Slide 1 - Ekoloska sekcija

download report

Transcript Slide 1 - Ekoloska sekcija

PITANJA
I
ODGOVORI
1.Od
kojih
biljaka poticu
kopnene
biljke?
KOPNENE
BILJKE VODE
PORIJEKLO OD
ZELENIH ALGI
KOJE ZIVE U
VODI.
2.Prije
koliko
godina su
biljke pocele
da osvajaju
kopno?
-BILJKE SU
POCELE DA
OSVAJAJU
KOPNO PRIJE
OKO 400
MILONA
GODINA.
3.Sta
je
neophodno za
rast i razvoj
kopnenih
biljaka?
Za
rast I
razvoj
kopnenih
biljaka
neophodne su
voda I
mineralne
materije.
4.Koje
su
osnovne uloge
korijena?
-Osnvne
uloge
korijena su da
pricvrsti
biljku za
pologu I da
upija vodu.
5.Sta
utice na
izgled
korirjena?
-Na
izgled
korijena utice
vrsta
zemljista na
kojem biljka
zivi, kao I
kolicina vode u
njemu.
6.Koji
su
oblici
korijena?
-Oblici
korijena
su;osovinski,zi
licast,repast.
Kakav
je
pravi, a kakav
adventivni
korijen?
-Korijen
koji
nastaje iz dijela
klice nazivamo
pravi korijen,a
korijen koji
nastaje iz stabla
ili lista naziva se
adventivni
korijen.
9.Iz
cega se
sastoji
unutrasnja
gradja
korijena?
Unutrasnja
gradja korijena
se sastoji iz
kore,pokorice,ce
ntralnog
dijela,zone rasta
I korijenove
kape.
10.Kako
se
zove sila koja
potiskuje vodu
od korijena
navise?
-Zove
se
korijenov
pritisak.
11.U
koje
svrhe covjek
upotrebljava
korijen?
-Za
ishranu,pravlj
enje ljekova I
ljekovitih
napitaka,za
ishranu stoke.
12.Kakav je
korijen
kasaronje?
-Korijen
kasaronje
sadrzi hlorofil
I moze da vrsi
proces
fotosinteze.
14.Koja
je
uloga stabla?
-Uloga
stabla je
da povezuje
korijen I list,na
njemu se
obrazuju
pupoljci iz kojih
nastaju mlade
grane, lisovi I
cvjetovi.
15.Objasni
gradju
zeljastog
stabla.
-Zeljasta
stabla su
zelene boje I
odlikuju se
velikom
cvrstinom.
16.U
koje
svrhe covjek
upotreblkjava
stablo?
-Za
ishranu,izgra
dnju kuca,
drvenih
konstrukcija,
namjestaja…
17.Koje su
osnovne uloge
lista?
-Fotosinteza
I
transpiracija.
18.Sta
je
transpiracija
?
Transpiracija
je odavanje
vode iz biljke
u vidu vodene
pare.
19.Po
cemu se
razlikuju
potpun I
nepotpun list?
-Potpun
list
ima lisnu
drsku a
nepotpun
nema.
20.Koje
uloge
ima stoma?
-Preko
stoma
se vrsi
razmjena
gasova
izmedju biljke
I spoljne
sredine.
21.Zasto
su
procesi koje
obavlja list
vazni,ne samo
za biljku,vec I
za opstanak
citavog zivog
svijeta?
-Organske
materije I
kiseonik koji
nastaju u procesu
fotosinteze
koriste organizmi
koji ih sami ne
mogu proizvoditi.
22.Na
koji
nacin sunceva
energija
postaje
dostupna
organizmima
koji ne mogu da
vrse proces
fotosinteze?
-Biljke
prevode
suncevu energiju u
hemijsku energiju
organskih
materija koja je
u tom obliku
dostupna ostalim
organizmima.
23.Objasni
razmjenu
gasova u
fotonsitezi I u
disanju biljke.
-U
fotonsitezi
se usvaja
ugljen-dioksid
a proizvodi
kiseonik.U
disanju se
usvaja kiseonik
a proizvodi
ugljen-dioksid.
