TeknikResim 9 - Ahmet KÜÇÜKER

download report

Transcript TeknikResim 9 - Ahmet KÜÇÜKER

Teknik Resim Dr. Ahmet KÜÇÜKER

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü M6/6318

www.Kucuker.sakarya.edu.tr

[email protected]

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 1

Teknik Resim

MULTİSİM

1 5 2 Multisim 5 Temel bölümden oluşur.

1 – Proje Dosyalarının eklendiği bölüm 2 – Malzemelerin ekleneceği araç çubuğu 3 – Ölçme ve analiz araçları araç çubuğu 4 – Projenin işleyişi, simülasyonun çalışması bilgilerini özetleyen alt bölüm 5 - Simülasyon malzemelerinin yerleşeceği ana bölüm 3 4

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 2

Teknik Resim

MULTİSİM

File bölümünden örnek dosyalara kolayca ulaşabilmek için Open Samples klasörü de eklenmiş olan Multisim programımızda NEW yeni dosya oluşturarak çalışmaya başlanmalıdır. Yine aynı menüde kaydetme ya da yazdırma seçeneklerini bulabiliriz. Yeni dosya oluşturulduktan sonra Design Toolbox menümüzde açmış olduğumuz dosya görünecektir. Bu bölüm çoklu dosyaların kullanıldığı daha büyük projelerde hiyerarşi ve düzeni sağlamaktadır. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 3

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2 numarayla belirttiğimiz araç çubuğu bize istediğimiz bileşenleri kolay elde etmek için sınıflandırmalı şekilde sunmaktadır. İlk sıradaki Üreteç simgesi bu bölümde enerji kaynağı olarak kullanılabilecek bileşenleri sıralamaktadır.

Ancak istenildiği takdirde açılan bu pencerede bütün bileşenler grup grup incelenebilir. Ve kullanılmak istenilen bileşen seçilip tamam tuşuna basılarak çalışma düzlemine bileşen kolaylıkla yerleştirilebilir.

Dr. Ahmet KÜÇÜKER 4

Teknik Resim

MULTİSİM

Örnek olarak Power Sources içinde yer alan AC Power bileşenini onayladıktan sonra çalışma düzlemine yerleştirir yerleştirmez aynı pencere tekrar açılacaktır. Başka bileşen eklenmeyecek ise cancel seçeneği ile devreye geri dönülebilir.

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 5

Teknik Resim

MULTİSİM

Eklenen nesnelerin üzerine 2 kez tıklanarak özellikleri açılabilir. Burada yerleştirilen bileşenin gerek elektriksel değerleri gerekse bazı fiziksel özelliklerine müdahale edilebilir. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 6

Teknik Resim

MULTİSİM

Multisim yazılımı görselliği arttırmak adına 1000lerce entegre ve bileşenin yanısıra kendi tasarladıkları resimli nesnelerin kullanımı için de 3D virtual adı altında başlık açmış ve bazı sık kullanılan parçaları buraya eklemiştir. Bu sayede yeni başlayan öğrencilere daha kolay anlaşılırlık sunmuştur. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 7

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 8

Teknik Resim

MULTİSİM

Çizilen devreleri breadboard üzerinde kurmak isterseniz tools menüsünden view breadboard seçeneğini inceleyebilirisiz.

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 9

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bu derecede gelişmiş bir yazılımın herhalde sadece bir çizim aracı olduğunu düşünmediniz umarım .. Bu yazılım sayesinde kurduğunuz devrelerin gerçek zamanlı simülasyonları yapılabilmekte simülasyonda istediğiniz sonuçları aldığınız devrelerinizi kendi içindeki transfer seçeneği ile kendi yan yazılımı ultiboarda taşımakta ve ardından ultiboard ile baskı devre hazırlanmasına imkan verebilmektedir. Dr. Ahmet KÜÇÜKER 10

Teknik Resim

MULTİSİM

Simülasyon anahtarı açılarak analiz başlatıldığında devre gerçek zamanlı çalışmaya başlar ancak eğer sağda yer alan Ölçüm araçlarını devremize bağlamadıysak inceleme yapmamıza Olanak yoktur. Bu sebeple gerekli analiz seçeneği ya da gerekli Ölçme aletleri devrede yerlerine konulmalıdır.

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 11

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 12

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 13

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 14

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 15

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 16

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 17

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 18

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 19

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 20

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 21

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 22

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 23

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 24

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 25

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ölçüm araçlarının neler olduğunu gördükten sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da yapılacak analiz yöntemidir. Özellikle bazı devrelerde geçici analiz oldukça önemlidir.

Transient analizlerde geçici hal grafikleri çok kısa zaman diliminde gerçekleşen olayların incelenmesinde önemli rol oynar.

Örneğin bir kapasitenin dolumunu gözlemleye bilmek oldukça zordur bu sebeple geçici analiz gerekebilir.

Dr. Ahmet KÜÇÜKER 26

Teknik Resim

MULTİSİM

Analiz araçlarını incelemek amacıyla Multisimin EXAMPLE FINDER aracını kullanıp sınıflandırılmış örnekleri görebiliriz.

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 27

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 28

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 29

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 30

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 31

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 32

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 33

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 34

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 35

Teknik Resim

MULTİSİM

Analiz Metodlarının kısa bir bahsinden sonra artık hazırlanmış bir devrenin baskı devre kısmına nasıl aktarılacağını görelim Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 36

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 37

Teknik Resim

MULTİSİM

Bileşenleri sarıçerçeveli kart alanına yerleştirip soldan karttaki veri yollarının nasıl olacağı belirlenmelidir Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 38

Teknik Resim

MULTİSİM

Kart alanına istenilen bileşenler yerlerine yerleştirilir ve ardından autorouting ya da el ile menüdeki araçlarla hatlar çizilir. Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 39

Teknik Resim

MULTİSİM

Sakarya Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Ahmet KÜÇÜKER 40