Prezentace aplikace PowerPoint

download report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Autor:
Ing. Klára Polterová
Předmět/vzdělávac
í oblast:
Anglický jazyk
Tematická oblast:
Poznatky o zemích
Téma:
Education in England
Ročník:
2.
Datum vytvoření:
září 2013
Název:
VY_32_INOVACE_08.3.15.ANJ
Anotace:
Základní údaje o vzdělávacím systému Velké
Británie – rozdělení, definice, povinná školní
docházka, druhy škol.
Metodický pokyn:
Metodický materiál inovuje výuku použitím
multimediálních pomůcek. Výukový materiál je
vhodný k práci s interaktivní tabulí. Rozsah a
obsah výukového materiálu je přizpůsoben
potřebám studentů technických oborů a je
možné jej využít pro přípravu ke státní maturitní
zkoušce.
Education in ENGLAND
 Is compulsory for all children between 5 – 18.
 The school year begins on 1st of September.
 Students aren’t evaluated by marks but by grades (A to
F). A is the best and F is the worst.
 There are two basic types of education facilities
 state school ( no fees)
 public schools
Stages of education
Pre-school education
Primary education
Secondary education
Further education
Higher education
Pre-school education
A nursery school is for children between the
ages of 3 and 5.
Staffed by qualified teachers and other
professionals.
Children are prepared for primary school by
educational plays.
Primary education
 Primary education is divided into
 Infant schools (for children between 5 and 7)
 Children learn basics of reading, writing and arithmetic.
 Junior schools (for children between 7 and 11)
 Academic subjects become more formal, the time is also spent
on doing informal work, especially art and handicrafts.
 Many primary schools practice “streaming”, which means that there
are parallel classes learning at different speeds:
 a) A Stream (for children who learn the quickest)
 b) B Stream (for average pupils)
 c) C Stream ( for slower children)
 The school day usually lasts from 9 am until 3 pm.
Curriculum
 All maintained schools in England are required to follow the
National Curriculum, which is made up of twelve subjects. The
core subjects are English, Mathematics and Science. This
subjects are compulsory for all students aged 5 to 16.
 A range of other subjects, known as foundation subjects, are
compulsory at one or more Key Stages:
 Art & Design
 Citizenship
 Design & Technology
 Geography
 History
 Information & Communication Technology
 Modern Foreign Languages
 Music
 Physical Education
Secondary education
 Is provided by this types of schools:
 GRAMMAR SCHOOL - traditional literary and scientific
education, prepares children for entry to universities ( to the
age of 18).
 SECONDARY MODERN SCHOOL – general education, including
much instruction of a practical sort, when children leave the
school they go to work.
 SECONDARY TECHNICAL SCHOOL – technical education
related to industry, commerce or agriculture.
 COMPREHENSIVE SCHOOL – for children of all abilities, provide
wide range of secondary education for most of the children in
a district.
 At the age of 16, pupils who want to leave school, take an
examination in 8-10 subjects. They pass the examination:
 a) G.C.S.E. (General Certificate of Secondary Education) = to find a job
 b) G.C.E. (general certificate of education) = to continue their studies
Further education
 Further Educational College
 Many students decide to leave secondary school at the age of
16 and go to Further Education College.
 Colleges provide courses of vocational training (engineering,
cooking, hairdressing) as well as a range of A –levels subjects.
 Sixth Form College
 students aged 16 to 19 typically study for advanced school-level
qualifications, such as A-levels and the International
Baccalaureate Diploma, or school-level qualifications such as
GCSEs.
Higher education
 Students enter university at the age of 18.
 Bachelor‘s degree – first degree, usually for 3 years
 Master‘s degree – first degree, usually for 4 years
- upgraduate bachelor‘s degree
 Doctorate- take at least 3 years
 The most well-known universities:
 a) the university of Cambridge
 b) the university of Oxford
 c) the university of Glasgow
Vocabulary
Match the description with the word
1. CLASSMATE
a. The head of a school
2. PUPIL
b. Someone who teaches at
3. COMPULSORY EDUCATION
4. DEPUTY HEAD
5. LECTURER
6. SUBJECT
7. HEAD TEACHER
university
c. Math, English, History
d. Someone who is in the same class
e. Child at primary school
f. You have to go to school
g. Is in charge of school when the
headmaster is away
1a, 2e, 3f, 4g, 5b, 6c, 7a
Použité zdroje:
 Education in England. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-09-05]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_England
 EL-HMOUDOVÁ, Dagmar. Angličtina: maturitní témata. 2. vyd. Třebíč: Petra
Velanová, 2007, 223 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 978-80-86873-04-6.