Transcript Slide 1

OORTUIGENDE SKRYWE:
BETOOGHOOFDE
P.91 STUDIEGIDS
KLASOEFENING 6
U word deur u kliënt, Mev Saar Snaar, besoek. Sy vertel die volgende
aan u:
Op 30 November 2010, het sy haar Toyota Tazz (Reg Nr:
FFF222FS) op Nelson Mandelaweg bestuur toe ‘n wit
Nissan bakkie (Reg Nr: SOS111GP) die kruisrobot
verontagsaam en in haar vasgejaag het.
Sy was nie beseer in die ongeluk nie maar die skade aan
haar motor beloop R2 600-00. Sy het nie versekering nie en
die bestuurder van die bakkie, Mnr Daan Duvenhage, weier
om haar te vergoed vir haar uitgawes.
Sy wil Mnr Duvenhage dagvaar vir skadevergoeding.
Rig ‘n aanmaningsbrief aan Mnr Duvenhage.
U mag feite opmaak om die brief te voltooi.
Stel aanspreeklikheid vas...
Die eiseres se versekering?
Reg. Nr:
14 dae?
OORTUIGENDE SKRYWE:
BETOOGHOOFDE
P.91 STUDIEGIDS
BETOOGHOOFDE
VOORBEREIDING VIR VERHOOR
Betooghoofde = Argument VIR jou kliënt
Bevat OPSOMMING van hoofpunte van argument te
lewer & gesag waarop staatgemaak is.
Is NIE ‘n deeglike uitleg van saak…
SKELET van argument vir betoog!
Summarizes evidence & requests particular order
from court
1ste geleentheid om regter te oortuig van u saak
Struktuur van wet & feite op so manier dat
gevolgtrekking in kliënt se guns voor die hand liggend
is
Form & struktuur van betooghoofde hang af van saak
AH Reël 10(3)  appèlle, enkele verhore, ens.
...main heads of argument...
‘Main refers to the most important part of the argument.
‘Heads’ means ‘points’, not a dissertation. Lastly,
‘argument’ involves a process of reasoning which must
be set out in the heads.
A recital of the facts and quotations from
authorities do not amount to argument.
OPSKRIF – BETOOGHOOFDE
…klag…
STRUKTUUR:
BETOOGHOOFDE
AL WORD FIRAC-METODE GEBRUIK, MOET NIE DIE HOOFDE
“FIRAC” NIE!
Inleiding (Agtergrong, klag, ens.)
Feite (Nie in dispuut / in dispuut, ens.)
Identifikasie probleem / geskilpunt
Regsanalise
• Hou geskilpunte apart; antwoord elke vraag
• Antwoord geskilpunte in reg
• Argumenteer!
Gevolgtrekking
Bibliografie
Einde van betoog
FORMAAT (SCA):
AH REëL 10(3)
1. Argument: Duidelik, bondig & sonder onnodige uitklaring
2. Punte (paragrawe) moet genommer word
3. Geen lang aanhalings vanuit gesag
4. Verwysings na gesag  Spesifieke bladsye!
5. Lys van gesag ingesluit
6. As daar op ondergeskikte wetgewing staatgemaak word,
moet ‘n afskrif van sulke wetgewing die betooghoofde
vergesel
WEES DEEGLIK!!
KAN NIE WYER AS INHOUD
VAN BETOOGHOOFDE
ARGUMENTEER NIE
FORMAAT OF HoA
 ELKE AFDELING  EIE FORMAAT
 AH  EIE FORMAAT (Reël 10(3))
 VERWYSING...
 Praktyk – in teks
Onthou, hoewel daar nie veel verskille is in die struktuur
van ‘n opinie & betooghoofde nie, word betooghoofde
vanuit die oogpunt van ‘n kliënt geskryf & moet dit
oortuigend van aard wees!