Transcript Document

1-1
Örgütsel Davranış
BUS-275/276
Instructor: Yard. Doç. Dr. Erlan Bakiev
13-2
Essentials of
Organizational Behavior, 11/e
Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge
Bölüm 13
Çatışma ve Müzkere
Öğrenme hedefleri.
Bu bölümü okuduktan sonra;
13-3
1.
Çatışmanın tanımı ve geleneksel, etkileşimci ve yönetilen
çatışma görüşleri arasındaki farklılıklar
2.
Çatışma sürecinin anahatları.
3.
Dağıtıcı ve bütünleştirici pazalıkları karşılaştırmak.
4.
Müzakerenin brş adımını uygulama.
5.
Bireysel farklılıklar müzakereyi nasıl etkilediğini gösterme.
6.
Müzakerelerede kültürel farklılıkları anlatma.
Çatışmanın tanımı
13-4
Bir tarafın olumsuz olarak etkilendiğini başka taraf
algılamasıla başlayan bir sürectir, veya bir tarafın
önemsediği birşeyin olumsuz etkilenmesi
Çatışma Düşüncesinde Gelişmeler
13-5
Geleneksel görüş
Tüm çatışmalar zararlıdır ve hepsi kaçınmalıdır
Etkileşimsel görüş
Çatışma grubun tükenmişliğe kapılmadan korur
Çözünürlük Çatışma odaklı görüş
Çatışma kaçınılmaz ama biz verimli çatışma
çözümüne oklanmalıyız
Fonksyonel Vs. Disfonksyonel Çatışma
13-6



Fonksyonel: grup performansını
arttırır
Disfonksyonel: grup performansını
engeller
Çatışmanın odak notasını
değerlendirme:
Görev– iş içeriği ve hedefeler
 İlişki– kişilerarası
 Süreç– iş nasıl yapıldı

İstenilen Çatışma Düzeyleri
13-7
Çatışma
Kaynakları
Görev
İlişki
Süreç
Çatışma Seviyesi
Düşük
Orta
Yüksek
Fonksyonel
Disfonksyonel
Disfonksyonel
Fonksyonel
Disfonksyonel
Çatışma Süreci
13-8
Aşama I: Potansiyel Muhalefet
13-9

İletişim
Engeller Var
 Çok Fazla veya Çok Az


Yapı
Grup Büyüklüğü, Yaş, Çeşitlilik
 Örgütsel Ödüller, Hedefler,
Grup Bağlılığı


Kişisel Değişkenler
Kişilik Türleri
 Dugusallık

Aşama II: Biliş ve Kişiselleştirme
13-10



Çatışma potansiyeli gerçekleşir
Taraflar çatışmanın tanımı ve olası çözümleriyle
anlarlar
Algıların şekillenmesinde duygular en önemli rol
oynar
Algılanmış Çatışma – gerçekleştirme için gerekli farkındalık
 Hissedilmş Çatışma – duygusal bağlanma – taraflar
anksiyete, gerginlik, hayal kırıklığı, ya da düşmanlık yaşarlar

Aşama III: Niyetler
1311


Belirli bir şekilde davranma kararı
Muhtemel (genellikle hatalı) niyetler daha
büyük çatışmaya neden olabilir
Aşama IV: Davranış
13-12



Çatışmanın görünür hale geldiği yer
Genelde her tarafın niyetini uygulamak için açık
girişimler yapar
Yanlış hesaplamalar veya vasıfsız mevzuatlardan
dolayı yanlış uyarıcı oabilir
Fonsyonel Çatışmalar: sürekli alt aralığı ile sınırlı– ince
(zekice) dolaylı ve son derece kontrollü
 Disfonksyonel Çatışmalar: üst aralıklı– grev ve isyanlar gibi
son derece yıkıcı faaliyetler

Aşama V: Çıktılar
13-13

Fonksyonel:
Karara verme kalitesini arttırır
 Yaratıcılık ve yenilikçiliği uyarır
 İlgi ve merağı teşvik eder
 Problemler yayınlanır
 Değişim ve öz-değerlendirmeyi kabul eder