24.Zasto
su
vlazna
stanista
najpovoljnija
za zivot
mahovina?
-Rizoidi
ne mogu
da obezbijede
dovoljnu kolicinu
vode pa jw
mahovine upijaju
cijelim tijelom
iz vazduha.
25.Kakva
je
razlika I
gradja
lisnatih
mahovina i
jetrenjaca?
-Stablo
lisnatih
mahovina nose
sjedece listice I
cesto rastu u
busenima,tijelo
jetrenjaca je
plocasto I
izdijeljeno na
reznjeve.
26.Objasni
smjenu
bespolne I
polne
generacije kod
mahovina.
-Zigot
I sporofit
koji se iz njega
razvija
predstavljaju
sporofit
generaciju,biljka
mahovina sa polnim
organima
predstavlja
gametofit
generaciju.
27.Zasto
su
mahovine
znacajne u
ekosistemima
?
-Znacajni
su
regulatori
vlaznosti,cesti
su elementi
pionirske
vegetacije,dopr
inose
formiranju
zemljista.
28.Zasto
su
mahovine
niskog rasta?
-Nemaju
razvijena
tkiva koja
daju potporu
uspravnom
rastu.
29.Zasto
kazemo da
mahovine
imaju
ekonomski
znacaj?
-Treset
koji
obrazuju
mahovine
koristi se kao
gorivo u
gradjevinarstv
u,hemijskoj
industriji.
30.Kakva
je
razlika
izmedju naziva
paprati I
papratnica?
-Paprati
su
najbrojnija
grupa
papratnica.
31.Objasni
gradju
paprati.
-Imaju
podzemno
stablo rizom,sa
cije donje
strane rastu
korijenovi,a sa
gornje strane
listovi.
32.Zasto
je
voda
neophodna za
razmnozavanj
e paprati?
Spermatozoid
i vodom dolaze
do jajnih
celija.
33.Koja
generacija
paprati
ukljucuje
protalijum?
-Gametofit
generacija.
34.Zasro
se
kameni ugalj
naziva fosilno
gorivo?
-Nastao
je od
foslilnih
ostataka
papratnica.
35.Koja
osobina
omogucuje
papratima da
zive na
mjestima gdje
nema puno
svjetlosti?
-Velika
povesina lista.
36.Objasni
gradju I ulogu
cvijetnog
omotaca.
-Gradjen
je casice
I krunice.Casica je
zelene boje I ima
zastitnu
ulogu,krunica je
zivo obojene I
privlaci insekte
koji oprasuju
biljku.
37.Kako
su
gradjeni
organi za
razmnozavanj
e kod
cvjetnica?
-Tucak
je zenski
polni organ I sastoji
se od plodnika
stubica I
ziga.Prasnik je
muski polni organ I
sastoji se od
prsnickog konca I
prasnice u kojoj se
nalaze polenove kese.
38.U
cemu je
razlika
izmedju
dvopolnog I
jednopolnog
cvijeta?
-Dvopolni
cvijet
ima I m uske I
zenske polne
organe,jednopoln
i cvijet ima ili
samo muske ili
samo zenske
organe.
39.U
cemu se
ogleda znacaj
cvijeta za
covjeka?
-Upotrebljava
ih za
pravljenje
caja,ulja
kozmetickih
preparata.
40.Kako
insekti
oprasuju
cvjetove?
 -Nektar
kojim se
insekti hrane nalaze
se duboko u cvijetu,da
bi doslo do njega
insekti moraju
dodirnuti prasnice I
zig;iz zrelih prasnica
polenovo zrno ispadaju
I lijepe se za tijelo
insekta koji ih prenosi
do ziga.
41.Kakve
promjene u
cvijetu
nastupaju
nakon
oplodjenja?
-Casicni
I
krunicni
listici,zig I ucak
se sasusuju.Od
plodnika nastaje
plod,od sjemenog
zametka sjeme.
42.Kakvi
mogu biti
plodovi?
Prosti,zbirni,
plodovi
cvasti,kostuni
ca,mahuna,cau
ra.
