Dias nummer 1

Download Report

Transcript Dias nummer 1

dato og ”Enhedens

Læsning som mundtlig interaktion?

Anette Hagel-Sørensen & Lisbeth Egerod Hubbard Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

dato og ”Enhedens

Arbejdsspørgsmål

1. Hvad har mundtlig interaktion med læsning at gøre?

2. Hvad har mundtlig interaktion på tredjesprog med sproglig udvikling på andetsproget at gøre?

3. Hvorfor bruge tid på at læse tekster der sprogligt og emnemæssigt delvist ligger uden for hvad der er arbejdet med i undervisningen?

Tekst starter uden

Samspilsmodellen

efter K. Haastrups model ’Hierarki over nøgler til forståelse’ 1989 (The Interactive Reading Theory)

TOPPEN Viden om verden Viden om teksttyper og tekstorganisation

Lingvistisk viden:

Leksis Syntaks Morfologi Ortografi Fonologi BUNDEN

dato og ”Enhedens

Tekst starter uden http://ekstrabladet.dk/112/article1526818.ece

dato og ”Enhedens

Tekst starter uden

Clozen

Sekvens 3:

Tilbage i spejderhytten går Holgers mor og______ rent og sætter frugt frem, som ______ skal have, når de kommer tilbage ______ turen.

dato og ”Enhedens

Tekst starter uden

Sekvens 3

1. læser indenad: Tilbage i spejderhytten går Holgers mor og 2. Far 3. Mum and dad?

4. Far 5. Yeah 6. Yeah 7. Far yeah

8. læser indenad 9. snøft+indtræk

11.Mmh

13.smilestemme

know what 15.Mhm

slår op

I’m not sure if it’s really correct 10.What does that mean 12.What does that mean sætter frugt frem? Like fruits?

I have no idea 14.No we have to look that up because I think otherwise we will not look it here somewhere dato og ”Enhedens

Tekst starter uden

Udfyldning

Tilbage i spejderhytten går Holgers mor og gør (5) gøre (3) går (1) var (1) har (1) søster (1) rent og sætter frugt frem, dato og ”Enhedens

Tekst starter uden

Interactive Approaches to Second Language Reading Læsning er en interaktiv, slutningsdragende proces mellem tekst og læsere.

• Interaktion mellem

TEKST

og

LÆSER

• Interaktion mellem

VIDENSKILDER

hos den enkelte LÆSER • Interaktion mellem flere

LÆSERE

dato og ”Enhedens