Politické a spole*enské zm*ny za*átkem 2. poloviny 19. století

Download Report

Transcript Politické a spole*enské zm*ny za*átkem 2. poloviny 19. století

Politické a společenské změny
začátkem 2. poloviny 19. století
Hospodářské a společenské změny
Anotace

Materiál tvoří 24 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy politických a společenských
změn v druhé polovině 19. století s přihlédnutím k nejdůležitějším objevům a vynálezům

cílová skupina: 8. roč.

Autor: Mgr. Tomáš Kozák

očekávaný výstup: žák se seznámí s politickými a společenskými změnami ve 2. pol. 19. stol

použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia

průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících
otázek

na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu
HOSPODÁŘSKÉ A
SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
Technický a vědecký pokrok - Doprava

dosud za nejdokonalejší druh pohonu parní stroj
měl několik nevýhod:
◦ velká hmotnost
◦ nutnost velkých zásob vody a uhlí

v 80. letech byl vynalezen spalovací motor, který
jako palivo využíval benzín nebo naftu
◦ vznik automobilu a motocyklu
◦ stavby řiditelných vzducholodí a později i letadel, pak i
ponorek
Karl Benz
25. listopadu 1844, Karlsruhe – 4. dubna 1929, Ladenburg)
byl německý automobilový konstruktér, který vyrobil první
benzínový automobil na světě.
Gottlieb Daimler
17. března 1834 Schorndorf (Württemberg) – 6. března 1900 Cannstatt u Stuttgartu) je vynálezcem
dnešního typu spalovacího motoru a konstruktérem prvních motocyklů a automobilů. Daimler sestrojil
společně s Wilhelmem Maybachem v roce 1885 ve Stuttgartu první motocykl, a v roce 1886 také první
čtyřkolý automobil poháněný spalovacím motorem.
V roce 1892 Daimler zvětšil tehdy základní rozměry vozů a zkonstruoval tak první nákladní automobil.
bratři Wrightové
Bratři Orville (19. srpna 1871 – 30. ledna 1948) a Wilbur (16. dubna
1867 – 30. května 1912) Wrightovi byli tvůrci prvního letadla těžšího než
vzduch (Wright Flyer). Oba bratři se závodně věnovali cyklistice. Ani jeden z
nich neměl potřebné vzdělání, ale byli velmi zruční. Obdivovali plachtění,
které bylo novým sportem. Rozhodli se, že se pokusí postavit kolo s křídly
a benzínovým motorem, který by je poháněl.
 V roce 1903 postavili Wright Flyer později zvaný Flyer I (avšak dnes je známý
spíš jako Kitty Hawk). Použili vlastnoručně vyrobenou vrtuli a motor na
míru vyrobený v jejich obchodě s koly v Daytonu. Motor byl lepší než
běžné motory té doby. Měl dostatečně nízký poměr hmotnosti k výkonu,
aby mohl být použitý v letadle a k převodu používal řetěz z bicyklu. 17.
prosince 1903 vzlétli, každý dvakrát. První letěl Orville, let byl dlouhý 39
metrů a trval 12 sekund. Byl zachycen na jejich nejznámější fotografii.
Čtvrtý let toho dne byl jediným skutečně řízeným letem. Wilbur Wright
letěl 279 metrů a let trval 59 sekund. Stavba letadla Flyer I stála méně než
tisíc dolarů. Rozpětí křídel bylo 12 metrů, hmotnost 340 kg a jeho 77
kilogramový motor měl výkon 12 koňských sil (9 kW). Lety pozorovali
čtyři záchranáři a jeden chlapec z městečka. Byly to tedy první
prokazatelné veřejné lety. Místní noviny ihned popsaly tuto událost, ale
velmi nepřesně. Jen jediné noviny (Cincinnati Enquirer) druhý den vydaly
podrobný článek o této události.

Orwille
Wilbur
bratří Wrightové
HOSPODÁŘSKÉ A
SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
Technický a vědecký pokrok – Elektrická energie
nebyla žádnou novinkou, lidé ji však až do pol. 19.
stol. neuměli vyrábět a využívat
 byla vyráběna pomocí parních nebo vodních
turbín s dostatečným výkonem pro pohon
tramvají a strojů v továrnách
 později se objevují nové přístroje využívající el.
energii pro práci v domácnosti (pračky, ždímačky,
vysavače, šicí stroje, ledničky, sporáky) – zpočátku
však velmi drahé, proto se šířily až po první
světové válce

HOSPODÁŘSKÉ A
SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
Technický a vědecký pokrok – Komunikace,
zaznamenávání obrazu a zvuku
díky znalosti el. energie mohl být vynalezen mikrofon a později i
telefon (Alexander Graham Bell)
 telegrafní kabel položen mezi Evropou a Amerikou – 60. léta
 70. léta – vynalezen fonograf (Thomas Alva Edison), předchůdce
gramofonu, což umožnilo poslouchat cokoli kdekoli
 fotografie – vynalezena už ve 20. letech, ale nebyla příliš praktická –
v 80. letech byl vynalezen film, sestrojen fotoaparát a o později i
filmová kamera

