Lathund Powerpoint 2007 - Logistikprogrammet.org

Download Report

Transcript Lathund Powerpoint 2007 - Logistikprogrammet.org

Välkommen!
Skapa bildspel
• Börja bildspelet med en välkomstbild
• Skapa ny diabild med CTRL+M
• Hoppa ner till punktlistan med CTRL+ENTER
[email protected]
Skriva punktlista
• Skapa ny punkt med ENTER
• Flytta in ny punkt med TAB
– Så blir det så här!
– Skapa ny punkt på samma nivå med ENTER
– Flytta ut ny punkt med SHIFT+TAB
• Så blir det så här!
• Du kan också i efterhand flytta på punkter
genom att ställa dig i början av texten och
tryck TAB eller SHIFT+TAB
[email protected]
Layouter
• Byt layout på diabilden:
START>Bilder>Layout
• Ändra denna diabild till
”Två innehållsdelar”
• Nu får du två
punktlistor
• Du kan också välja att
istället ha en bild i
denna punktlista
• När du skapar en ny
diabild så härmar den
föregående layout
[email protected]
Exempel på layout
Här kan du skriva texten… och till
höger lägga in en bild!
Gör detta genom att klicka på ikonen
för bild (bergslandskap med sol)
[email protected]
Bilder
• Använd ikonen för att lägga in en bild i
platshållaren
• Eller välj INFOGA>Illustrationer>Bild för att
fylla hela diabilden med bilden (välj tom
layout om det inte funkar)
• Använd gärna bilder i helskärm för en mer
kraftfull presentation, se nästa två diabilder
för skillnaden
[email protected]
Bild med vit ram – via ikonen
[email protected]
Koala
[email protected]
Mordor AB
[email protected]
SmartArt
•
•
•
•
Klicka på ikonen eller INFOGA>Illustrationer>SmartArt
Välj en kategori, t.ex. Hierarki
Skriv in dina texter i rutorna
Lägg till ny form med DESIGN>Skapa grafik>Lägg till
figur
–
–
–
–
–
Före = till vänster på samma nivå
Efter = till höger på samma nivå
Nedanför = en ny figur under aktiv nivå
Ovanför = en ny figur över aktiv nivå
Assistent – en ny figur på vägen ner till underliggande nivå
(ledningsgrupp, sekreterare, etc)
[email protected]
Tema
• DESIGN>Teman
• Välj ett passande tema
• Alternativt kan du själv välja bakgrundsfärg på
en eller alla diabilder: högerklicka på diabilden
och välj Formatera Bakgrund (högerklicka ute i
kanten på diabilden)
[email protected]
Animeringar
• Bildövergång – bestämmer hur diabilden ska
komma in (använd i hela bildspelet eller bara
på en diabild för att betona)
• Textanimeringar – klicka i en punktlista och
välj ANIMERINGAR>Animeringar>Tona efter
1:a styckenivå. Detta animerar listan punkt för
punkt.
[email protected]
Testköra bildspel
• F5 kör från början
• SHIFT+F5 kör aktuell diabild
[email protected]
Köra bildspel
• Kom i tid!
• Kolla att tekniken funkar och att du har rätt fil!
• Om du inte kan komma i tid, släck projektorn under tiden du letar efter din
fil
• Start bildspelet genom att högerklicka på PP-filen och välj ”Visa”
• Innan publiken kommer, starta bildspel med välkomstbilden
• Byt bild med pil höger, mellanslag eller ENTER
• Du kan också använda trådlös mus och vänsterklicka för att gå till nästa
bild
• B=svart skärm (bra för att flytta fokus till dig vid t.ex. frågor) start igen med
B (back again)
• Variera din position i rummet
• Stå vinklad mot publiken så att du lätt kan ha ögonkontakt men också
ibland titta och peka på bildspelet (titta folk i pannan istället för i ögonen
om du är blyg)
[email protected]
Bildspel forts…
• Gå till valfri diabild mitt i bildspelet genom att
skriva in siffran på diabilden och sen trycka
ENTER
• Lägg in en avslutningsbild för att göra det
tydligt att bildspelet är slut
• Lägg gärna in dina kontaktuppgifter i
slutbilden
[email protected]
Utskrift
• Välj förhandsgranska
• Åhörarkopior 3 bilder per sida ger också
anteckningslinjer till publiken
• Disposition är bra som manus till dig själv
[email protected]
(dia)Bildsortering
• VISA>Presentationsvyer>Bildsortering
• Dra och släpp diabilderna i den ordning du vill
ha dem
• Högerklicka på en diabild och välj ”Dölj bild”
om du tillfälligt inte vill visa en diabild i
bildspelet
• Detta går också att göra i det normala
visningsläget
[email protected]
Bildbakgrund
• VISA>Presentationsvyer>Bildbakgrund
[email protected]
Sidfot
• INFOGA>Text>Sidhuvud/Sidfot
• Bocka i sidfot och skriv t.ex. in dina
kontaktuppgifter, Välj Använd för alla
[email protected]
Tack för mig!
Logistikprogrammet
[email protected]