Transcript Slide 1

KOMUNIKASYON
SUSI SA MABUTING
UGNAYAN NG PAMILYA AT
PAKIKIPAGKAPWA
KOMUNIKASYON
Galing sa salitang latin na COMMUNIS na
nangangahulugang “Common” o karaniwang o pagiging
magkatulad.
Galing sa salitang latin na COMMUNIS na
nangangahulugang “Common” o karaniwang o
pagiging magkatulad.
TATLONG BAHAGI NG KOMUNIKASYON
1.BERBAL NA KOMUNIKASYON
Gumagamit ng wika,pasulat man o pasalita.
2.DI-BERBAL NA KOMUNIKASYON
Ang pakikipag-ugnayan sa ibat-ibang paraan na hindi
gumagamit ng wika.
Ang Katawan (KINESICS)
Ginagamit ang mga bahagi ng katawan upang makipag-komunikasyon sa iba.
?
Ang Mukha (Facial Expression)
Naipapakikita rito ang iba’t ibang emosyon ng tao tulad ng pagkatuwa, pagkalungkot,
pagkagulat, pagkatakot, pagkagalit at pagkayamot. Ang ekspresyon sa mukha ng tao ay
nagpapakilala ng kanyang ugali. Natuklasan sa pag-aaral na higit na naipapakita ang
emosyonal na kalagayan ng tao sa kanyang mukha.
3.BIRTWAL NA KOMUNIKSAYON
Dulot ng makabagong teknolohiya kung saan ang paghahatid ng
impormasyon o aksyon ay naipapahatid saan mang lokasyon gamit ang
information technology.
LIMANG
ANTAS NG
KOMUNIKASYON
1.PAKIKIPAG-USAP SA SIMPLENG
KAKILALA
Pinakamababaw na uri ng pakikipag-usap ngunit madalas na ginagamit
nating pilipino.
2.PAKIKIPAG-USAP UPANG MAGBAHAGI
NG MAKATOTOHANANG IMPORMASYON
Ito ay pagbabahagi ng impormasyon na tumutugon sa tanong na
ANO,SINO,SAAN,KAILAN at iba pa.
Dito hindi hinihingi ang opinyon o eskpresyon ng damdamin .Hindi ito binubuo ng
intelektwal,emosyonal,ispiritwal o pisikal na pagkakalapit.
3.PAKIKIPAG-USAP UPANG MAGBAHAGI
NG IDEYA O OPINYON
Sa pagkakataong ito,hindi lamang ang impormasyon ang ating ibinabahagi,kundi
nagbabagi na rin tayo ng ating opinyon,mga pakahulugan o interpretasyon,at mga
paghatol.
4.PAKIKIPAG-USAP UPANG MAGBAHAGI
NG SARILING DAMDAMIN
Sa antas na ito,malaya na naibabahagi ang iyong sariling
damdamin,
5.PAKIKIPAG-USAP UPANG IBAHAGI ANG
TOTOONG SARILI NA GINAGABAYAN NG
PAGMAMAHAL
Pinakamataas na
antas ng
komunikasyon.
Sa pagkakataong ito
,ibinabahagi natin sa
ibang tao ang ating
mga
PANGANGAILANGAN,
mga
ALALAHANIN,TAKOT,
PANGARAP,PAG-ASA
AT PAGMAMAHAL.