Mabuting naidudulot ng heograpiya ng bansa - CTL

download report

Transcript Mabuting naidudulot ng heograpiya ng bansa - CTL

Project in AP
Third Quarter
1. Mabuting naidudulot ng
heograpiya ng bansa
2. Masamang naidudulot ng
heograpiya ng bansa
3. Disasters at Hazards: Anong
pinagkaiba at pinagkatulad?
4. Mga nararanasang Disasters at
Hazards sa Pilipinas
5. Mga nararanasang disasters at
hazards sa Asya
6. Mga Aksyon na ginagawa ng
Pilipinas at Asya para
masolusyonan ang mga disaster
at hazard
7. Anong kahihinatnan kung wala
tayong gagawin para
masolusyonan ang hazards at
disasters na ito?