Talentutvikling Tromsø IL

download report

Transcript Talentutvikling Tromsø IL

Tromsø IL
2012
Stolthet – Lagånd – Redelig spill
Prioriteringsområder:
Relasjoner
Anlegg
Tromsø IL
Relasjoner i Nord Norge
•
•
•
•
Videreutvikle oppstartede prosjekter:
-BFA 07 - 08
-Mark Dempsey, spiller - og
trenerutvikler i Nord Norge 09 -10
-MP nordnorsk spillerutvikler
-TILs samfunnsengasjement for Nord
Norge og nordområdene
Framstå som en samarbeidsvillig og
ærlig klubb. Vi kommer for å gi!
Nordnorske spillere som har spilt
Tippeliaga med Tromsø IL:
Finnmark
Troms
Tromsø
Hålogaland
Nordland
Utfordringer anlegg
• I dag bruker vi kr. 1.500.000,- årlig på hall-leie. Hvordan skaffe vår
egen hall!?
• Bjerkakerbanen ferdigstilt august 2011!
STORHALL?
Alfheim
Bjerkaker
TIL 2012
TIL A
Kamparena:
TL
11 Røde
Andre klubber:
TUIL, Alta, Finnsnes,
Senja, Mjølner, osv.
2. Div.
(TIL2)
TIL B
4. Div.
(TIL3)
Vinterserie
NM-Cup jr.
Jet Cup
Sportsplan for
revidering og
utvikling
93 x 6
94 x 5
95 x 5
96 x ?
16
Utd. Mål
Kamparena:
1 Jr. lag
TIL Gutter
Samlinger i
samarbeid
med kretsene
95 – 93
1 dame
og j. lag
Kj.
TIL C
BFA
TIL Jr. br.
TIL D
TIL Smågutter
Fotballskoler
2 g. lag
4 smg.
lag
96
97
96j
97j
98
99
98j
99j
2 j. lag
2 smj.
lag
TIL 7’er og 5’er
Marcus Sahlman, Benny lekstrøm, Steffen Andreassen
Hans Nordbye
(Eirik Y.)
Miika Kopinen
(Kent Are Antonsen)
Remi Johansen
Thomas Drage
(Andreas Skog)
Ruben Y. Jenssen
Thomas K. Bendiksen
Ole M. Årst
Steffen Nystrøm
Vegard Lysvoll
Mo
Simen Møller
Fredrick Bjørk
Calio Ciss
Hans Åge Yndestad
Ruben Kristiansen
Kara Mbjodi
Mads Reginiussen
Magnus Andersen
William Frantzen
22 spillere +/- (+ TIL/NTG)
TIL B, spillere i spillerutviklingsprogram
•
•
•
•
•
•
•
•
Spillere:
93 (6): Eivind Thorsen, William Frantzen, Jørgen Andreassen, Sigurd Bjørstad (k),
Robin Lund, Andreas Østerås
94 (5): Jonas Fundingsrud, Morten Mathisen, Anders Olsen (k), Magnus Pedersen,
Andreas Skog
95 (5): Kent Are Antonsen, Runar Johnsen, Mathias Johnsen, Lasse Nilsen,
Aleksander Tveiten. Bruno Bjørnstad
96: hospitanter
Spillerutviklingsprogrammet har eksistert siden 2004 med spillere klubben har stor tro på. Da med
flere involverte i 2012 pga. NTG.
Spillerne får tett oppfølging av Toppspillerutvikler, heltidsansatte trenere og treninger på TIL B og
NTG, i tillegg treninger med TIL A
De tar utdannelse gjennom NTG, og kan dermed trene også på dagtid.
Spillerne har full tilgang på tester og det medisinske støtteapparat i klubben.
