Kierunek na *

Download Report

Transcript Kierunek na *

„Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.” Aldous Huxley - angielski powieściopisarz, nowelista, eseista, poeta.

Program zajęć dla uczniów szkół podstawowych 4 spotkanie

ULUBIONE ZAJĘCIA

Co to jest hobby?

Jakie są Twoje ulubione zajęcia ?

Co lubisz robić w wolnym czasie?

TEST – TO LUBIĘ ROBIĆ

 Każdy z nas ma swoje ulubione zajęcia, które lubi wykonywać i inne, których nie znosi.  W teście „Właśnie to lubię robić ” znajduje się lista zajęć, czynności, czy też Twoich przekonań. Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

INSTRUKCJA

 Po przeczytaniu listy oceń, na ile każdy element pasuje do Ciebie, na ile się z nim zgadzasz.

 Następnie wybierz jedną z trzech odpowiedzi: Tak – gdy w pełni zgadzasz się z danym stwierdzeniem Nie – gdy się z nim nie zgadzasz Nie wiem- gdy nie wiesz, jaką wybrać odpowiedź  Postaraj się jak najrzadziej wybierać odpowiedź: Nie wiem.

 Pracuj szybko i udzielaj prawdziwych odpowiedzi

Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, ECORYS Polska Sp. z o.o. , Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, ECORYS Polska Sp. z o.o. , Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Źródło: „Vademecum talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, ECORYS Polska Sp. z o.o. , Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

OBLICZANIE WYNIKÓW

    Najpierw kolejno sprawdź stwierdzenia o numerach 6, 9, 17 i 44. Jeżeli podaną odpowiedzią dla któregoś z nich jest Nie, to w poniższe pola wpisz w odpowiednie kwadraty oznaczone numerem pytania cyfrę 1.

Następnie sprawdź wszystkie pozostałe pytania. Tylko dla odpowiedzi Tak wpisz w odpowiednie kwadraty oznaczone numerem pytania cyfrę 1, oznaczającą 1 punkt za każdą odpowiedź Tak.

Podsumuj wyniki dla każdej ze skal w poziomie i wpisz do kolumny oznaczonej Suma

1 ZAINTERESOWANIA SPORTOWE

K 0-1 M 0-2 Niski Wynik 2-8 3-9 Umiarkowany 6-10 9-10 Wysoki Opis Praca związana ze sportem. Może polegać na bezpośrednim uprawianiu sportu, prowadzeniu treningów, kształceniu kadry sportowej, ocenie wyników, komentowaniu, dbaniu o zdrowie i kondycję fizyczną sportowców. Przykładowe zawody: sportowiec zawodowy, instruktor, trener, organizator imprez sportowych, sędzia sportowy, komentator, dziennikarz sportowy

2 ZAINTERESOWANIA PRODUKCYJNE

0 K 1-5 M 0-2 3-8 Niski Wynik Umiarkowany 6-10 9-10 Wysoki Opis Praca związana z wykonywaniem różnych produktów. Może polegać na wytwarzaniu (od projektu do gotowego produktu) lub uczestniczeniu w produkcji np. montażu gotowych przedmiotów z prostszych elementów. Obejmuje różnorodne branże i obszary zawodowe, takie jak: rzemieślnicy, monterzy, operatorzy maszyn, zawody inżynierskie, techniczne.

3 ZAINTERESOWANIA POZNAWCZO-INFORMACYJNE

K 0 1-3 4-6 M 0 1-3 4-6 Wynik Niski Umiarkowany Wysoki Opis Praca związana z wykonywaniem zadań typu: odkrywanie, wymyślanie, badanie, eksperymentowanie, a także działalnością badawczą, naukową i dydaktyczną. Mogą to być nie tylko złożone i trudne zadania, lecz także proste czynności jak: poszukiwanie, zbieranie, porządkowanie, tworzenie, rozpowszechnianie lub też udzielanie informacji. Przykładowe zawody: pracownik naukowy, bibliotekarz.

K 0 1-6 7-9

4 ZAINTERESOWANIA ORGANIZACYJNE

M 0 1-6 7-9 Wynik Niski Umiarkowany Wysoki Opis Praca polega na zarządzaniu zespołem. Należą tutaj zawody wymagające dużej odpowiedzialności, związane bezpośrednio z ludźmi. Obejmują w dużej części stanowiska kierownicze, ich przedstawiciele sprawują nadzór nad innymi, organizują i kontrolują pracę innych ludzi. Przykładowe stanowiska pracy to: naczelnik działu, kierownik, dyrektor, prezes.

K 0 1-4 5-6

5 ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE

M 0 1-3 4-6 Wynik Niski Umiarkowany Wysoki Opis Praca związana ze sztuką, tworzeniem „dzieł”. Przedstawicieli zawodów artystycznych cechuje duża wyobraźnia, myślenie twórcze oraz innowacyjne pomysły. Szczególnie ważne jest nie tylko posiadanie specyficznego talentu, lecz także jego systematyczne doskonalenie i rozwijanie. Przykładowe zawody to: malarz, muzyk, fotografik, rzeźbiarz, projektant mody, stolarz mebli artystycznych , kowal artystyczny.

K 0-2 3-6 7

6 ZAINTERESOWANIA PORZĄDKOWE

M 0-1 2-6 7 Wynik Niski Umiarkowany Wysoki Opis Praca polega na planowaniu porządku, harmonii i zasad. Osoby wykonujące tę pracę bezpośrednio dbają o prawidłowość przestrzegania określonych zasad, norm, regulaminów, wytycznych, wzorców, reguł itp. Praca ta może dotyczyć różnorodnych zadań i obszarów zawodowych: sędzia, policjant, archiwista, magazynier, sprzątacz.

7 ZAINTERESOWANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

K e 0-1 2-6 7-8 0 M 1-4 5-8 Niski Wynik Umiarkowany Wysoki Opis Praca polega na wpływaniu na rozwój innych ludzi, kształtowaniu pożądanych postaw, umiejętności, wiedzy. Polega także na zajmowaniu się innymi osobami, ochronie, dbaniu, opiece. Przykładowe zawody: nauczyciel, pedagog szkolny, opiekunka środowiskowa, doradca zawodowy, logopeda.

A JAKIE TY MASZ ZAINTERESOWANIA ?