43.Objasni
gradju
sjemena.
-U
sjemenu se
nalazi klica I
hranjljive
materije na
povrsini je
sjemenjaca.
44.Sjemena
prije klijanje
neko vrijeme
miruju.Nekada
mirovanje
potraje I vise
godina.Objasni
znacaj ovog
mirovanja.
-Tako
sjeme
ceka povoljne
uslove za
klijanje.
45.Zbog
cega
je znacajno da
cvijet bude
oprasen
polenovim
zrnima sa
drugog cvijeta?
-Da
bi doslo do
razmjene
naslednog
materijala.
46.Koje
su
osnovne razlike
izmedju
golosjemenica I
skriveno
sjemenica?
 -Sjeme
golosjemenica
nalazi se u
sisarci,sjeme
skrivenosjemenica
skriveno je u
plodu.Golosjemenice
uglavnom zadrzavaju
listove tokom cijele
godine,najveci broj
skrivenosjemenica
odbacuje lkisce tokom
nepovoljnih uslova.
47.Kako
su
cetinari
prilagodjeni
na hladnu,suvu
zimu?
-Dobro
podnose
ekstremne
uslove stanista
listovi imaju
vostani sloj I
dobro razvijenu
kutikulu.Imaju
smone kanale I
proizvode smolu.
47.Nabroj
neke cetinare
crnogorske
flore I navedi
gdje zive.
-Jela,smrca,tisa-
kontinentalni I
sjeverni
predjeli,alepski
bor I primorska
klekamediteran,patulja
sta kleka I bor
krivulj-visoke
planine.
48.Kako
s
cetinari
razmnozavaju
?
-Polen
se prenosi
do sjemenog
zametka,iz koga
se nakon
oplodjenja razvija
sjeme.U povoljnim
uslovima sjeme
klija I razvija se
u novu biljku.
49.Koje
su
bitne
prilagodjenost
i biljaka sa
sjemenom na
kopneni nacin
zivota?
-Sjeme
stiti
klicu od
nepovoljinih
uslova I
omogucava
rasijavanje na
velike daljine.
50.Razmnoza
vanje
golosjemenica
ne zavisi od
prisustva
vode.Objasni
ovu tvrdnju.
-Prenosenje
spermatozoid
a do jajne
celije nevrsi
se
posredstvom
vode.
51.Zasto
su
skrivenosjeme
nice siroko
rasprostranje
ne na kopnu?
-Dobro
su
prilagodjene
zivotu na
kopnu,dobro
razvijen
vaskularni
sistem,listovi sa
kutikulom,zastic
eno sjeme...
52.Objasni
razliku u
gradji stabla
dikotiledonih I
monokotiledon
ih biljaka.
 -Dikotile
imaju
zeljasto ili drvenasto
stablo I drvenasto ima
kambijum,provodnisno
snopici su pravilno
rasporedjeni,monokoti
le najcesce zeljasto
koje nemaju kambijum
I snopicu su nepravilno
rasporedjeni.
53.Navedi
karakteristik
e vrsta iz
familije
bukvi?
Bukva,makedo
nski
hrast,cer,med
unac.
54.Zasto
su
pelim,nana I
majcina
dusica
svrstane u
familiju
usnatica?
-Listici
krunice su im
srasli tako da
obrazuju
donju I gornju
usnu.
55.Po
cemu se
najvise
prepoznaju
glavocike?
-Imaju
cvast
u obliku
glavice.
56.Zemljiste
na kojem je ove
godine gajen
grasak nije
potrebno
sledece godine
djubriti.Zasto
?
-U korijenu
biljaka iz
familije
leptirnjaca zive
bakterije koje
fiksiraju azot iz
vazduha I tako
njime obogacuju
zemljiste.
56.Koje
biljke iz
familije trava
covjek najvise
koristi?Koje
indrustije mozes
da povezes sa
njima?
Psenica,kukur
uz,pirinac,jec
am…Prehambr
ena
industrija.
RADILE:
KRISTINA
GAZIVODA
VIOLETA
KOMARICA