Trener/støtteapparat 2012
Hovedtrener:
Per Høgmo
Ass. Trener:
Agnar Christensen
Toppspillerutvikler
Sigurd Rushfeldt
Keepertrener:
Espen Isaksen
Fysioer/fysiske trenere:
Andre Sørensen, Truls Hallen
Lege:
Paul Hansen
Lege:
UNN( ortoped )
Testansvarlig:
Jorid Degerstrøm
Kiropraktor:
Per Nymann Andersen
Oppmann:
Hans Thore ”Boa” Hanssen
Materialforvalter:
Bjørn Steinar Johansen
Utviklingsleder:
Truls Jenssen
Controller Sport:
Hege Christensen
Sportsdirektør:
Morten Kræmer
Støtteapparat TIL B
•
•
•
•
•
•
Trener 1 : Rune Martinussen
Trener 2: Thomas Hafstad
Trener 3: Lars Petter Andressen
Keepertrener: Merethe Johansen, Espen Isaksen
Oppmenn: Hege Christensen
Fysioterapeut: Andre Sørensen
Hva skal kjennetegne en TIL-spiller?
1. Holdninger
•
•
•
•
TIL’s verdier (Redelig spill, stolthet, lagånd)
Presis
Treningsvilje
Vinnervilje
2. Pasningskvalitet
•
•
•
•
Ta vare på kula
Presisjon
Fra/motløp
Slå og gå
TIL C 2012
•
•
•
•
•
Trenere: Frode Følstad, Preben Reinholdtsen, Per Drage, (MP og TJ)
Lagledere: Jon Mathisen, Oddbjørn Eidissen, Trym Mack
Keepertrener: Merethe Johansen
Fysio: x
Spillere (20 +/-):
96 (13): Runar Espejord, Ulrik Y. Jenssen, Sebastian Jensen, Martin Albertsen,
Morten T. Hansen, Tor O. Trosten, Aksel Kristoffersen, Markus Mathisen, Mikael
Ingebrigtsen, Benjamin Aglen, Gilbert Habineza, Jostein Gundersen, Fredrik
Michaelsen
97 (9): Henning Brunes, Brage Skogen, Jacob Karlstrøm, Håvard Espejord, Nikolai
Skaue, Ask Bjørklund, Martin Eidissen, Ask Holstad, Johan Mack
+ hospitanter fra: TIL Smågutter
Kamparena: vinterserie kl. junior, 4. divisjon med TIL 3, kretsserien kl. gutter med
navnet TIL Gutter, NM G16, Get – cup (NTU 16) og andre turneringer avtalt med
støtteapparat, spillere og foreldre
Komme opp på stabile treningsuker med 5 ettermiddagsøkter + enkelte
morgenøkter. Med gode og trivelige økter hvor vi fremmer treningsglede som
igjen gir treningskultur blant unge spillere.
TIL D 2012
•
•
•
•
•
Trenere: x, Markus Y. Jenssen, Mads Jørgensen (MP og TJ)
Lagledere: Martin Nerland, Arne Nylund , Cathrin Carlyle
Keepertrener: Merethe Johansen
Fysio: x
Spillere (20 +/-):
98 (7): Magnus Nerland, Henrik Carlyle, Thomas Bjørnstad, Lars Eriksen, Iver
Dahl-Eriksen, Fredrik Nylund, William Sverdrup
99/00 (8): Georg Jentoft, Fridtjof Mortensen, Brage Pedersen, Per Vassmyr (k),
Sigve Lohne, Michael Lange, Sigurd Grønli, Runar Johansen
+ faste hospitanter 00: Eskild Krane Dahl, Henrik Elvevold, Endre Nash
Kamparena: kretsserien i kl smågutter med navnet TIL Smågutter og turneringer
avtalt med støtteapparat, spillere og foreldre
Komme opp på stabile treningsuker med 4 - 5 ettermiddagsøkter + enkelte
morgenøkter. Med gode og trivelige økter hvor vi fremmer treningsglede som
igjen gir treningskultur blant unge spillere.
Arbeidsinstrukser
trenere TIL B
•
•
•
•
Ansvar for 5 aktiviteter (etter nyttår) i uka med oppstart desember
Mandag, onsdag og fredag i Skarphallen. I januar blir det løping tirsdag og lett
styrke og bevegelighet torsdag (eller søndag som et alternativ), klokkeslett
bestemmes av trenerne.
