Positieve kijk op de leerling

download report

Transcript Positieve kijk op de leerling

EEN TOTAALAANPAK
VOOR GOED GEDRAG
Studiedag B-stroom
In team werken aan gedrag



Aandachtspunten van leraren, opvoeders
Aandachtspunten van de schoolleiding
Komen tot een totaalaanpak voor de komende
jaren
 Acties
op schoolniveau
 Acties op klasniveau (leraren)
 Acties op individueel niveau (leerlingen)
 Incluis
het betrekken van het thuisniveau
Inspiratie: SWPBS


School Wide Positive Behaviour Support
Doel van het gedragsproject:
 het
bevorderen van gewenst gedrag bij leerlingen,
 het voorkomen van probleemgedrag,
 met als doel om elke leerling optimaal te laten
profiteren van het geboden onderwijs.

Preventie staat centraal!
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Aanpak vanuit onze eigen waarden

3 waarden kiezen waar we volledig voor gaan
 Waarden
zijn zichtbaar in het gebouw
 Waarden worden vertaald naar concreet gewenst
gedrag

Een vraag voor ons: welke waarden kiezen we?
 VERANTWOORDELIJKHEID
 EERLIJKHEID
 RESPECT
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Aanleren van gewenst gedrag

Aanleren, herhaald inoefenen en in herinnering
brengen van gewenst gedrag
 Goed

gedrag is nooit vanzelfsprekend!
Een vraag voor ons: op welke manier leren we
gewenst gedrag aan?
 gewenst
gedrag belonen
 herhalen, trainen, inoefenen,… tot ‘automatisme’
 voorbeeldfunctie
 waarden zichtbaar maken
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Positieve kijk op de leerling


Hiermee staat of valt alles!
Belonen van gewenst gedrag
 Toon
uitdrukkelijk je waardering bij gewenst gedrag
 Verras de leerling met positieve aandacht
 Doe het vaak: verhouding belonen:corrigeren = 4:1
 Leg eerder de nadruk op wat de leerling wél moet
doen dan op wat niet goed is

Een vraag voor ons: op welke manier kun je
leerlingen belonen?

Een vraag voor ons: op welke manier kun je
leerlingen belonen?
 kleine
signalen, tekens,…
 gesprek met de leerling
 signaal naar de ouders
 leuke activiteit
 iets waarmee ze fier op zijn


bij vrienden
thuis
Positieve kijk op de leerling

De leerling als mens is meer dan zijn gedrag
 Aanvaard
de persoonlijkheid van de leerling.
De leerling als mens = altijd OK
 Het gedrag van de leerling = niet altijd OK
 Beloon
de leerling bij gewenst gedrag
 Aanvaard het negatieve gedrag van de leerling niet
Positieve kijk op de leerling

De leerling als mens is meer dan zijn gedrag
 Leer
de leerling omgaan met de mindere kanten van
zijn persoonlijkheid
 Welke
trucjes kan de leerling toepassen om niet tot
ongewenst gedrag te komen? Wat heeft de leerling nodig?
Hoe kunnen we hierbij helpen?
 Wat werkt wél? Wanneer toont de leerling wél gewenst
gedrag?
Wat moet gebeuren opdat de leerling dat nog méér zou
doen?
 Ontdek
de kwaliteiten van de mens achter het
negatieve gedrag van de leerling
 Daniel
Ofman als inspiratie
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Consequenties voor ongewenst gedrag


Negatief gedrag aanvaarden we niet
Een vraag voor ons: wat zijn goed en effectieve
consequenties voor ongewenst gedrag?
 beloningen
afnemen
 gesprek met leerling en de effectieve stappen uitleggen
 Er is data nodig om duidelijke consequenties te kunnen
uitvoeren.
 Goede consequenties zijn consequenties die tot het gewenst
resultaat leiden. Is soms individueel afhankelijk.
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Aantrekkelijk onderwijs