Disfonksyonel:
Grup daha az etkili
 Uyumluluk ve iletişimler azalır
 Grup tahribatına götürür

Fonksyonel Çatışmayı Oluşturma
13-14


Yöneticiler muhalifetçileri
ödüllendirip çatışmadan
kaçınanları cezalayabilirler
Yöneticiler çatışmanın
kabuledilemezliği ipuçları
göndermeden kötü haberleri
kabül etmeyi öğrenmelidirler
Müzakere
13-15
İki veya daha çok tarafların mal veya hizmetlerin takası
ve bunların döviz kuru üzerinde anlaşma girişimi
Pazarlaşma Stratejileri
13-16
Dağıtım Pazarlık Bölgeleri
13-17
A’nın
Hedef
Noktası
B’nin Hedef
Noktası
Oyuncu
A
B’nin İstek
Aralığı
A’nın İstek
Aralığı
A’nın
Direnç
Noktası
Oyuncu
B
Yerleşme
Aralığı
B’nin
Direnç
Noktası
Bütünleştirici Pazarlık İçin Gerekli Şartlar
13-18




Taraflar kendi endişeleri için samimi ve açık bilgili
olmalıdırlar
Her iki taraf biribirileinin ihtiyaçları ile lgili duyarlı
olmalıdırlar
Taraflar biribirine güvenebilmelidirler
Her iki taraf da esneklik olmada istekli olmalıdır
Müzakere Süreci
13-19
BATNA
Müzakerede Kişisel Fzrklılıklar
13-20

Kişilik
Desteklemek için çk az delil var
 Nahoş içe dönük en iyisidir


Ruh Halleri & Duygular
Dağıtımcı müzakerelerde öfke göstermek yardımcı
olur
 Bütünleştirici Positive moods help integrative
negotiations


Cinsiyet
Erkekler biraz daha iyiler
 Bir çok kalıplar – düşük güç pozisyonları
 Bayanların özeleştirisi müzakereci olarak zayıftır

Global Uygulamalar
13-21
Çatışma ve Kültür:

Bu noktada araştırma yetersizdir
İlk kanıt taktik ve tutumda bazı değişiklikler olduğunu
gösterir

Müzakerelerde Kültürel Farklılıklar:

Müzakere stilleri kültürlerarası açıkça farklılık gösterir
Yöneticilere Uygulamalar: Çatışma Yönetimi
13-22
Uygun durumlarda kullanın:

Yarış– hizlı davranma çok önemli

İşbirliği– oybirliği ile bağlılık kazanma

Kaşınma– tbu problem önemsizdir

Konaklama– hatalı olduğun zaman

Uzlaşma– rakipler eşit güce sahip ve birbirini dışlayan
hedeflere tutunurlar
Yöneticilere Uygulamalar: Müzakere Yetenekleri
Geliştirme
13-23





Hırslı Hedefleri Koyma
İlk Tekliflere Çok Az Dikkat Verecez
Kendi Rakibinize Ulaşın
Kişilere Değil Probleme Yönelin
Yaratıcı Olun- Her İki Tarafı Memnun Edici Çozumleri
Vurgulayın
Unutmayın…
13-24



Çatışma örgütsel yaşamın doğal bir parçasıdır: en
uygun kurum fonksiyonu içinp önemlidir
Görev çatışması en yapıcıdır
En etkili müzakereciler her iki tür pazarlaşmayı
kullanırlar ve uygun taktikleri bilirler
Özet
13-25
1.
Çatışmanın tanımı ve geleneksel, etkileşimci ve yönetilen
çatışma görüşleri arasındaki farklılıklar
2.
Çatışma sürecinin anahatları.
3.
Dağıtıcı ve bütünleştirici pazalıkları karşılaştırmak.
4.
Müzakerenin brş adımını uygulama.
5.
Bireysel farklılıklar müzakereyi nasıl etkilediğini gösterme.
6.
Müzakerelerede kültürel farklılıkları anlatma.