Piata mondiala - economieXICeconomictgmures

download report

Transcript Piata mondiala - economieXICeconomictgmures

Colegiul „Economic Transilvania”
Numele elevului
Mureșan Carmen
Clasa a XI a A
Profesor
Bălan Sorina
Anul școlar 2012-2013
• Introducere
Economia mondială aşa cum se prezintă în zilele noastre, este rezultatul unui întreg
proces evolutiv , al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi de la forme inferioare, la forme
superioare, de la simplu la complex.
• Cuprins
1.Apariția pieței mondiale
2.Definiții
3.Dimensiunile economiei mondiale
4.Caracteristici
5. Structura pieței mondiale
6. Cauzele apariției pieței mondiale
7.Aplicații
Apariția pieței mondiale

Secolul XVI este astfel secolul apariţiei pieţei mondiale.
Definiții
 Piaţa mondială poate fi definită ca un sistem complex de relaţii economice
internaţionale (comerciale, valutare, financiare şi de servicii) prin care statele şi agenţii
economici efectuează tranzacţii variate şi în cadrul căreia s-au dezvoltat forţele motrice
ale pieţei precum cererea şi oferta mondială, mecanismele economice internaţionale de
piaţă, concurenţa, regulile şi uzanţele uniforme internaţionale.
 Putem defini economia mondială ca reprezentând acel stadiu al schimbului
reciproc de activităţi când, pe baza diviziunii internaţionale a muncii sunt implicaţi
majoritatea agenţilor economici de pe glob.
 Piaţa mondială are un rol tot mai mare în realizarea progresului economic,
tehnologic, social atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional.
Dimensiunile economiei mondiale
 dimensiunea tehnico-economică
dimensiunea geo-politică
dimensiunea politico-diplomatică
Caracteristici
celulele de bază ale economiei mondiale sunt economiile nationale;
diversitatea sau eterogenitatea
apariţia unor multitudini de contradicţii care se modifică de la o etapă la alta;
creşterea gradului de interdependenţă,
accentuarea regionalizării pieţelor;
diversificarea centrelor de putere,
tendinţa de instituţionalizare;
tendinţa de internaţionalizare,
concurenţa
Structura pieței mondiale
 Piaţa mondială de mărfuri
 Piaţa mondială a capitalurilor
 Piaţa mondială a forţei de muncă
 Piaţa realizărilot tehnio-ştiinţifice
 Piaţa mondială invizibilă
Cauzele apariției pieței mondiale
Adîncirea diviziunii internaţionale a muncii;
Internaţionalizarea producţiei şi caitalului;
Dezvoltarea relaţiilor economice şi politice internaţionale;
Dezvoltarea sistemelor de transport şi a sistemelor de legătură;
Determinarea nivelului de dezvoltare a forţalor de prodcţie;
Revoluţia tehnico-ştiinţifică
Aplicații
Piața mondială de jocuri va ajunge la 52 de
miliarde de euro
Piata mondiala de jocuri va crește până
la 52 de miliarde de euro în 2012, arată o
analiză recentă a firmei de consultanță
Gartner.
Nokia Store a depășit 115.000 de aplicții
pe piața mondială
Nokia Store, cunoscut înainte ca Ovi Store, a
depășit numărul de 115.000 de aplicații. Cifra
face din magazinul de aplicații al Nokia numărul
trei pe piața mondială.
• Concluzie
În concluzie, putem spune că piaţa mondială
nu este o noţiune geografică, ci una economică.
Ea reprezintă ansamblul tranzacţiiilor care au loc
între agenţii economici de pe întreg globul.
• Bibliografie
- Economia”, autor Geoffrey Whitehead ,editura
Sedora, Timisoara, 1997
-www.referatele.com
-www.wikipedia.or
-www.regielive.ro