Ondřej Mikstein

Download Report

Transcript Ondřej Mikstein

Nerostné bohatství na Zemi
Předmět: Biologie
Obor: Technické lyceum
Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar
Třída: 2L
Školní rok:2013/2014
Jméno: Ondřej Mikstein
Nerostné bohatství
na Zemi
D R U H Y T Ě Ž B Y S A S P E K T E M N A Z ÁT Ě Ž P R O Ž I V O T N Í
PROSTŘEDÍ
V YČ E R PÁ N Í T Ě C H T O Z D R O J Ů V B U D O U C N O S T I
MOŽ NO ST I NOV ÝC H NA L EZ IŠŤ A S C H O P NO ST
Č L O V Ě K A Z Í S K AT T O T O N E R O S T N É B O H AT S T V Í D N E Š N Í M I
TECHNOLOGIEMI
Druhy těžby
Těžba v hlubinných dolech
 Hornina se vytěží pod povrchem a vyváží se na povrch, kde se dále
zpracovává. Příroda není moc zatěžována,
protože se vše odehrává pod povrchem, ale
kapaliny z různých strojů mohou způsobit
znečištění podzemní vody. Dále tady hrozí
propadnutí stropů chodem, což může
zapříčinit propady půdy.
 Tímto způsobem se těží např.: zlato,
černé uhlí, diamanty, …
http://tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/hornictvi/
Druhy těžby
Hlubinná těžba z hlubinných vrtů
 Tímto způsobem se těží ropa. Do horniny se udělá vrt, kterým se poté ropa
dostává na povrch. Ropu vytlačí vzhůru plyn, který se těží zároveň.
 Těží se na souší i v moři.
 Tento způsob není zas až tak náročný na životní
prostředí, ale když se přeruší potrubí může nastat
katastrofa nevídaných rozměrů.
http://media.novinky.cz/144/231444-gallery1-gi264.jpg
http://www.hybrid.cz/obrazky/ropny-vrt.jpg
Katastrofa v Mexickém zálivu
 Největší katastrofa, která se stala byla roku 2010 v Mexickém zálivu na plošině
Deepwater Horizon. Prasklo potrubí, které přivádělo ropu k plošině a poklop,
který měl zastavit únik ropy nefungoval. Ropa se tak dostala na moře a dostala
se až k pobřeží Floridy, Mississipi. Zasáhla také Louisianské mokřady.
http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=JV33aaa5_p201006080941701.jpg
http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=JV33aaa4_MDF98190.JPG
Druhy těžby
Povrchová těžba
 Tato těžba je opakem těžby v hlubinných dolech. Tvoří ho rozlehlé plochy, na
kterých se odkryjí sedimenty (nahromaděné horniny), aby se se horníci dostali
k potřebné hornině nebo nerostu. Je velmi náročná pro životní prostředí,
protože těžba změní kompletně krajinu.
 Tento způsob těžby můžeme vidět i v České republice. Mostecká a Sokolovská
pánev – zde se těží hnědé uhlí
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Garzweiler_Panorama_2013_-_1366-1376.jpg/800px-Garzweiler_Panorama_2013_-_1366-1376.jpg
Největší doly na světě
1. The Big Hole v Jižní Africe
2. Kalgoorlie Super Pit v Austrálii
Diamanty
Průměr 463 m, hloubka 240 m
Zlato
Délka 3,5 km, šířka 1,5 km, hloubka
360 m
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1009/10-nejvetsich-bedaru-na-tvari-zeme
3. Ekati Diamond Mine v Kanadě
Diamanty
Průměr 950 m, hloubka 370 m
4. Diavik Diamond Mine v Kanadě
Diamanty
průměr 900 m, hloubka 375 m
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1009/10-nejvetsich-bedaru-na-tvari-zeme
5. Minera Escondida v Chile
Měď, zlato, stříbro
průměr 1,3 km, hloubka 400 m
6. Grasberg Mine v Indonésii
Zlato, stříbro, měď
průměr 1,2 km, hloubka 480 m
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1009/10-nejvetsich-bedaru-na-tvari-zeme
7. Důl Mir v Rusku
Diamanty
průměr 1,2 km, hloubka 525 m
8. Důl Udačnaja v Rusku
Diamanty
hloubka 600 m
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1009/10-nejvetsich-bedaru-na-tvari-zeme
9. Chuquicamata v Chile
Měď
délka 4,3 km, šířka 3 km, hloubka 850 m
10. Bingham Canyon Mine ve
Spojených státech
Měď, zlato, stříbro
průměr 4 km, hloubka 1,2 km
http://atanova-zasuvka.blog.cz/1009/10-nejvetsich-bedaru-na-tvari-zeme
Další druhy těžby
Těžba kamene
 Doly jsou většinou povrchové. Kámen se buď řeže nebo odpaluje výbušninami. Pak se
odváží na další zpracování (drcení, přísady do stavebních materiálů)
Těžba soli
 Těží se bud v dole (doly v Polsku ve Wieličce) a nebo v solných bazénech (viz foto) na
ostrově Pagu. Do „bazénů“ se
napustí mořská voda a díky málo srážek
v tomto místě se voda rychle odpařuje.
Poté se sůl shromáždí na hromadu,
odkud je pak odvážena.
http://www.novalja.cz/chorvatsko/vylety-priroda/zajimavosti/zajimavosti-ostrov-pag/vyroba-soli-na-pagu/
Další druhy těžby
Těžba uranu
 Při těžby uranu je potřeba někam uskladnit velké množství kontaminované
vody, která se vypouští do řek a jezer
 Radioaktivní prach se vypouští do ovzduší kvůli toho aby neohrozil zdraví
horníků
 Když se uran upravuje a drtí, tak se prach usazuje v kalových nádržích u
kterých hrozí protržení a následné kontaminování půdy v okolí
 Hlušina, která se odtěží, je stále radioaktivní a radioaktivní prvky se uvolňují
do pudy
 Výhoda uranu je, že se dá velmi dobře využít v jaderných elektrárnách
http://www.temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=108
Vyčerpání nerostných surovin
Názory jsou různé, ale tyto jsou nejpravděpodobnější:
Ropy je na Zemi ještě asi 2000 miliard barelů a vystačí tedy asi na 40 let. Toto
je podle autorů fakty nejpodloženější teorie.
http://www.national-geographic.cz/detail/kdy-dojde-ropa-v-optimisticke-verzi-za-60-let-a-v-pesimisticke-3737/
Zásoby uhlí v Čr by měly dojít okolo roku 2040. V některých dolech již v roce
2027.
http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/obrazky/Vytapeni/Uhl%C3%AD-2010/perex-uhl%C3%AD_329x-1_1010291126.jpg
Zdroje
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba
http://www.temelin.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba_v_%C4%8Cesku
http://www.geology.cz/rok-zeme/dokumenty/mrpz-vystava-postersuroviny-budoucnosti.pdf
http://www.geology.cz/extranet/vav/nerostne-suroviny
Děkuji za pozornost.
Ondřej Mikstein 2L