Delta med laget i kamper og ei turnering sommerstid.
Samarbeide godt med TIL B, TIL, TSU og utviklingsleder
Arbeidsinstruks
Trener 1 TIL B
•
•
•
•
•
•
Ansvar for trening ettermiddag og kamper for TIL 2, assistere Trener 2 på
formiddagen
Videoanalyse
Heltidsansatt gjennom NTG
Samarbeide godt med eget team, TIL C, TIL D og teamet rundt TIL A
Rapportere til Utviklingsleder
Med i arrangementet rundt hjemmekamper TIL 2
Arbeidsinstrukser
Trener 2 TIL B
•
•
•
Assistere trener 1 i trening og kamper, oppfølging spillere på dagtid
Heltidsansatt gjennom NTG
Samarbeide godt med eget team, TIL C, TIL D og teamet rundt TIL A
•
Med i arrangementet rundt hjemmekamper TIL 2
Arbeidsinstrukser
Assistenttrener TIL B
•
•
•
Assistere Trener 1 og 2 i trening
Lede treninger for de spillerne som ikke blir med på 2. divisjonskamper.
Laglede 4. divisjonslaget TIL 3
Arbeidsintrukser
keepertrener TIL B
•
•
•
Ansvar for keeperne på TIL B, TIL C og TIL D
Samarbeide godt med keepertrener på TIL A
Delta på TIL’s keeperskoler og kunnskapsturneer i Nord Norge
Arbeidsinstrukser
Oppmann TIL B
•
•
•
•
Holde orden på utstyr og drakter TIL 2 og TIL 3
Med i arrangement hjemmekamper TIL 2
Være med på enkelte bortekamper etter behov og tid
Samarbeide godt med trenere TIL B og Utviklingsleder
Arbeidsinstrukser Per Mathias Høgmo Hovedtrener
•
•
Ansvar for TIL A’s treninger og kamper
Samarbeide godt med eget team og trenere på TIL B
Arbeidsinstrukser Agnar Christensen Trener
.
.
.
.
.
Hovedansvar for trenerteam når hovedtrener er borte
Ansvarlig for treningsplanlegging og gjennomføring
Ansvar for videoanalysen på TIL A
Samarbeide med trenerne på TIL B, ansvarlig for gjennomføring av fagmøter 1 gang pr.
måned, herunder spillestil og lagtaktiske ting
Daglig tett samarbeid med fysiske trenere/medisinsk støtteapparat
Arbeidsinstrukser Sigurd Rushfeldt Toppspillerutvikler
•
•
•
•
•
Rådgiver inn mot PMH/AC - Ta tempen og diskusjonspartner!
Økter med grupper og hele laget etter behov
I samarbeid med TIL B ha ekstraøkter for spesielt utvalgte
Foredrag mot bedrifter og klubber
Bidra mot Utviklingsleder
Arbeidsinstrukser Espen Isaksen Keepertrener
•
•
•
•
•
Ansvar for keeperne på TIL A, være tilstede på alle treninger, treningskamper og
treningsleire.
