MESTÁ A DEDINY

download report

Transcript MESTÁ A DEDINY

MESTÁ A DEDINY
Mgr. Katarína Dvorská
„Neviem, či sa raz nerozhodnem odísť do mesta, alebo
kdesi inde na opačný koniec zemegule, ale s istotou
môžem povedať, že nikdy nezabudnem na moju
rodnú dedinku.“
(štvrtáčka Lenka)
Pouvažujte nad slovami Lenky.
Mestá a dediny
• Viac ako polovica obyvateľstva Slovenska býva v
mestách
• Menší počet obyvateľov má vidiek
• Vidiek tvoria: osamelé domy (napr. roľnícka usadlosť)
malé skupiny domov (kopanice, lazy)
dediny
• Najzákladnejší rozdiel medzi mestom a dedinou: na
dedine je nižší počet obyvateľov ako v meste
Život na dedine
Na Slovensku je 2752 dedín.
ľudia
domy
cesty
DEDINA
pôda
polia
sady
lúky
Život na dedine
• Hlavná činnosť ľudí: poľnohospodárske práce –
pestovanie rastlín a chov zvierat na farmách a
roľníckych družstvách
• Bývanie: najčastejšie v rodinných domoch, pri
ktorých sú záhrady, sady, hospodárske budovy
• Cesty: asfaltové, ale aj poľné, ktoré vedú do polí,
sadov, na lúky
Výhody života na dedine
• Príroda a čerstvý vzduch
• Čerstvé ovocie a zelenina z vlastných záhrad, mäso z
chovaných zvierat
• Ľudia sa navzájom poznajú, pozdravia sa a prihovoria
• Spoločné oslavy a dedinské zábavy
Nevýhody života na dedine
V malých dedinkách vôbec nie sú dostupné, vo väčších
iba obmedzene:
• Kultúra – knižnica, kino, divadlo
• Školy
• Úrady, pošty, banky
• Obchody, reštaurácie, služby
• Zdravotníctvo
• Doprava
Život v meste
Na Slovensku je 138 obcí so štatútom mesta.
veľkomestá
stredne veľké
malé
veľkosť
výhody
Mesto
nevýhody
Veľkosť miest
• Malé mestá: s počtom obyvateľov do 50-tisíc (napr.
Senica)
• Stredne veľké mestá: s počtom obyvateľov do 100tisíc (napr. Nitra)
• Veľkomestá: s počtom obyvateľov nad 100-tisíc
(Bratislava a Košice)
Výhody života v meste
• Školy – základné, stredné, vysoké, umelecké,
materské
• Kultúra – kiná, divadlá, knižnice, galérie
• Nákupné centrá, reštaurácie, kaviarne
• Doprava – cestná, železničná, letecká
• Úrady, banky, služby
• Zamestnanosť
• Zdravotníctvo – polikliniky, nemocnice
Nevýhody života v meste
• Dopravné zápchy – prekonávanie veľkých vzdialeností
do škôl a do práce
• Veľká spotreba vody, tepelnej a elektrickej energie
hlavne v priemyselných závodoch
• Znečistené ovzdušie a veľký hluk
• Ako kompenzácia týchto problémov slúžia:
športoviská, parky, detské ihriská
Premeny dedín
Minulosť
Súčasnosť
•
Dnešné dediny majú 2 podoby:
• Dediny v blízkosti veľkých miest
prudko rastú a rozvíjajú sa
• Dediny hlavne na severovýchode a
juhu Slovenska prichádzajú o mladých
ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do
iných regiónov alebo zahraničia
•
Pred sto rokmi – väčšina obyvateľstva
Slovenska žila na dedine a venovala
sa poľnohospodárstvu
Pred polstoročím – dedina sa začala
vyrovnávať mestu, zaviedla sa
elektrina, voda, vybudovali sa cesty
Premeny miest
Minulosť
Súčasnosť
•
•
•
Mestá boli oveľa menšie ako dnes
Predná časť domov bola vyzdobená,
ale zadná zvyčajne tmavá a špinavá
•
Na okrajoch miest vyrastajú sídliská a
priemyselné zóny
Prímestské dediny sa premenili na
mestské časti
Aktivita na záver
1. Rozdeľte sa do skupín po štyroch.
2. Na mape vyhľadajte čo najviac miest.
3. V časovom limite 5 minút ich napíšte do zošita
usporiadané od západu na východ.
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.nahuby.sk/images/fotosutaz/2005/jan_suvada2005_13237.jpg
http://www.lietava.info/doc/dedina03-1283931758.jpg
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/pod2005/Pruske/pole2.JPG
http://kalendarakcii.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=70002
1&id_obrazky=18985
http://www.obecgerlachov.sk/sites/obec/historia/dedina.jpg
http://www.lozorno.sk/galeria/image/ilustracne_foto/obecny_urad.jpg
http://files.cacov.webnode.sk/200000135-d84a8d9436/se1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Slovakia_Bratislava_DevinskaNo
vaVes02.JPG
http://www.fiatbravo-bravaklub.sk/images/mapa.jpg
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
http://www.fashionandtravel.sk/hirimages/265/galeria/pozsonyi%20k%C3%A9p%20uj.j
pg
http://i.sme.sk/data/tema/83/Kosice-centrum_res.JPG
http://img.sk.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jun2011/2232648.jpg
http://www.investicne.sk/wp-content/uploads/wpid-633265_us-steel-kosice-fabrika-us-steel.jpg