er afspraken gemaakt
voor het gebruik. De meest belangrijke interne
verkeersregels zijn:
• Kijk uit voor voetgangers.
• Vervoer geen personen op de palletwagen of
heftruck.
• Zet materiaal vast met behulp van banden.
Wat is laaggeletterdheid?
Iemand is laaggeletterd als hij/zij onvoldoende in
staat is gedrukte of geschreven informatie te
gebruiken om:
•
•
•
•
Te functioneren/ontwikkelen in de samenleving
Te functioneren/ontwikkelen op de werkplek
Eigen doelstellingen te realiseren
Eigen kennis en ontwikkeling te realiseren
Wat is laaggeletterdheid?
Feiten & Cijfers
• 1,1 miljoen beroepsbevolking is laaggeletterd
• 69% is in Nederland geboren
• 67% sprak Nederlands als eerste taal
• Aanwas van jongeren:
-
25% van de leerlingen verlaat groep 8 met een
leesachterstand van 2 jaar
Feiten & Cijfers
Opleidingsachtergrond
Van alle laaggeletterden heeft:
• 35% diploma lager onderwijs
• 26% vbo- of mavo-diploma
• 30% mbo-diploma (332.000 personen)
• 143.000 mbo-diploma op niveau 1 of 2
• 188.000 mbo-diploma op niveau 3 of 4
• 9% heeft diploma havo of hoger
* Bron: Laaggeletterdheid in Nederland, ECBO W. Houtkoop e.a., 2011 .
Vraag?
Hoeveel % van de laaggeletterden werkt?
a. 10%
b. 50%
c. 65%
Geletterdheid & arbeidsmarkt
• Ruim de helft van de laaggeletterden heeft
werk
•
-
Van de werkende laaggeletterden werkt
25% in de sector Zorg en Welzijn
20% in de Industrie en Energie
17% in de Handel en Horeca
Oorzaken laaggeletterdheid
• Algemene leer- en gedragsproblemen
• Een taalachterstand, omdat thuis een andere taal
wordt gesproken
• Opgroeien in een ‘taalarme’ omgeving
• Weinig opleiding
• Onvoldoende aandacht en begeleiding op school
• Het wegzakken van vaardigheden
• Dyslexie
Er is nooit één oorzaak!
Vraag?
Hoeveel veiligheidsdocumenten in bedrijven zijn
leesbaar?
a. 20%
b. 33%
c. 50%
Veiligheidsrisico’s: 5-10% arbeidsongevallen
te wijten aan taalproblemen (P. Lindhout)
Gevolgen op de werkvloer
•
•
•
•
•
•
•
•
Lagere productiviteit
Hoger ziekteverzuim
Onnodige veiligheidsrisico’s
Geen doorgroeimogelijkheden
Minder flexibel inzetbaar
Verminderde werksfeer
Meer stress
Medewerker ontvangt niet alle informatie omdat
deze ontoegankelijk is.
Signalen
• Vergeet afspraken
• Neemt formulieren mee naar huis
• Stelt vragen terwijl die schriftelijk al zijn
uitgereikt
• Stuurt geen e-mails
• Beweegt ogen niet over tekst of formulier
• Moeite met formuleren van vragen of eigen
mening
• Verzoekt herhaaldelijk om instructies
Herkennen
-
Stelt vragen terwijl die schriftelijk zijn uitgereikt
Stuurt geen e-mails
Beweegt ogen niet over tekst of formulier
Verzoekt herhaaldelijk om instructies
Moeite met formuleren van vragen of eigen mening
“Dat formulier vul
ik thuis wel in.”
“Ik schrijf zo
onleesbaar, doet u dat
maar voor me.”
“Oh, ik dacht dat
de afspraak
morgen was.”
Pauze
Maak het bespreekbaar
Vraag door na signalering:
- “Vindt u het misschien moeilijk om het
werkbriefje in te vullen? Omdat u moeite heeft
met schrijven?”
- “Heeft u moeite met het lezen van de
werkinstructies?”
Vraag door nadat iemand aangeeft moeite te
hebben met lezen en schrijven:
- “Wat vindt u ervan dat u moeite heeft met
lezen en schrijven?”
- “Zou u beter willen lezen en schrijven?”
Wat kunt u doen?
Leidraad
• Stel de betreffende persoon op zijn gemak
• Normaliseer het probleem
• Informeer over oplossingen
• Help bij aanmelden voor een cursus
• Kom er in latere gesprekken op terug
Verwijs door naar……
Taalaanbod
[Vul hier in welke cursussen lezen &
schrijven uw organisatie aanbied]
Opdracht
A.Welke problemen kan laaggeletterdheid binnen
[organisatie] opleveren?
B. Hoe zou je laaggeletterde collega`s binnen
[organisatie] het beste kunnen benaderen?
C. Hoe kan de aanpak laaggeletterdheid een
structurele plek krijgen binnen [organisatie]?
Opdracht
Individueel:
• Hoe kan ik het stimuleren van taalvaardigheid in
mijn eigen dagelijkse werkzaamheden
integreren?
Vragen of meer informatie??