Geen diatitel - Broederschool Roeselare

download report

Transcript Geen diatitel - Broederschool Roeselare

Het elektrisch veld
 Velden en veldkrachten
zwaartekracht - zwaarteveld
coulombkracht – elektrisch veld
 Veldbegrip
Elektrisch veld
= ruimte rondom een centrumlading,
waarin die centrumlading haar invloed kan uitoefenen
Testen van het veld
gebeurt met een puntlading
!!!!!! De invloed van de centrumlading is gebonden aan
richting, zin en grootte!!!!!! (Elektrisch) veld is dus een
vectoriële grootheid.
 Elektrische veldvector - definitie
Het elektrisch veld E in een punt P is
de verhouding van de kracht op een testlading Q’
tot die testlading:
F
E=
Q’
 Elektrische veldvector – richting en zin
Blauwe pijl = Coulombkracht
Witte pijl = veldvector
+
-
+
+
-
-
-
+
Een veldvector wijst
 weg van een positief centrum
 naar een negatief centrum toe
touchscreens??.
 Elektrische veldvector – grootte
Hoe dichter bij de bronlading hoe groter de veldvector
 Veldsterkte E = grootte van het elektrisch veld
F
E=
k0 Q
=
Q’
r²
Eenheid: E wordt uitgedrukt in N/C
 Elektrische veldlijnen
radiaal veld - puntlading
dipoolveld - 2 puntladingen
homogeen veld- evenwijdige platen
 Elektrische veldlijnen
De raaklijn aan de veldlijn in elk van haar punten,
geeft de richting van de veldvector weer
Eigenschappen
Veldlijnen gaan van een positieve naar een negatieve lading
Veldlijnen snijden elkaar niet
Veldlijnen staan loodrecht op een geladen oppervlak
 Elektrische velden
Radiaal veld
Eigenschappen
Veldlijnen staan verder uit elkaar als het veld zwakker is
Veldlijnen staan dichter bij elkaar als het veld sterker is
 Elektrisch veld bij een geladen bol
Kooi van Faraday !