Samarbeide godt med trenerteamet på TIL Aog TIL B. Blant annet med videoanalyser av
keeperne
Koordinere trenerarbeidet med keeperne ned t.o.m. TIL D
Oppfølging keepere på TIL B en gang i uka
Ansvar for Nordlys-keeperskole 2 helger i året og i Nord Norge på 6-8 steder sammen med
Utviklingsleder og markedsavdelinga
Arbeidsinstrukser Andre Sørensen og Truls Hallen
fysioterapeuter/fysiske trenere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utarbeide en profil på den fysiske tilstand på hver A-spiller med bakgrunn i tester og
analyser, herunder: hurtighets-, styrke- og utholdenhetstester
Samarbeide med testansvarlig
Ansvar for den fysiske delen av treningsarbeidet i TIL A, både lagmessig og individuelt
Med på både hjemme- og bortekamper
Være i forkant med å drive skadeforebyggende arbeid
Følge opp kostholdsarbeidet i toppdelen av klubben
Ha fysikalske konsultasjoner og behandlinger
Være bindeledd i det medisinske apparatet i klubben
Samarbeide og bidra mot TIL B, TIL C og TIL D, blant annet med å forankre treningsmetoder
nedover i toppdelen
Samarbeide med Kompetansesenteret/UIT med hensyn til profflisenskrav og
funksjonsundersøkelser
Arbeidsinstrukser Lege
•
•
•
•
Ansvarlig for det medisinske apparatet i Tromsø IL
Samarbeide godt med fysisk trener og det øvrige trenerteamet i TIL A
Delta på hver hjemmekamp
1 eller 2 faste dager i uka på Alfheim
Arbeidsinstrukser Lege 2
•
•
Delta på alle hjemmekamper
Være et bindeledd og kontaktperson inn mot UNN
Arbeidsinstrukser Jorid Degerstrøm Testansvarlig
•
•
•
Ansvarlig for alle tester i A-laget: blodtester, fysiske labtester (lactat + O2), vekt og
fettprosent, urin- og blodprøver i forhold til væskebalansen
Tett samarbeid med det medisinske apparatet i TIL
Stillingen er på deltid i samarbeid med Kompetansesenteret /UIT
Arbeidsinstrukser Per Nymann Andersen Kiropraktor
•
•
Være på hjemmekamper
Kjøre jevnlige behandlinger og konsultasjoner
Arbeidsinstrukser Hans Tore ”Boa” Hanssen Oppmann
•
•
•
•
•
Klargjøre utstyr til hele Topp-delen i klubben: TIL A, TIL B, TIL C og TIL D
Klargjøre draktsett til hver kamp for TIL 2 og TIL 3
Påse at utstyr har de rette logoene til enhver tid
Samarbeide med materialforvalter, sportsdirektør og markedssjef
Være sikkerhetssjef på hjemmekamper
Arbeidsinstrukser Bjørn Steinar Johansen Materialforvalter
•
•
•
•
•
•
Vask av drakter og treningsutstyr TIL A
Klargjøre utstyr til både hjemme- og bortekamper
Tilstedeværelse på hver hjemmekamp
Levere og hente utstyr på flyplassen i forbindelse med bortekamper
Delta på treningsleire
Vaske drakter for NM – cup jr., TIL 2 og TIL 3
Arbeidsinstrukser Truls Jenssen Utviklingsleder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følge opp spillere i spillerutviklingsprogram generelt og i treninger med TIL Aog kamper.
Ha oversikt over og koordinere talentsatsinga i Tromsø IL fra TIL D til TIL A
Ha tett samarbeid med trenere på TIL B, TIL C og TIL D
Være med på kampavvikling TIL 3
Arrangere trenerforum for klubbens trenere og ledere
Bidra inn mot TIL’s fotballskoler med særlig fokus på Tromsø IL’s Fairplay-Akademi og TILSkolen
Skape relasjoner til samarbeidende klubber i landsdelen
Samarbeide med kretsene i Nord Norge og NFF
Bidra på arrangementet rundt TIL’s hjemmekamper
Arbeidsinstrukser Hege Christensen Controller
•
•
•
•
Ansvar for billettbestilling TIL i TL, TIL 2 i 2. div og TIL 3 i 4. div.
