söyleşi-sohbet - Hisar School Blogs

download report

Transcript söyleşi-sohbet - Hisar School Blogs

Hazırlayan: Ali Akpınar
SOHBET - SÖYLEŞİ
Bir yazarın gündelik yaşam, insan, sanat ve edebiyatla ilgili bir konu hakkındaki
düşüncelerini, sanki karşısında okuyucular varmış da onlarla sohbet
ediyormuşçasına sıcak ve içten bir anlatımla dile getirdiği yazılara “sohbet” denir.
Sohbetler tek kişilik yazılardır. Sohbet sözcüğü Arapça’dan gelmiştir, Türkçesi
söyleşidir. Hemen herşey sohbet konusu olabilir. Sohbet yazarı bir anıyı, dergiyi,
eseri ya da benzer bir konuyu değerlendirir ve okuyucularla paylaşır. Anlatımı
gerçek konuşma gibi samimi olmalıdır. Söyleşilerde konu uzatılmaz ve detaya
girmekten kaçırılınır. Sohbet konuları herkesi ilgilendiren konulardır.









Yapılan söyleşi doğru olmalıdır.(Gerçek bir konu üzerine
olmalıdır.)
İçten davranılmalı ve pazarlık olmamalıdır.
Söyleşilerde bedensel dil çok kullanılmaz, yoksa konu
istemsiz olarak abartılır.
Okuyucuya soru yöneltilir ve yöneltilen soru cevaplanır.
Karşılıklı söyleşi varsa konuşanın sözü kesilmez.
Söyleşi’deki konu herkesi ilgilendirmelidir.
Cümleler normal konuşmadaki gibi devriktir.
Kolay okunmalı ve anlaşılabilinmelidir.
Söyleşilerde küçük espiriler yapılarak sohbet güçlendirilebilir.

Musahabe tabiri Türk Edebiyat tarihinin erken
dönemlerinde ‘’Söyleşi’’ anlamında
kullanılmıştır.


Söyleşi, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. Çoğunlukla, günlük
konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu
seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, özlü sözlerden yararlanılır.
Makaleye benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genel ya da
günlük sanat olaylarıdır; fakat konu, tez ve savunma amacı
güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille
yazılır.






Söyleşi türünün Türk Edebiyatı’ndaki önemli
temsilcileri:
“Ahmet Rasim – Ramazan Sohbetleri”
“Suut Kemal Yetkin – Edebiyat Söyleşileri”
“Şevket Rado – Eşref Saati”
“Melih Cevdet Anday – Dilimiz Üzerine
Söyleşiler”
“Nurullah Ataç – Karalama Defteri”… Ayrıca
Cenap Şahabettin, Refik Halit Karay, Hasan Ali
Yücel… gibi yazarlarımız da bu türde eserler
vermişlerdir.

21 Nisan 1913’de Üsküp’te doğmuştur ve 9
Nisan 1988’de İstanbul’da ölmüştür. Şevket Rado
bir Türk gazetecisi ve yazardır. Yazdığı eserlere
‘’söyleşi’’ya da ‘’sohbet’’ denir. Aynı zamanda
Orhan Pamuk’un eniştesidir. Şevket Rado’nun eseri
olan Eşret Saati tecrübe ile ilgili bir eserdir. 20
bölümden oluşan bu eserin ilk ve belki de en
önemli bölümü esere adını veren Eşref Saati
bölümüdür. Eşref Saati kararların, olayların, kısaca
işlerimizin en iyi gittiği saat olarak anlatılır bu
bölümde. Eser bir radyo programında okunmuştur
ve okuyuş biçimi sebebiyle sohbet olarak kabul
edilir.




Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/sorucevap/209227-sohbet-soylesi-turune-ornekler-verirmisiniz.html#ixzz3Gm2kTbMV
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eevket_Rado
http://www.edebiyatekibi.com/index.php?option=com_content&task
=view&id=955&Itemid=28
http://www.kitapozetleri.kalemguzeli.net/esref-saat-i-sevket-radoozeti.html