Ay*e Merve Uyar TOOMAD Yönetim Kurulu Üyesi

Download Report

Transcript Ay*e Merve Uyar TOOMAD Yönetim Kurulu Üyesi

MESLEĞİN TÜRKİYE`DEKİ
DURUMU
Ayşe Merve Uyar
TOOMAD Yönetim Kurulu Üyesi
2007 GÖZ DOKTORU VE OPTISYENLIK MÜESSESI SAYILARI
2007 TÜRKİYE 70.586.256
BÖLGE
NÜFUS
GD
GD / KİŞİ BAŞINA
OM
OM / KİŞİ BAŞINA
20.724.950
750
27.633
1.331
15.571
KARADENİZ
7.462.451
203
36.761
291
25.644
EGE
9.299.322
405
22.961
615
15.121
AKDENİZ
9.024.884
285
31.366
477
18.920
İÇ ANADOLU
11.327.675
505
22.431
822
13.781
D ANADOLU
6.110.583
121
50.501
122
50.087
GD ANADOLU
6.696.391
108
62.004
122
54.888
70.586.256
2.377
29.696
3.780
18.674
MARMARA
TÜRKİYE
2012 GÖZ DOKTORU VE OPTISYENLIK MÜESSESI SAYILARI
2012 TÜRKİYE 74.724.269
BÖLGE
NÜFUS
GD
GD / KİŞİ BAŞINA
OM
OM / KİŞİ BAŞINA
22.387.173
1.148
19.501
1.790
12.577
KARADENİZ
7.508.293
269
27.912
460
16.394
EGE
9.687.692
473
20.481
852
11.438
AKDENİZ
9.620.240
417
23.070
734
13.196
İÇ ANADOLU
11.965.642
669
17.886
1004
11.978
D ANADOLU
6.321.505
177
35.715
161
39.758
GD ANADOLU
7.233.724
180
40.187
217
33.489
TÜRKİYE
74.724.269
3.333
22.420
5.218
14.403
MARMARA
2007-2012 seneleri içinde Türkiye nüfusu % 5,86 oranında artarken GD sayısı % 40,22 oranında ve OM sayısı
% 37,25 oranında artmıştır.
TÜRKIYE’DEKI OPTISYENLIK
MÜESSESELERIN YAPISI
AKTİF OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜ SAYISI
Optisyen Sayısı
Gözlükçü sayısı
Optisyen olarak çalışan göz doktoru sayısı
TOPLAM
OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜLERİN DAĞILIMI
Müessese sahibi optisyen sayısı
Müessese sahibi gözlükçü sayısı
Mesul müdürlük yapan optisyen sayısı
Mesul müdürlük yapan gözlükçü sayısı
OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNDE SAHİPLİK ORANLARI
Özel ve tüzel kişiliklere ait müessese oranı
3.293
Optisyen ve gözlükçülere ait müessese oranı
1.923
1.138
4.078
3
5.219
328
1.595
810
2.483
%63,1
%36,9
Türkiye’deki optisyenlik müesseselerinde %21,8 oranında optisyen ve %78,2 oranında gözlükçü faaliyet
göstermektedir.
1.138 faal optisyenin %71,18’i ve 4.078 faal gözlükçünün ise %60,89’u mesul müdür olarak faaliyet
göstermektedir.
MESLEĞİN TÜRKİYE`DEKİ DURUMU
OPTİK CAM / OPTİK ÇERÇEVE SATIŞ SAYILARI
ÜLKE
NÜFUS
OPTİK CAM
OPTİK
ÇERÇEVE
GÖZLÜK
KULLANMA
ORANI
KİŞİ
BAŞINA DÜŞEN OPTİSYENLİK
MÜESSESESSİ
Türkiye
74.7
17.600.000
7.900.000
%20
Fransa
62.8
38.700.000
7.200.000
%48
Almanya
81.7
34.500.000
11.500.000
%50
İtalya
60.3
19.200.000
6.500.000
%43
İspanya
47.0
14.300.000
5.070.000
%42
İngiltere
62.1
27.500.000
8.000.000
%56
Hollanda
16,0
4.800.000
2.000.000
%54
MESLEĞİN TÜRKİYE`DEKİ DURUMU
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN OPTİSYENLİK MÜESSESESSİ
ÜLKE
NÜFUS
OM BAŞINA DÜŞEN
NÜFUS
Türkiye
74.7
14.403
Hollanda
16.0
7.000
Hollanda: Göz ve koruyucu görme
sağlığına hizmet verenler
• Gözlükçü/optisyen/optometrist/ortoptist ve
göz doktorlarının güçlü iş birliği
Sağlıklı göz ve koruyucu görme için
gereken güçlü üç O`nun iş birliği
OPTISYEN
•
•
•
•
•
Optisyen müessesesi
Gözlük
Çerçeve
Kontaktlens
Refraksiyon
OPTOMETRIST
• Optisyen müessesi &
hastane
• Göz sağlığın da ilk adım
• Göz sağlığı
• Reçete
• Oftalmoloğa
yönlendirme
OPHTALMOLOG
• Son O
• Karmaşık durumlarda
• Göz cerrahı
Türkiye
sadece
GÖZ DOKTORU
Hollanda
•
•
•
•
Göz doktoru sayısı: 716
Optometrist sayısı: 900
Optisyenin (refraksiyon) sayısı: 3510
Ortoptist sayısı: 350
Optik müessese sayısı
2005
2000
2006
2040
2007
2050
2008
2070
2009
2110
2010
2130
• Optisyenlerin çalişma durumu
• Optik müessesinde optisyenin çalisma şarti
• Gözlükçünün/optisyenin ve optometristen
mağzada ki iş bölümü
• Optisyenlik müesseselerin avantajları
• Optometri kimler için ve neden gelmeli?