◦ filmy zatím byly němé
◦ první film „Dělníci odcházející z Lumièrovy továrny “ natočili bratři Bratři
Lumièrové
◦ Příjezd vlaku na nádraží
HOSPODÁŘSKÉ A
SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
Technický a vědecký pokrok – Další objevy a
vynálezy

medicína:
◦ narkotika = možnost provádět operace v celkové narkóze
◦ rentgen
◦ mikrobiologie = odhalení celé řady původců chorob



umělé hmoty
objev radioaktivity – Marie Curie-Sklodowská
chemie:
◦ D. I. Mendělejev – periodická tabulka prvků
◦ Alfréd Nobel – dynamit
◦ Michael Faraday – elektromagnetická indukce, elektrolýza

biologie
◦ Johann Gregor Mendel – genetika, dědičnost
Wilhelm Conrad
Röntgen
27. března 1845 Lennep, Prusko – 10. února 1923 Mnichov, Německo)[1] byl německý fyzik, jeden z
nejtalentovanějších experimentátorů 19. století. Uznání svých kolegů se dočkal až ve čtyřiceti letech, a když šťastnou
náhodou objevil paprsky, které potom dostaly jeho jméno, tak mu bylo ještě o deset let více.
Alexander Graham
Bell
(1847–1922) byl americký profesor fyziologie orgánů řeči a fyziky a
vynálezce. Byl skotského původu. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první
použitelný telefon (1876) a gramofon (s A. C. Bellem a S. Tairotem, 1883
Thomas Alva Edison
11. února 1847 stát Ohio, USA – 18. října 1931 New Jersey) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a
nejvýznamnějších. Na jeho jméno je vedeno více než 1000 patentů, další tisíce jich registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy
vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného prestižního časopisu Science
Marie CurieSklodowská
7. listopadu 1867 Warszawa, Polsko – 4. července 1934 Sancellemoz, Francie), počeštěně též Marie CurieSklodowská (v polštině se uvádí na prvním místě rodné příjmení Maria Skłodowska-Curie) byla významná
vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.
Dmitrij Ivanovič
Mendělejev
27. ledna (8. února) 1834, Tobolsk – 20. ledna (2. února) 1907, Petrohrad) byl ruský chemik a tvůrce periodické
tabulky prvků.
Mendělejev je objevitelem periodického zákona prvků z roku 1869. Mendělejev publikoval svou první tabulku prvků v
časopise Ruské chemické společnosti v roce 1869, o rok později pak předložil tabulku přesnější, doplněnou o další
prvky. Práce z roku 1870 měla název Přirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností prvků dosud
neobjevených
Alfred Nobel
(21. října 1833 Stockholm – 10. prosince 1896 San Remo) byl švédský chemik,
vynálezce dynamitu a díky němu byla později také založena Nobelova cena. Na
jeho počest byl po něm pojmenován chemický prvek nobelium.
Michael Faraday
22. září 1791, Newington, Anglie – 25. srpna 1867) byl významný anglický chemik a fyzik.
V roce 1831 objevil elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry. Jeho objev byl
významný v tom, že doposud se elektrická energie vyráběla pouze chemickou metodou z baterií.
Faraday tak dal teoretický základ pro všechny elektromotory a dynama. Další jeho objevy souvisí s
chemií - obohatil odborné názvosloví o důležité pojmy, jako jsou anoda, katoda, elektroda a ion.
Johann Gregor
Mendel
Gregor Johann Mendel (20. července 1822 Hynčice – 6. ledna 1884 Brno) byl
přírodovědec německé národnosti, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů
dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.
HOSPODÁŘSKÉ A
SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
Politická situace - Anglie









nejvyspělejší stát tohoto období
vláda královny Viktorie
střídání vlád konzervativců a liberálů
vliv dělnických spolků a odborů
ovládnutí světového obchodu
největší koloniální velmoc – Indie a další
prohlubování soc. rozdílů ve společnosti
roste význam marxismu
objevuje se anarchismus = odmítání jakékoliv autority (M.
Bakunin)
SHRNUJÍCÍ OTÁZKY








K čemu se využívala elektrická energie?
Zkus si představit situaci při dlouhodobém výpadku el. energie.
Pomocí jakého přístroje bylo možné zaznamenávat a přehrávat
zvuk?
Zkuste vymyslet další možnosti využití fonografu a gramofonu. Co
z toho může být zajímavé pro historiky?
Proč byl důležitý vynález filmu?
Co vše můžeme z dobové fotografie či filmu zjistit? A co zjistí
historikové z fotografií a filmů o nás?
Které objevy se uplatnily v medicíně? Jak by asi vypadala péče bez
těchto objevů?
Které umělé hmoty znáte? V čem jsou jejich výhody a nevýhody?
fonograf
telefon
Významné vynálezy této doby
deskový fotoaparát
telefon
Významné vynálezy této doby
letadlo bratří Wrightů
první řiditelná vzducholoď
Významné vynálezy této doby
ZÁPIS
Hospodářské a politické změny v 2. polovině 19.
století






kvůli nevýhodám parního stroje bylo nutno hledat jiná řešení
vynalezen spalovací motor – menší, účinnější
automobil, motocykl
letectví – vzducholodě, letadla
plavba – ponorky
velký význam elektrické energie
◦

vynálezy nových komunikačních přístrojů
◦
◦


mikrofon, telefon, fonograf, gramofon
fotografie, film
medicína
◦
◦

do domácností až později
rentgen
celková narkóza
umělé hmoty
rozvoj průmyslu – nejvýznamnější stát Anglie – koloniální velmoc č. 1