Dimna IL Dimna IL

Download Report

Transcript Dimna IL Dimna IL

Friidrettshall i Ulsteinvik Presentasjon friidrettshallforum 2012

Friidrettshall i Ulsteinvik

• Ide frå Dimna IL – februar 2011 • Etter eit år har både kommunen og fylkeskommunen godkjent prosjektet. Prosjektet er no klar for anbud.

• God timing (utbyggingsbehov ved den vidaregåande skulen) • Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen • Fotballen ønskte eit samarbeid på friidretten sine premisser noko som gav prosjektet ein ny dimensjon • Mykje jobb utført av idrettslaget før eit tilnærma ferdig prosjekt vart presentert kommunen, politikarene og pressa.

• Positiv innstilling til prosjektet frå kommuneadministrasjonen, politisk leiing har vore avgjerande for at ein kan ha ein så rask saksgang som vi har fått til.

• Fylkeskommune har problem med å takle ein så rask saksgang.

Nokre milepeler

Februar Samtalar med OPS om kostnadar på hallane under bygging – ide blei sådd Mars 2011 Kontakt med Haugesund IL for informasjon om deira prosjekt 23.05.11: Gjennom Ulstein Idrettsråd vart Dimna IL sine første skisser og planar presentert for oppvekstsjefen i Ulstein Kommune 16.06.11: Møte mellom Dimna IL, Ulstein Kommune og representanter frå Hødd Fotball om vegen videre for prosjektet 13.09.11: Presentasjon for idrettskretsen og idrettsavdelinga i Fylkeskommunen 03.10.11: Prosjektet einstemmig godkjent i kommunestyret og sett på topp i KIF planen 11.11.11: Møte med generalsekretæren i NFIF for presentasjon av Dimna IL/regionen og prosjektet 01.12.11: Møte med kulturdepartementet for presentasjon av prosjektet 15.01.12: Spelemiddelsøknad sendt inn 02.02.12: Kommunestyre i Ulstein godkjende IL Hødd fotball sine planar om ny fotballstadion i tilknytning til hallen. Kommunen står som utbyggar også for dette prosjektet.

07.03.12: Prosjektet einstemmig godkjent av Utdanningsutvalet i fylkeskommunen 26.03.12: Prosjektet einstemmig godkjent i Fylkesutvalet Juni 12: Prosjektet skal godkjent av Fylkestinget i Møre og Romsdal

Det er utarbeidt følgjande tidsplan med milepelar:

• • • • • • • Prosjektplan (FU) mars 2012 Funksjonsprogram/skisseprosjekt mars 2012 Forprosjekt (FT) juni 2012 Engasjere Totalentreprenør sept 2012 Byggestart grunnarbeider (riving Ulsteinhallen) oktober 2012 Byggestart nye Ulsteinhallen januar 2013 Ferdig bygg oktober/november 2013

Høddvollområdet

Den nye hallen vil få ei sentral plassering i Høddvoll Idrettspark

Kommuna har starta skogrydding på hall-tomta

Friidrettshall - litt om prosjektet

• Planer om ein friidrettshall med 200 m rundbane • 6 rundbaner og tilrettelagt for alle andre friidrettsøvingane • Fleirbrukshall som også er tilrettelagt for nokre andre idrettar i midtarealet • Hallen skal ligge på Høddvoll i tilknyting til Ulstein Vidaregåande skule og dei andre idrettsanlegga i Høddvollområdet • Ulstein Kommune vert utbyggar • Tett samarbeid med Fylkeskommuna og Ulstein Vidaregåande Skule som blir ein stor leigetakar i prosjektet • Eit einstemmig kommunestyret i Ulstein har vedtatt at dei ønskjer å få prosjektet realisert.

• Kommunestyret har prioritert prosjektet på 1. plass i KIF planen.

Friidrettshall - litt om prosjektet

• Servicebygget i tilknytning til hallen har: – Garderober – Styrkerom (primært for skulen) – Spinningsal/dansesal (primært for skulen) – Kafe/sosialt rom med kjøkken. Vindu inn mot hallen.

