Giới thiệu SugarCRM

download report

Transcript Giới thiệu SugarCRM

Đề tài: nghiên cứu và Việt hóa
SugarCRM 6.1.0
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Vũ Thanh Nguyên
Nhóm thực hiện:
Đỗ Hồng Hải – 07520108
Trần Công Vương – 07520422
Nguyễn Bá Chung – 07520031
Nguyễn Minh Tuấn - 07520389




Giới thiệu SugarCRM
Giới thiệu giấy phép GNU AGPL
Quá trình Việt hóa SugarCRM 6.1.0
Trình bày sản phẩm đã Việt hóa
 CRM là gì?
•
CRM (Customer Relationship Management) là một
phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao
tiếp với khách hàng nhằm phục vụ tốt hơn.
 SugarCRM
•
SugarCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
dành cho các công ty cỡ vừa và nhỏ.
Các chức năng nổi bật
 Ghi nhận thông tin khách hàng, quản lý các cuộc hẹn.
 Ghi nhận cơ hội kinh doanh.
 Triển khai các chiến dịch kinh doanh và thực tiễn đạt
được.
 Tổng hợp và lên các báo cáo tình hình kinh doanh.
 Giấy phép sử dụng
 SugarCRM sử dụng bản quyền mã nguồn mở: GNU
AGPL




Giới thiệu SugarCRM
Giới thiệu giấy phép GNU AGPL
Quá trình Việt hóa SugarCRM 6.1.0
Trình bày sản phẩm đã Việt hóa
 Viết
tắt của GNU Affero General Public License
 Các
điều khoản cơ bản
• Cho phép sao chép, chỉnh sửa với điều kiện có ghi chú
rõ ràng về bản quyền và nội dung chỉnh sửa.
• Không bảo hành.
Các điều khoản cơ bản(tt)
• Khi muốn kết hợp phần hoặc chức năng vào một phần
mềm khác phải được sự đồng ý của tác giả tổ chức.
• Nếu chương trình ban đầu cho phép truy cập từ mạng
và đã phát tán mã nguồn của nó qua mạng thì các
chương trình dẫn xuất cũng phải làm như vậy.




Giới thiệu SugarCRM
Giới thiệu giấy phép GNU AGPL
Quá trình Việt hóa SugarCRM 6.1.0
Trình bày sản phẩm đã Việt hóa
 Việt
hoá bằng công cụ Studio.
 Việt hoá bằng cách chỉnh sửa mã nguồn chương
trình.
Phần mềm đã được Việt hóa được khoảng
95%.
Độ chuẩn hóa không cao do nhóm thiếu kinh
nghiệm chuyên ngành quản lý kinh tế và các
vấn đề liên quan.
Hướng phát triển:
• Việt hóa 100%
• Viết mô-đun chuyển đổi đa ngôn ngữ cho phần
mềm.




Giới thiệu SugarCRM
Giới thiệu giấy phép GNU AGPL
Quá trình Việt hóa SugarCRM 6.1.0
Trình bày sản phẩm đã Việt hóa
Q&A
 https://www.sugarcrm.com/crm/support/docu
mentation
 http://en.wikipedia.org/wiki/SugarCRM
 http://crm.phuoctin.com.vn/ho-tro.html
 http://sugarcrm.com.vn/trang-chu/gioi-thieusugarcrm.html