Vode zavičaja

download report

Transcript Vode zavičaja

Eko skupina
1.B
Zagreb, 2012.
Vode mogu teći.
To su tekućice (potoci, rijeke).
Vode koje ne otječu su stajaćice:
bare
Kako se približavaš bari, zemlja je sve
vlažnija.
• Budući da je područje
uz baru vlažno,
pogodno je za razvoj
brojnih biljnih i
životinjskih vrsta.
• U bari žive brojni kukci,
žabe, ribe, ptice
močvarice, rastu biljke u
vodi i uz vodu (npr.
lopoč, vodena leća, itd).
Zbog brojnih biljnih vrsta, muljevita
dna i mirnoće vode, barska je voda
mutna.
• Bare su bogate životom. Zovu ih rasadnici
života. Zato ih valja čuvati od isušivanja.
Život je u barama vrlo zanimljiv zbog
brojnih biljnih i životinjskih vrsta.
• Trska - njiše se na dugoj
stabljici – ima cvat koji
podsjeća na metlicu.
• smeđi rogoz s
duguljastim cvjetovima,
čija smeđa boja podsjeća
na baršun.
močvare
mora
jezera
Najveća stajaćica je more.
Najmanja stajaćica je lokva.
Stajaćice srednje veličine su bare.
Veće su močvare i jezera.
Razlikuju se svojim izgledom:
bojom, dubinom i širinom.
Tekućice i stajaćice mogu biti
povezane tako da je jedna drugoj
izvor ili ušće (npr. jezero je rijeci
izvor ili ušće, more je rijeci ušće).
Voda se prelijeva iz velike visine - brzac
Voda se prelijeva preko mnoštva
kamenja različite visine - vodopad
Voda se prelijeva preko kamena s veće
na nižu visinu – kaskade
Voda ubrzano teče – slap
U tekućicama žive brojne životinjske
vrste .
Onečišćenjem voda životinja je sve
manje.
vidra
Vidre vole čistu vodu i
gdje ih ima to je znak
da voda nije zagađena.
štuka
riječni rak
som
šaran
Živa bića i nežive
stvari u bari
Cilj: objasniti razliku između
živih bića i neživih stvari.
Priprema: Trebat će vam različita živa bića i
nežive stvari.
AKTIVNOST:
1. Koja je razlika između stvari koje su
žive i stvari koje su nežive?
• Žive stvari
(a) trebaju zrak i vodu,
(b) mogu rasti,
(c) mogu mijenjati oblik
(d) mogu proizvesti bebe
životinje ili bebe biljke,
(e) mogu se kretati,
(f) mogu jesti hranu ili
napraviti hranu.
• Nežive stvari
(a) ne trebaju zrak ili
vodu,
(b) obično ostaju istog
oblika i veličine,
(c) ne mogu imati bebe,
(d) ne mogu se kretati, i
(e) ne jedu hranu niti je
za sebe prave.
2. Jesu li neke nežive stvari bile
žive u prošlosti?
Da.
Na primjer, drvo je neživa stvar, ali
je u prošlosti bilo dio živog stabla.
3. Razvrstajte sljedeće stvari u:
živa bića, nežive tvari.
Stavite oznaku * kako biste obilježili
stvari koje su bile žive ali su sada
nežive.
Mačka, djevojčica, čaša,
milijeko, riba, drvo, zrak, pijesak,
plastika, buba, list, drvo, kreda,
voda, kamen, olovka, krumpir,
jaje, muha, sjemenka.
ŽIVE
NEŽIVE
mačka
olovka *
djevojčica
kamen
riba
voda
drvo
kreda
buba
drvo *
list
plastika
krumpir
pijesak
muha
zrak
jaje
mlijeko *
sjemenka
čaša
4. Neki primjeri živih i neživih stvari:
Naša je kosa većinom mrtva, ali je
njen korijen živ.
Voda je neživa, ali sve žive stvari
sadrže vodu, a živa bića poput riba
žive u vodi.
Papir je neživa stvar, ali se izrađuje
od komada drveća koji su nekoć bili
dijelovi živog stabla.
STIGLI SMO DO
KRAJA!
ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE:
SAKUPITE ŽIVE I NEŽIVE STVARI IZ ŠKOLSKOG DVORIŠTA.
RAZVRSTAJTE UZORKE KAO ŠTO SE UČINILI U TREĆEM
DIJELU OVE LEKCIJE. OBJASNITE KAKO ZNATE JE LI NEŠTO
ŽIVO ILI NEŽIVO.
Dio materijala preuzet:
Medioteka - Udruga za promicanje medijske kulture djece i mladih //
www.medioteka.hr // [email protected]