PowerPoint-esitys

download report

Transcript PowerPoint-esitys

Sisäinen ohjeistus
Veronumero.fi - suosittelumarkkinointi
Veronumero.fi - suosittelu
Tilaaja /
päätoteuttaja
Veronumero.fi
Verohallinto /
Rakennusalan
veronumerorekisteri
Työnantaja
Suosittelumarkkinointi
• Suomen Tilaajavastuu Oy:n menestymisen taustalla on tähän
asti ollut tehokas ja toimiva suosittelumarkkinointi
• Esimerkin voimalla suosituksen antaminen
urakoitsijayritykselle liittymään tai rekisteröitymään palveluun
on antanut hyviä ja nopeita tuloksia
• Suosittelumarkkinoinnin toimivuus edellyttää:
1. Hyvät ja selkeät sisäiset ohjeet
2. Jatkuvaa seurantaa ja järjestelmällistä
toimintatapaa urakoitsijan ohjeistamisessa
Toimintaperiaate
1. Päätoteuttaja suosittelee/edellyttää urakoitsijayrityksen
rekisteröitymään ilmaiseksi Veronumero.fi –palvelun piiriin ja
syöttämään työntekijöiden tiedot Rekisteri -palvelussa.
2. Urakoitsijayritys syöttää ilmaiseksi kaikki tiedot
työntekijöistään Veronumero.fi –rekisteriin:
•
Henkilön nimi
•
Henkilötunnus
•
Veronumero
3.
Syötetyt tiedot siirtyvät automaattisesti verohallinnon
rekisteriin jossa tiedot tarkastetaan
Yleisohjeita 21.5.2012 alkaen
• Lehdistötiedotteen jakaminen. Parhaat tulokset saadaan, kun
urakoitsijayritykset edellytetään rekisteröitymään Veronumero.fi –
palvelun piiriin
• Veronumero.fi-palvelu ilmoittaa työnantajien veronumerot maksutta
verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin
• Sisäisen toimintamallin ja ohjeistamisen läpivienti on tärkeää
alkuvaiheessa. Valmis tiedotepohja ja suosittelukirje saatavissa
• Suosittelukirjeen muokkaaminen ja lähetys urakoitsijayrityksille.
Suositeltavaa on ilmoittaa päivämäärä, johon mennessä
urakoitsijayrityksen tulee syöttää omien työntekijöidensä tiedot
Veronumero.fi –palvelussa. Tilaajavastuu.fi Raportit –palveluun jo
rekisteröitynyt käyttäjä pääsee, käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen
samoilla tunnuksilla myös Veronumero.fi–palveluun.
Yleisohjeita 21.5.2012 alkaen
• Palvelun toimivuus edellyttää päätoteuttajalta jatkuvaa seurantaa ja
järjestelmällistä toimintatapaa urakoitsijan ohjeistamisessa
• Verkkosivuille ilmoitus sekä ohjeistus, että veronumerolain velvoitteet
edellytetään hoidettavaksi Veronumero.fi –palvelun kautta
• Selkeät sisäiset ohjeet, aikataulutus suositeltavaa
• Jokainen suosittelijayritys saa tilata Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä
yrityskohtainen suosittelulinkin
• Veronumero.fi –kuvan käyttö suositeltavaa, sekä suora linkitys
rekisteröitymistä varten
1.9.2012 alkaen
• Työmaatasolla tarkastetaan että työmaalla olevien henkilöiden tiedot
löytyvät Veronumero.fi-palvelusta
• 1.9.2012 alkaen kaikkien työmaalle perehdytettyjen työntekijöiden
veronumerolain edellyttämät tiedot on kerättävä ja tarkastettava
• Kuvalliset ja veronumerolla varustetut henkilötunnistekortit oltava kaikilla
työmaalla työskentelevillä
• Verohallinnon rakennusalan veronumerorekisteriin siirtyy autotaamttisesti
Veronumero.fi -palvelusta kaikki työntekijöiden veronumerot
• Työmaalle voidaan toimittaa Veronumero.fi-palvelusta tarkastetut henkilöja veronumerotiedot
1.3.2013 alkaen
• Veronumerolain kolmanteen vaiheeseen kuuluvat
lisäraportointivelvoitteet astuvat voimaan vuoden 2013 alusta, jolloin
veronumero- ja kulkulupatiedot tulee raportoida Verohallinnolle
säännöllisesti
• Verohallinnolle siirtyy Veronumero.fi työmaalle suunnatusta ja
myöhemmin avattavasta Henkilörekisteri-palvelusta kaikki tiedot
automaattisesti
• Palvelun sisältö riippuen päätoteuttajan valitsemasta
palvelukokonaisuudesta
-Työmaan henkilöiden veronumerot ja työnantajat
-Kulkulupatiedot (raportoidaan kuukausittain)
-Työmaakohtaisesti tilaajien alihankkijoilleen työstä suorittamat
maksut
Vaihe 3
Taloushallinto
Työmaan
johto
Työmaan
henkilörekisteri
Verohallinto
€uro
Kulkuluvat
Veronumero.fi
Materiaalipaketti
1. Lehdistötiedote, valmis pohja muokattavaksi
2. Suosittelu-ohje sisäiseen käyttöön
- Käyttöönotto aikataulutus suositeltavaa
3. Ilmoitus omilla verkkosivuilla Veronumero.fi –palvelun
käyttöönotosta
4. Ohjeet, suosittelijan kuva ja linkki verkkosivuilla
5. Suosittelukirje, valmis pohja muokattavaksi, lähetetään
urakoitsijayrityksille.
Muistathan että voit tilata yrityksellesi ainutlaatuinen suosittelulinkin
seurantaa varten.
Ota yhteyttä!
Myynti, Markkinointi & Viestintä
Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253
[email protected]
Markkinointi & Viestintä
Yvonne Lemström puh. 040 145 0851
[email protected]
Asiakaspalvelu 0600 301339 (1,51€/min + pvm)
[email protected]