Život Hasiča

Download Report

Transcript Život Hasiča

Vypracoval: Filip Novotný 7.B

Od minulosti mali hasiči ako hlavnú úlohu
hasenie požiarov. V súčasnosti zasahujú
príslušníci hasičských zborov a jednotiek,
okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách,
hromadných haváriách, živelných pohromách,
úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok,
množstve rôznych technických zásahov a
rôznych záchranných prácach. Hasiči často
spolupracujú s policajnými, záchranárskymi,
zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri
riešení núdzovej situácie.


Prvé zmienky o organizovaných jednotkách
určených na hasenie požiarov pochádzajú až z
dôb Starovekého Ríma.
Vtedy boli zriaďované za mestom stanice s
posádkou až 500 otrokov, ktoré zasahovali pri
požiaroch mesta.









Hasiči pri výkone svojho povolania nosia :
Hasičská prilba (zväčša obsahuje aj svietidlo a
vysielačku)
Hasičské rukavice (vyrobené z materiálu ako
hasičský oblek)
Hasičský opasok (z koženého alebo iného materiálu,
umiestňuje sa naňho malá hasičská sekera)
Hasičské čižmy (špeciálne prispôsobené pracovné
čižmy)
Autonómny dýchací prístroj (maska a oceľová
vzduchová fľaša)
Prenosná rádiostanica (vysielačka)
Pracovné rukavice (bežné pracovné rukavice)
Reflexná vesta (s nápisom HASIČI)









Hydraulické vyprosťovacie nožnice
Pohonná motorová jednotka pre hydraulické
náradie,
Elektrocentrála,
Rozpínací valec,
Podstavec
Strihač pedálov,
Rezač bezpečnostných automobilových pásov,
Pílka na rezanie
Vysokotlakové zdvíhacie vaky


Číslo na hasičov je 150
Tiesňové volanie je 112