Vakmanschap boven!
Aantrekkelijk, kwaliteitsvol onderwijs is
preventie nummer 1.
Vragen voor ons: hoe kunnen we ons vakmanschap
nog verbeteren? Nascholing, studiedagen
Welke leerkrachtenhandelingen voorkomen
probleemgedrag?
 Leren
van elkaar!
 B-uurtje
 Wisselen
van vakken
 Collega’s op Bezoek (COB)
 Leren van andere scholen ‘go4talent’
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Preventie centraal

Voorbeelden
 Aangenaam
en veilig schoolklimaat
 Zelfmanagement van de leerling
 Goed
Bezig!?: zelfevaluatie centraal
 Cursus
agressiebeheersing, leren samenwerken, leren
conflicten oplossen,…
 Preventiegesprek, codes afspreken met de leerling
 Enz…

Een vraag voor ons: welke preventieve acties
organiseren we?

Een vraag voor ons: welke preventieve acties
organiseren we?
 Rots
en water
 B-uurtje nu en dan 1IM
 oranje kaart
 open communicatie
 Goed bezig-document
 lesaanpak
 pols-uurtje
 afspraken maken met de leerlingen en ouders
 grotere aanwezigheid van leerlingenbegeleiding
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Gebruik van data over gedrag

Zowel data als dialoog in het B-uurtje
 Voorbeelden
van data:
 Wanneer
toont de leerling gewenst gedrag?
 Wanneer toont de leerling ongewenst gedrag?
 Welke aanpak heeft vaakst succes?

Een vraag voor ons: welke data verzamelen we?
 Wanneer
uit de les (volledige les)? (ja/neen in strafdossier)
 Wanneer te laat?
 Hoeveel strafstudie?
 Bij besprekingen, wanneer hadden we wel gewenst gedrag?
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Samenwerking met ouders

Ouders kennen de waarden die de school nastreeft


Betrekken van ouders bij de aanpak van ongewenst
gedrag


Ouders kunnen de waarden ook thuis hanteren
“Wat werkt thuis?”
Een vraag voor ons: op welke manier kunnen we de
ouders optimaal betrekken?
Ouderscontact
 Onthaal
 Open lesmoment
 activiteiten buiten de school
 Kick-off

11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Ondersteuning van de leraar,
de opvoeder



B-uurtje als overlegmoment
Lesgeven kan lastig zijn… Zorg goed voor jezelf.
Zoek tijdig steun en ontspanning
Een vraag voor ons: op welke manier kan de school
de leraren, opvoeders ondersteunen?
 vast
vergadermoment
 kans op bijscholing (door lkrn en leerlingenbegeleiders)
 studiedagen
 oranje kaart
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…



Aanwezigheid van SteamTeam op het B-uurtje
CLB als schakel naar externe hulpverlening
Een vraag voor ons: wat verwachten we van de
begeleiding?
 Externe
kennis binnen het huis brengen
 voorstellen aanreiken vanuit hun inkijk
 Problemen oplossen door samen te denken
 aanwezigheid
11 pijlers van ons gedragsproject











Aanpak vanuit onze eigen waarden
Aanleren van gewenst gedrag
Positieve kijk op de leerling
Consequenties voor ongewenst gedrag
Aantrekkelijk onderwijs
Preventie centraal
Gebruik van data over gedrag
Samenwerking met ouders
Ondersteuning van de leraar, de opvoeder
Begeleiding door SteamTeam, CLB,…
Aandacht voor visieontwikkeling en zelfevaluatie
Aandacht voor visieontwikkeling
en zelfevaluatie

Voortdurend vooruitkijken en achteruitkijken
 Wat
willen we?
 Wat
is goed voor de B-stroom? Wat werkt?
 Rekening houden met “Wat moeten we?” en “Wat kunnen
we?”
 Hoe
loopt het?
 Bereiken
we onze doelen? Wat brengt het op?
 Zijn we nog met de juiste dingen bezig?
 Hoe is de tevredenheid van leerlingen, van leraren,
opvoeders?
 Wat behouden we? Wat sturen we bij?
Hoe verder?

Graag nog eens jouw mening
 Wat

is jouw antwoord op de vragen?
In beleidsoverleg: bespreking projectplan
 Vastleggen
van prioriteiten
 Planning van acties

In B-uurtje
 Opvolging

van het projectplan
Maar: sta je achter het projectplan van de school?