Ankara Üniversitesi Sanallaştırma Seminer ve

Download Report

Transcript Ankara Üniversitesi Sanallaştırma Seminer ve

Sanallaştırma
Teknolojileri
M. HAKAN CAN
Ajanda

Sanallaştırma Nedir?

Hypervisor Nedir?

Sanallaştırma Yöntemleri Nelerdir?

Sanallaştırma Platformlarının Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sanallaştırmanın Avantajları Nelerdir?

Sanallaştırmanın Tehlikeleri Nelerdir?

Sanallaştırma Teknolojilerinde Kariyer Yapmak
Sanallaştırma Nedir?
Sanallaştırma Yöntemleri Nelerdir?
Sunucu Sanallaştırma (Server Virtualization)
Uygulama Sanallaştırma (Application Virtualization)
Masaüstü Sanallaştırma (Desktop Virtualization)
Oturum Sanallaştırma (Session Virtualization)
Hypervisor Nedir?
Tip 1
Sanal
Makine
Sanal
Makine
HYPERVISOR
Donanım
Sanal
Makine
Tip 2
Sanal
Makine
Sanal
Makine
HYPERVISOR
İşletim Sistemi
Donanım
Sanal
Makine
Hypervisor Nedir?
Sanal
Makine
Sanal
Makine
Sanal
Makine
HYPERVISOR
Donanım
Parent
Partition
Sürücüler
Sanal
Makine
HYPERVISOR
Donanım
Sanal
Makine
Sanal
Makine
Sanal
Makine
HYPERVISOR
Sürücüler
Donanım
Sanal
Makine
Sunucu Sanallaştırma
Intel-VT
AMD-V
Execute Disable
Bit
NX Bit
Sunucu Sanallaştırma
Uygulama Sanallaştırma
Masaüstü Sanallaştırma
RDS Session Virtualization
(Session Based)
VDI (VM Based)
Sanallaştırma Platformlarının
Yönetimi
Sanallaştırmanın Avantajları

Sunucuların kapasitelerinden tam olarak faydalanılabilmesi sayesinde
verimlilik kazanılması

Daha az fiziksel sunucunun çalışması sonucu elektrik tüketiminin azalması

Elektrik tüketiminin azalması sonucu ortaya çıkan ısının azalması

Ortaya çıkan ısının azalması sonucu soğutma giderlerinin azalması

Projelerde istenen test ortamlarının hızlı ve yeterli bir şekilde sağlanması
sayesinde gereksiz donanım alım maliyetlerinin önüne geçilebilmesi

Sanal makinelerin ihtiyaçlar doğrultusunda donanım özelliklerinin çok
daha rahat düzenlenebilmesi

Yüksek erişilebilirlik imkanları

Felaket merkezlerinin çok daha rahat oluşturulabilmesi
Sanallaştırmanın Tehlikeleri

Kolay olması

Kullanılacak olan sunucu donanımlarının plan çerçevesinde belirlenmemesi

Kullanılacak olan depolama sisteminin plan çerçevesinde belirlenmemesi

Kullanılacak olan depolama sisteminin yapılandırmasına özen gösterilmemesi

Plansız P2V geçişlerin yapılması

Sanallaştırma sunucularının, sanal makinelerin, depolama, network ve
yedekleme sistemlerinin sağlıklarının takip edilmemesi

Yedeklemeye gereken önemin verilmemesi

Oluşturulan test sistemlerinin unutulması neticesinde kaynak israfı ve hatta
kaynak yetersizliği yaşanması

Sistemler üzerinde yapılan değişikliklerin, yaşanan problemlerin ve bu
problemlerin çözümlerinin kaydının tutulmaması
Sanallaştırma Teknolojilerinde
Kariyer Yapmak

Kaynaklardan bol bol okumak

Sanallaştırma mimarisine hakim olmak

Sanallaştırma platformlarının çevre bileşenlerinin (Storage, networking, blade
server vb.) konfigürasyonu ve yönetimi konusunda orta-üst düzeyde bilgi sahibi
olmak

Test sistemleri üzerinde senaryolar üreterek çalışmak

Sanallaştırma platformlarının yönetimi ve izlenmesi için kullanılan uygulamalarda
orta-üst düzeyde bilgi sahibi olmak

Sanallaştırma ve bulut teknolojileri üzerine gerekli olan sertifikasyonlara sahip
olmak

Sahip olunan sertifikasyonların hakkını vermeye çalışmak 

Sanallaştırma alanında entegratör lerde kişi iş bulabilir

Telekominikasyon, savunma sanayiin de kişi iş bulabilir

Teknik olarak çalışmanın ardından yöneticilik pozisyonlarına geçiş yapabilir
Teşekkürler
M. Hakan CAN
[email protected]
http://www.cozumpark.com
http://www.mhakancan.com