– Klasserom – Kontorer for skulen – Kontorer for arrangement i hallen

Kostnadar - kalkyler

Formål

Hallareal Garderober/ klasserom Lager/ kontor/ teknisk Varmepumpe/ energi

Areal

5 220 2 355 400

Pris/ kvm

6 000 15 000 10 000

Kostnad eks mva

31 320 000 35 325 000

Kost inkl mva

39 150 000 44 156 250 4 000 000 1 400 000 5 000 000 1 750 000

72 045 000 90 056 250 Sum inkl mva Tilleggskostnadar

Rivingsarbeid Byggelånsrente Prosjektleiing Forskotering av spelemidlar

Sum Samla kostnad

2 000 000 2 000 000 300 000 1 200 000 2 500 000 2 000 000 300 000 1 200 000

5 500 000 5 500 000 77 545 000 95 556 250

Dimna IL i Ulstein Kommune

Ulstein Kommune - Regionsenter for Søre Sunnmøre og midt i den Maritime klynga som regione er kjent for.

Friidrettshall for ein stor region

Heile Sunnmøre og deler av Sogn og Fjordane har kort reiseavstand til Ulsteinvik med nye vegprosjekt som Eiksundsambandet og Kvivsvegen

Tyngdepunktet for friidrett i Møre og Romsdal ligger på Sunnmøre med Ulstein og Dimna IL som det største.

Andre klubber i området med stor aktivitet er bl.a. Hareid IL, Ørsta IL, Ålesund FIK

Kort veg til to flyplasser (Vigra/Ålesund og Hovden i Ørsta.

Vi ligger sentralt i ein stor region

Søre Sunnmøre

Ulstein Hareid Sande 7 758 4 967 2 621 Herøy Vanylven Volda Ørsta Giske Sula Ålesund

Totalt

8 676 3 417 8 630 10 414 7 240 8 142 44 142

106 007 Sogn og Fjordane (Nordfjord)

Selje Vågsøy Eid 28 387 6 140 5 952 Hornindal Stryn Gloppen

Sum

1 216 7 044 5 676

54 415 TOTAT 160 422

Store avstander til dei andre friidrettshallane i Norge. Dei næraste hallane ligger i Bergen, Trondheim eller Oslo. Det er 6-8 timer med bil til desse byane.

Det er derfor ikkje aktuelt for oss å nytte desse hallane til trening. Vi har kun glede av dei i samband med store stemner/ meisterskap o.l.

Dimna IL Den største friidrettsklubben i Møre og Romsdal

Litt om Dimna IL

• Dimna IL – Friidrettsklubb i Ulstein kommune på Sunnmøre. Stifta i 1974 og har sidan då vore aktiv på friidrettsbana i fylket.

• Dei siste åra har klubben vokse kraftig.

• Har blitt den største og leiiande klubben i Møre og Romsdal • Dei siste åra har Dimna IL også markert seg sterkt også på nasjonalt plan.

• Til tross for mangelfulle treningsforhold – spesielt på vinteren har vi dei siste åra fått fram mange talent som er i landstoppen.

• 2011 – Rekordsesong for Dimna IL – Beste klubb på medaljestatistikken under UM innendørs – 5 beste klubb under UM utandørs – Deltakar på Norge sitt lag til VM U18 – 2 deltakarar på Norge sitt lag Nordisk juniorlandskamp – 22 NM medaljar i 2011 (UM og junior NM)

Dagens treningsforhold

• Delanlegg for friidrett på Høddvoll Stadion – 2 rundbaner og 5 baner på 200 m – Fungerer bra til trening • ”Gamle Ulsteinhallen” (Handballhall) – 2 treningar i veka (2 x 1,5 timer) – Ei trening for 10-13 års gruppa og ei trening for den eldste gruppa.

– Ikkje hoppegrop. Ikkje piggskodekke • Vi har også tilgang til ein liten gymmsal • Lite hallkapasitet gjer at det blir mykje utetrening • Spesielt vanskeleg å få trent på tekniske øvingar • Kun ein annan hall på Sunnmøre som er litt tilrettelagt for friidrett. Det er ein handballhall i Sykkylven som har hoppegrop og har dekke som ein kan bruke piggsko på.

– For friidrett er den kun tilgjengeleg for kretssamlingar 2-3 gangar i året. Den er dyr å leige samtidig som kapasiteten er sprengt.