motywacja-2

download report

Transcript motywacja-2

 Zaczynamy
od 3-4 obowiązków:
 Pierwszy obowiązek, to ten najtrudniejszy
reprezentuje zachowanie dziecka, na
którym najbardziej nam zależy.
 Drugi łatwiejszy, ale równie ważny.
 Trzeci łatwy dla dziecka jednak
wymagający systematyczności – ważne,
aby pojawiał się codziennie.
 Najtrudniejsze zadania powinny być
punktowane najwyżej.
Tablicę wprowadzamy w niedzielę:
 Razem z dzieckiem ustalamy czego
oczekujemy, w jaki sposób będziemy
punktować zachowania oraz kiedy i co będzie
nagrodą w tym tygodniu.
 Rozliczenie w następną niedzielę jeśli
dziecko otrzymało 80 % punktów z danego
tygodnia. Jeśli dziecku nie udało się zebrać
wymaganej liczby punktów okres rozliczenia
odracza się do momentu uzyskania
zaplanowanego minimum punktów.
 Ustalane
z dzieckiem i dostosowane do wieku
i zainteresowań dziecka w danym wieku.
 Preferowane nagrody to nagrody
niematerialne: na przykład wspólne wyjście,
zabawa, zaproszenie kolegi do domu lub
wyjście do kogoś, późniejszy powrót.
 Jeśli materialne to zgodne z
zainteresowaniami.
 Większe nagrody lub wyjścia powinno
rozliczać w dłuższym okresie czasu np.
dwutygodniowym.
 Konsekwencję
– nagrody w formie punktów,
naklejek itp. muszą pojawiać się
bezpośrednio po zachowaniu
 Cykliczność – wizja nagrody musi pojawić się
w niedzielę i w kolejną niedzielę musi być
rozliczona jeśli dziecko spełniło wymagania.
 Potrzeby dziecka – musimy słuchać i być na
bieżąco w zainteresowaniach dzieci.