Ha orden på overgangspapirer
Delta i arrangement hjemmekamper TIL A og TIL B
Samarbeide med Sportsdirektør
Arbeidsinstrukser Morten Kræmer Sportsdirektør
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legge til rette for satsinga på TIL A og talentutviklinga i klubben
Planlegge sesongoppkjøringa
Oppfølging kontrakter på nye og allerede ansatte spillere
Oppfølging kjøp og salg spillere
Følge opp treneransettelser i klubben
Ha til enhver tid god oversikt på stallsammensetning
Samarbeide med controller, trenere A-laget, støtteapparatet A-laget og Toppspillerutvikler
Delta på treningsleire
Delta på bortekamper etter behov
Barents Football Academy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nordnorske deltagere 2007-08:
Mats Wikeland
Sebastian Lind
Andreas Holm
Preben Røtvold
Ludvig Rinde
Jørgen bakke
Thomas Liavik
Runar Hustad
Markus Jenssen
Lasse Andersen
Christoffer Tian Olsen
Andreas Løvland
Magnus Kjellseth
FK Landsås
Storkmarknes
Lyngen/Karnes
Kirkenes IF (TIL 2, Senja, Byåsen)
Tromsø IL 2 (TIL A)
FK Landsås (Bodø/Glimt)
FK Landsås
FK Hammerfest (TIL 2, FKH)
Porsanger
Alta IF
Fløya (Skarp)
Lyngen/Karnes
Harstad IL
Utdanning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NTG Tromsø
Tromsdalen vgs
Kongsbakken vgs
Ståle Frisvold Privatgymnas (flere på tileggsfag)
Rørleggerlærling HTH rør
Sommerlyst ungdomsskole (elever TG og TSG)
Grønnåsen ungdomsskole (elever TG)
Langnes ungdomskole (elever TG og TSG)
Kvaløysletta ungdomsskole (elever TG)
Fotballskoler
•
Nordlys keeperskoler, en helg i mai og oktober (10 – 19 år)
•
Troms Kraft Akademiet, tre uker i juli – august (9 – 14 år)
•
TINE fotballskole, en uke i august før skolestart (6 – 14 år)
•
Troms Kraft Mørketidsskole 3. uke i november med A-laget(9 - 14 år)
•
TIL Skolen oppstart april 2011, 2 (3) økter i uka fra 1400-1600 (4. – 7. klasse)
•
Delta på fotballskoler, turneringer, seminarer og trenerforum i hele Nord-Norge: Passvik,
Porsanger, Tverrelvdalen, Alta m/Øksfjord, Alta, Kautokeino, Hammerfest, Skibotn,
Sommerøya, Senjahopen, Finnsnes, Skjervøy, Salangen, Nordreisa, Blåmann, Lyngen/Karnes,
Harstad, Narvik, Stokmarknes, Sortland, Bodø, Svolvær, Mo i Rana, Nesna, Mosjøen,
Brønnøysund, Svalbard, klubber i Tromsø, Proff i Nord, Ungdomskoleturnering i Tromsø,
Tromsøturneringa (http://tromsoturneringa.no/), osv.
11 konkrete tips til spissrollen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Avslutt fort, gjør det til en vane. Dess høyere nivå, dess mindre tid.
2. Gå alltid på returer. En høy andel av målene som scores kommer fra returer.
3. Vær innenfor 16 meteren. 90 % av målene scores innenfor 16-meteren.
4. Ha 2-3 faste alternativer i alle tenkelige situasjoner. Da trenger man ikke å fundere på
hva en skal gjøre i scoringsposisjon.
5. Vrist (kraft) utenfor 16-meteren, innsiden (plassering) innenfor 16-meteren.
6. Ved innlegg fra siden, kom fra blindsiden på forsvareren. Alltid i bevegelse!
7. Hold farta i 1 mot 1 situasjoner.
8. Vis deg fram foran mål, også ved hjelp av stemmen. Får du ikke ballen, ingen mål.
9. De beste spissene scorer på max 1 av 2 sjanser, dvs. at en må kunne takle og bomme.
Jobbe med å komme til flest mulig sjanser.
10. Bestemthet. Når man har bestemt seg for å avslutte, gjennomfør avslutningen 100%.
11. Treff mål!!
Noen treningsprinsipper.
Noen treningsprinsipper
• 1. Tren mye, men heller 1 time effektivt enn 2 timer dårlig.
• 2. Ved avslutningstrening mye mengde (dvs. repetisjoner), men tren
også med kamplike situasjoner, dvs. fullt tempo.
• 3. Tren mest på situasjoner du oftest havner i, viktig å beherske
situasjoner som ofte oppstår i kamp.
