Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie

Download Report

Transcript Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie

Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie
I miejsce w kategorii
przedszkola
Koordynatorzy programu :
mgr Małgorzata Owczarek
mgr Danuta Pokorska
Przedszkole Miejskie nr 1 w Tuszynie w
odpowiedzi na projekt „By dziecko było tym
kim jest – czyli o prawach dziecka” Łódzkiego
Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli przystąpiło do
realizacji własnych działań w ramach
obchodów roku 2012 jako Roku Janusza
Korczaka (70 rocznica tragicznej śmierci Pana
Doktora w obozie zagłady w Treblince oraz 100
rocznica utworzenia przez Korczaka Domu
Sierot w Warszawie).
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit,
(22 lipca 1878 lub 1879 – 6 sierpnia 1942)
to wybitna postać pedagoga, lekarza, pisarza
i działacza społecznego. Jest uznawany za
”Pierwszego Rzecznika Praw Dziecka”.
1. Opracowanie planu działań
związanych z obchodami Roku
Janusza Korczaka w PM1
2. Udział koordynatorek programu
w wojewódzkiej konferencji
„Prawa dziecka a myśl pedagogiczna
Janusza Korczaka”
oraz w warsztatach dla nauczycieli
„Współpraca z rodzicami w zakresie
respektowania praw dziecka”
3. Cykl zajęć poświęconych życiu
i twórczości Janusza Korczaka.
W czasie zabaw
swobodnych
przedszkolaki
chętnie
kolorowały
malowanki
nawiązujące do
postaci Janusza
Korczaka.
Dzieci malując obrazki, z zaciekawieniem wsłuchiwały się
w czytaną przez nauczycielkę książkę „Jest taka historia –
opowieść o Januszu Korczaku”.
Nauka fragmentów wiersza
M. Olszewskiej-Chabury „Nasz patron”,
maj 2012.
„Pan Janusz Korczak
A któż to taki?
Znają go przecież wszystkie dzieciaki
Bo pewnie wiecie,
że dzięki niemu, swe prawa mają
wszystkie dzieci na całym świecie.
On dzieci leczył i wychowywał
zawsze wysłuchał, nigdy nie zbywał.
(…)”
Prezentacja zdjęć o Januszu Korczaku
na tablicy dla rodziców
Obraz Magdaleny Palęgi „Korczak”
Obraz akrylowy „Janusz Korczak”
Janusz Korczak i dzieci
Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska
idą z dziećmi Domu Sierot w ostatnią
drogę na Umschlagplatz.
Janusz Korczak
w otoczeniu wychowanków
JANUSZ KORCZAK I DZIECI –
pomnik Doktora Korczaka
4. Udział w konkursie
„Korczak w sztuce origiami”
Benjamin Kobylarczyk, lat 7
Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w
Łodzi
i Polskie Centrum Origami- Oddział
w Łodzi.
NatalkaWrońska, lat 7
Kamil Gumola, lat 7
Oliwia Sypniewska, lat 7
5. Gazetka
w holu
głównym
przedszkola
pt. „Życie
i twórczość
Janusza
Korczaka”.
6. Broszurka informacyjna dla rodziców - „Jak kochać
dziecko” zawierająca „Prośbę Twojego Dziecka” wg
Janusza Korczaka oraz notatkę nt praw dziecka we
współczesnym świecie.
7. Konkurs wiedzy o życiu i
twórczości Janusza Korczaka.
8. Cykl zajęć dla dzieci „W krainie króla
Maciusia”
Czytanie fragmentów książki „Król Maciuś
Pierwszy” w przedszkolu i w Bibliotece Miejskiej
Prawa Dziecka według
Janusza Korczaka i Prawa Dziecka
funkcjonujące obecnie
Zabawa twórcza
”Gdybym był Królem Maciusiem…”
Działanie plastyczne „Korona dla króla Maciusia”
- kolorowanki - praca indywidualna
- wyklejanka - praca zespołowa
9. Gazetka dla
rodziców na
temat praw
dziecka w holu
głównym
przedszkola
11. Przedstawienie teatralne
„Król Maciuś Pierwszy”.
Przedstawienie zostało
przygotowane przez dzieci
z Przedszkolnego Kółka
Teatralnego.
Inscenizacja dotyczyła przestrzegania
praw dzieci
w świecie ludzi dorosłych.
12. Przedszkolny
Konkurs
Plastyczny
„Janusz Korczak
w oczach dzieci”.
13. Wystawa prac
plastycznych dla
całej społeczności
przedszkolnej w
holu głównym
13. Wykonanie albumu:
„Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”
– podsumowanie działań Roku Korczaka
w PM1 przez dzieci.
14. Akcja przedszkolaków w
środowisku przedszkolnym i
lokalnym podsumowująca
obchody Roku Korczaka
Rozmowa o Januszu
Korczaku – Starym Doktorze
i przekazanie Prośby Dziecka
według Janusza Korczaka
społeczności Tuszyna
Spotkanie z
Panem
Burmistrzem
Witoldem
Małeckim
Wizyta
w Referacie
Oświaty
Wizyta Przedszkolaków
w Bibliotece Miejskiej
Spotkanie z księdzem kanonikiem
Henrykiem Leśniewskim –
proboszczem Parafii w Tuszynie
Rozmowa
z mieszkańcami
Tuszyna
Wizyta w
salonie
fryzjerskim
Wizyta w Urzędzie
Pocztowym
Rozmowy z
rodzicami
przedszkolaków
15. Przedstawienie gronu pedagogicznemu
prezentacji multimedialnej z przedsięwzięcia
„Rok Janusza Korczaka w Przedszkolu nr1 w
Tuszynie” na radzie pedagogicznej, dzieciom
na zajęciach oraz rodzicom na zebraniach z
rodzicami.
KORCZAK:
Posiadał znakomite wyczucie psychiki
dziecięcej, a jego postawa pełna szacunku i
zaufania do dziecka stała się podstawą
systemu pedagogicznego, łączącego zasadę
kierowania dziećmi z zasadą ich
samodzielności. Samorząd, gazetka
dziecięca, a także osobowość wychowawcy
były formami pobudzającymi aktywność
społeczną dzieci w tym systemie…