Chemický priemysel na Slovensku

Download Report

Transcript Chemický priemysel na Slovensku

CHEMICKÝ PRIEMYSEL NA SLOVENSKU Trieda: VIII.B

OBSAH

 Chemický priemysel na Slovensku  Vplyv chemického priemyslu na životné prostredie  Slovnaft Bratislava  Výrobky Slovnaftu  Budúcnosť – ochrana životného prostredia

Mapa chemického priemyslu na Slovensku

Bratislava- Slovnaft, Istrochem Hlohovec- Slovakofarma Šaľa- Duslo Šaľa Púchov- Matador Žilina- Tento Ružomberok- Mondi SCP Humenné- Chemlon Nováky- Chemické závody

Chemický priemysel na Slovensku

 jedna z najdôležitejších zložiek hospodárstva na Slovensku  Duslo Šaľa- umelé hnojivá, trhaviny, výbušniny  Istrochem Bratislava- chemikálie  Púchov Matador- výroba pneumatík  Senica- chemické vlákna, umelý hodváb  Hlohovec Slovakofarma- lieky  Nováky- Chemické závody  Humenné Chemlon- polyamidové a polyesterové vlákna

Vplyv chemického priemyslu na životné prostredie     v dnešnom svete stále častejšie počúvame o globálnych problémoch medzi exhaláty patria : oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, oxidu síričitého hlavné zdroje exhalátov: z miestneho priemyslu, stavebníctva, energetiky, automobilovej dopravy, domáceho vykurovania a zneškodňovania odpadov smog vzniká v miestach s veľkým znečistením ovzdušia, človeku môže spôsobiť zdravotné problémy

Graf znečisťovania Slovenska

Doprava(50%) Energetika (15%) Priemysel (20%) Komunálne zdroje (10%) Spaľovanie (5%)

Slovnaft Bratislava

Slovnaft Bratislava je najväčšia rafinéria na Slovensku. Nachádza sa v mestskej časti Ružinov. Ročne spracuje 5,5 až 6 milióna ton ropy. Slovnaft vlastní aj najväčšiu sieť čerpacích staníc v rámci Slovenskej republiky.

Automobilové benzíny Motorová nafta Letecký petrolej

Vykurovací olej ľahký Vykurovací olej ťažký Cestné asfalty Balené asfalty Technické benzíny Toluén Acetón Plynný vodík

Slovnaft Kde sa najčastejšie tankuje (%) Shell OMV Jurki Jet Esso Oktan Iné 15% 17% 2% 11% 27% 11% 7% 10%

   zníženie množstva exhalátov a chemického odpadu vylučovaného do ovzdušia tepelné elektrárne by sme mali zameniť iba za vodné, veterné a solárne musíme začať vyrábať autá na bioetanolový pohon a elektrický pohon

 The biggest our chemical factory is Slovnaft . It was found in nineteen-fifty–seven .It is located near Bratislava in park called Ružinov.This factory produces mainly petrol, oil and asphalt.This factory is able to process more than of oil every year.

 Nowdays we try to reduce it´s harmfull effect on ecology .

Zdroje:

www.google.sk

www.wikipedia.sk

www.referaty.sk

4.2010