• 4. En god avslutter må kunne avslutte med begge bein og hodet.
• 5. Lær 2-3 finter veldig godt istedenfor 10 finter middels.
• 6. LPT. Lett på tå - uttrykket lånt fra Nils Arne Eggen. Ting må gå
kjapt innenfor 16 meteren, det gir konsekvenser for hvordan man
bør trene.
• 7. Kondisjonstrening og intervalltrening ALLTID med ball. En spiss
skal trene annerledes enn en midtbanespiller eller back.
• I denne sammenhengen tar vi ikke opp fysisk trening og generell
trening med laget. Her fokuseres mest på selve spissrollen og
individuell trening med tanke på å score flest mulig mål.
Rekruttering av spillere til Tromsø Idrettslag
•
•
•
•
•
Nordnorsk – sørnorsk – utenlandsk
Økonomi – lønninger – kontrakter
Omgivelser: Publikum, media, sponsorer, investorer, oss sjøl!
Er det mulig å legge et løp uten å bry seg hva andre gjør?
Hva sier klubbene i Nord Norge?
Finnmark (11)
Vadsø:
Navn
Sigurd Rushfeldt
Morten Gamst Pedersen
Steffen Nystrøm
Debut
1992
2000
2011
Siste klubber før TIL
Vadsø/Turn, Norild
Norild, Polarstjernen yngres
Strømsgodset, Moss, Norild
Navn
Lars Iver Strand
Debut
2001
Siste klubber før TIL
Porsanger yngres
Karasjok:
Navn
Jan Egil Brekke
Leif Arne Brekke
Hans Nordby
Debut
1998
1998
2007
Siste klubber før TIL
Nordlys, Bodø/Glimt, Stålkameratene
Nordlys, Alta
Nordlys yngres
Øksfjord:
Navn
Gunnar Gamst
Magnus Andersen
Debut
1986
2011
Siste klubber før TIL
Øksfjord, Alta, Mjølner
Øksfjord, Alta
Navn
Tore Reginiussen
Mads Reginiussen
Debut
2006
2009
Siste klubber før TIL
Alta
Alta
Porsanger:
Alta:
Skjervøy:
Nordreisa:
Lyngen:
Ringvassøy:
Storsteinnes:
Olsborg:
Sørreisa:
Skøelv:
Gibostad:
Troms (13)
Navn
Tor Magne Opheim
Debut Siste klubber før TIL
2001 Skjervøy IK yngres
Navn
Thomas Braathen
Vegard Braathen
Debut Siste klubber før TIL
2005 Nordreisa yngres
2006 Nordreisa yngres
Navn
Sigmund Forfang
Thomas Tøllefsen
Debut Siste klubber før TIL
1986 Lyngen, Lyngen/Karnes, Mjølner
1992 Karnes, Lyngen/Karnes
Navn
Håvard Karlsen
Remi Johansen
Debut Siste klubber før TIL
1997 Ringvassøy IL yngres
2009 Ringvassøy IL yngres
Navn
Arne Vidar Moen
Morten Pedersen
Debut Siste klubber før TIL
1991 Storseines IL
1995 Storseines IL, Brøndby
Navn
Lars Nymo Trulsen
Debut Siste klubber før TIL
2001 Målselv IL, Finsnes IL
Navn
Tore Rismo
Debut Siste klubber før TIL
1986 Sørreisa, Belgisk klubb, Mjølner
Navn
Trond Johansen
Debut Siste klubber før TIL
1986 Skøelv, Brann
Navn
Yngvar Bendiksen
Debut Siste klubber før TIL
1986 Grand Bodø, Gibostad, Sørreisa
Navn
Debut Siste klubber før TIL
Ståle Killie
Tor Pedersen
Tore Nilsen
Trond S. Albertsen
Eivind Andreassen
Lars Espejord
Truls Jenssen
Jan Viktor Nilsen
Morten Kræmer
Nils Solstad
Kjetil Olsen
Bjørn Johansen
Tom Ovesen
Roger Nilsen
Steinar Nilsen
Robin Berntsen
Knut Haugan
Ruben Bakke
Svein M. Johansen
Torgeir Rugtvedt
Ole Martin Årst
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1989
1991
1991
1991
1992
1992
1995
Ole Andreas Nilsen
1995
Tromsø (42)
Tobias Appelbom
1995
Frode Fermann
1996
Skarp yngres
Fløya Yngres
Fløya Yngres
Rune Lange
1997
Rune Johansen
1997
Gaute U. Helstrup
1998
Krokelvdalen, TUIL
Fløya Yngres
Roger Lange
1999
Fløya, TUIL
Ståle Johansen jr.
