RAZVOJ *TARTNE HITROSTI IN ODRIVNE MO*I

Download Report

Transcript RAZVOJ *TARTNE HITROSTI IN ODRIVNE MO*I

HITROST - ŠTARTNA HITROST
 HITROST: je motorična sposobnost za hitro gibanje celotnega telesa ali posameznega
telesnega segmenta
 HITROST REAKCIJE (enostavne ali kompleksne) je sposobnost hitrega reagiranja na
predvidljiv ali nepredvidljiv situacijski signal
 HITROST TEKA je sposobnost hitrega pospeševanja celega telesa do polne hitrosti in
vzdrževanje te hitrosti, oziroma čim hitrejše izvedbe enostavnih gibov. POMEMBNI: moč
odriva, hitrost frekvence, tehnika teka, medmišična koordinacija
 ŠTARTNA HITROST je sposobnost za maksimalni začetni pospešek, ki se odraža v
premikanju telesa v prostoru. Je stopnjevanje hitrosti iz mirovanja (ali počasnega gibanja)
do polne hitrosti do največ 20 m. Najpogostejši v igri so kratki sprinti od 5 – 10 m.
 POVEZAVA STARTNE HITROSTI IN AGILNOSTI – spremembe smeri, varanje,
pokrivanje
ŠTARTNA HITROST – MOČ ODRIVA–
EKSPLOZIVNA MOČ

ŠTARTNA HITROST JE ODVISNA OD:
- hitrosti reakcije
- MOČI ODRIVA
- hitrosti frekvence
- tehnike teka-štarta

MOČ ODRIVA – EKSPLOZIVNA MOČ je sposobnost razviti veliko količino mišične sile v čim krajšem času in je
pomembna pri štartni hitrosti in skokih. Odrivno moč mnogi enačijo z eksplozivno močjo. POMEMBNI:
IZTEGOVALKE NOG IN TREBUŠNE MIŠICE TER TEHNIKA SKOKA

ŠTARTNA HITROST - MOČ ODRIVA– EKSPLOZIVNA MOČ enaka fiziološka osnova razvoja mišične sile. Hitrost in
količina živčnih impulzov. EKSPLOZIVNA MOČ ima HITROSTNO IN ODRIVNO KOMPONENTO

EKSPLOZIVNA MOČ : PRIROJENA 80 %
TRENING ŠTARTNE HITROSTI IN
MOČI ODRIVA – KAKO IN KDAJ ?





6 – 8 VAJ
8 – 12 PONOVITEV
3 – 5 SERIJ
ODMORI MED SERIJAMI 2 – 3 MINUTE
HITRO-SUNKOVITO IZVAJANJE VAJ-MANJŠE ŠTEVILO
PONOVITEV-DALJŠI ODMORI. DELO NA ČAS : 20 SEK
DELA IN 40 SEK. ODMORA
 METODE DELA: METODA PONAVLJANJA, POLIGON,
METODA DELA PO POSTAJAH
 UPOŠTEVATI SPECIFIKO NOGOMETNE IGRE
 KDAJ RAZVIJAMO ŠTARTNO HITROST IN MOČ
ODRIVA ? TAKOJ PO OGREVANJU
OSNOVNA, SPECIALNA PRIPRAVA
 OSNOVNA PRIPRAVA: razvoj sposobnosti v pogojih, ki
niso blizu igri (brez žoge, elementarne in štafetne igre,
uporaba rekvizitov – kolebnice, različne ovire, raztegljiva
gumijasta vrv, palice, klopi, razvoj celotnega telesa
 KDAJ? v I. fazi pripravljalne dobe; deloma v II., 2 – 3 krat
mesečno v tekmovalni dobi
 SPECIALNA PRIPRAVA: razvoj sposobnosti v pogojih igre igralno-situacijski pogoji (žoga, nasprotnik, vrata, dvoboj v
zraku in na tleh, igra, start, sprint, spremembe smeri,
razvoj določenih delov telesa)
 KDAJ ? Proti koncu I. faze in pogosteje v II. fazi priprav ter
v tekmovalni dobi (4 – 5 krat mesečno)
PRAKTIČNA PREDSTAVITEV NA DVD
 KREPITEV ODRIVNE MUSKULATURE NOG V POVEZAVI
S TEHNIKO ŠTARTA IN ŠPRINTA-vlečenje vrvi. Osnovna
priprava : FC Schalke 04
 KREPITEV ODRIVNE MUSKULATURE NOG IN ŠTARTNE
HITROSTI V POVEZAVI Z RAZVOJEM SKOČNOSTI IN
TEHNIKO ŠTARTA-vlečenje vrvi, vskoki na klopi, preskoki
nizkih ovir in prehod v šprint. Osnovna priprava : FC
ARSENAL
 RAZVOJ ŠTARTNE HITROSTI V POVEZAVI S
KOORDINACIJO, MOČJO ODRIVA IN UDARCEM NA
VRATA. Specialna priprava: FC WERDER BREMEN
 OPAZITI RAZLIKO MED OSNOVNO IN SPECIALNO
PRIPRAVO