1999
Fløya, Skarp
Ole Talberg
2000
Morten Giæver
2000
Knut Borch
2003
Jonas Johansen
2003
Espen Minde
2003
Hans Åge Yndestad
2003
Ulfstind, Skarp
Eirik Bertheussen
2003
TUIL
Tommy Bertheussen
2003
TUIL, Gevir, TUIL
Jo Nymo Matland
2006
Ruben Yttergård Jenssen
2006
TIL, Sogndal, Fløya yngres
Mohammed Ahammed
2009
Krokelvdalen, Ull/Kisa, KIL, TIL, Fløya, TUIL
Lars Henrik Andreassen
2010
Fløya
TUIL, Mjølner
Kroken, TUIL yngres
Fløya Yngres
Krokelvdalen IL, KIL yngres
Kvaløysletta IL yngres
Kvaløysletta IL yngres
Ramfjord, Svalbard Turn, Fløya
TUIL
Krokelvdalen IL yngres
Brage/Trond, Sortl., Fløya, Skarp
Skarp yngres?
Fløya, TUIL
Hålogaland (15)
Grovfjord:
Gratangen:
Narvik:
Evenskjer:
Harstad:
Svolvær:
Navn
Roar Christensen
Debut
1996
Siste klubber før TIL
Grovfjord
Navn
Per Mathias Høgmo
Debut
1986
Siste klubber før TIL
Gratangen, Mjølner
Navn
Espen Olavsen
Tor Andre grenersen
Jonny Hansen
Thomas Hafstad
Rune Martinussen
Debut
1988
1991
1994
1994
1994
Siste klubber før TIL
Narvik Nor
Mjølner
Mjølner
Beisfjord, Narvik Nor, Mjølner
Mjølner
Navn
Tom Høgli
Debut
2007
Siste klubber før TIL
Skånland OIF, Bodø/Glimt
Navn
Roy Ludvigsen
Svein Are Andreassen
Bjørn Ludvigsen
Olav Råstad
Runar Normann
Debut
1986
1990
1994
1999
2005
Siste klubber før TIL
Andenes, Landsås, Harstad IL, Start
Kilkam, Harstad IL
Harstad IL
Harstad IL, Mjølner
Landsås, Harstad IL, Lillestrøm, Coventry, Brann, Vålerenga
Navn
Stein berg Johansen
Bjørn strøm
Debut
1991
2005
Siste klubber før TIL
Svolvær, Mjølner
FK Lofoten, TUIL
Nordland (5)
Bodø:
Fauske:
Mosjøen:
Navn
Runar Berg
Dag Trygve Berntsen
Debut
1991
1992
Siste klubber før TIL
Bodø/Glimt
Bodø/Glimt, TUIL
Navn
Lars Bang
Debut
1986
Siste klubber før TIL
Norild, Fauske Sprint
Navn
Espen Isaksen
Thomas Drage
Debut
2009
2010
Siste klubber før TIL
Mosjøen IL, Rosenborg, Oslo Øst, Odd
Mosjøen IL yngres
Barne – og ungdomsfotball
• Sveits og Basel.
Det ble satt store resurser inn mot barne –
og ungdomsfotballen. Profesjonelle trener
ble ansatt helt ned til 12 – årsalderen.
Man bygget utviklingssenter som de mest
begavede spillerne fikk benytte seg av, og
man utfordret klubbene i landet til å bruke
mer ressurser på talentutvikling.
Vi startet på 90 – tallet, det har tatt tid,
men det tar ofte tid før slike endringer slår
Kosthold / Væske / søvn
• Er kosthold / væske / søvn viktig
for en fotballspiller?
• Har du / dere fokus på dette i din
klubb?
Kosthold
• Hva er et godt kosthold?
Hvorfor er kosthold viktig…
•
•
•
•
•
•
Mer energi
Bedre konsentrasjon
Bedre imunforsvar
Korter ned restitusjonsfasen
Bedre humør
Bedre livskvalitet
Hvilke næringskilder har vi?
Karbohydrat:
• Lagres som glykogen i lever og muskler.
Dette gir muskelcellene energi til å utføre
arbeid.
• Brød, korn, pasta, frukt og grønnsaker er
gode kilder til karbohydrat.
Proteiner:
• Protein brukes i kroppen til vekst og
vedlikehold… Blant annet av muskler,
hemoglobin og antistoffer. Eller det kan
forbrennes som energi.
• De beste kildene til protein i kosten er:
Fisk, fjærfe, kjøtt, egg og magre
meieriprodukter. ( Melk, yoghurt og ost.)
Fett:
• Fett skal utgjøre 25 % av det totale
kaloriintaket.
• Kokosfett, plantefett, fiskefett, nøtter,
avocado, omega 3 ( 5 gram om dagen )
Mineraler og Vitaminer:
• Utøvere som inntar nok mat og drikke til å
dekke sitt energibehov, og som samtidig
har et variert kosthold med minst 3
porsjoner frukt og grønnsaker hver dag, vil
som regel få dekket den anbefalte
mengden av samtlige næringsstoffer.
• Magnesium / Kalcium mot kramper i
leggene.
Væske / Vann:
• Kroppen består av 70 % væske, 60 % av
dette er vann.
• Væskebalansen styrer kropstemperaturen.
• Når mister vi væske: Puster, svetter,
bimmelim og bimmelom…
Væskeinntaket skal stå i takt med varme
og fysisk aktivitet. Salt inntaket bør økes
for å holde balansen inntakt på varme
dager. Er du tørst så er det kroppen som
sier i fra…dehydrert fasen er i gang…
Katabolsk / Anabolsk fase:
Når er vi i disse fasene?
Katabolsk:
Bygger ned musklene;
Vi er i aktivitet, trening og sover.
Anabolsk:
Bygger opp musklene:
Når vi spiser bryter vi den
katabolske fasen og blir
Anabolske.
Frokost: kl 07.00 – 10.00
Frokost er det viktigste måltidet i løpet
av dagen!!
Hvorfor er det viktig med grovt brød og
ikke lyst brød som loff / toast?
• Grovt brød har langsomme
karbohydrater…
• Lyst brød har raske
karbohydrater…Blodsukkeret går rett opp
og rett ned…Insulinbelte…
Viktig…
• Spis hver 3 time.
• Drikk 2 – 4 L vann pr. dag. Før / under /
etter trening.
• Drikk 2 glass vann med sitrondråper hver
morgen. PH – Verdi.
• Krydder: Pepper = øker forbrenninga.
Kanel = jevner blodsukkeret.
Hvitløk = Renser / øker forbrenninga.
Ingefær / Gurkemeie = Antiflamatorisk.
Bør sove 7-9 Timer + evt. Mellom trening.
• Prøv å vær nøye de neste 2 ukene med et
balansert kosthold.
• Bland næringskildene i hvert måltid.
Frokost, lunsj, middag, kvelds og 2
mellommåltid.
• Styr unna følgende produkter i uka:
Syltetøy, hvit brød, brus, kellogs
frokostblanding, frokost yoghurt…sukker!!
Stolthet * Lagånd * Redelig spill
Morten Pedersen
Med hjertet på rette stadion
Spillerutvikler i Nord Norge.
mobil: 95 19 15 06
[email protected]