Promjene na *ivotinjama i biljkama kroz godi*nja doba

download report

Transcript Promjene na *ivotinjama i biljkama kroz godi*nja doba

Promjene na životinjama i biljkama kroz godišnja doba

Biljke i životinje u proljeće

Biljke i životinje u ljeto

Biljke i životinje u jesen

Biljke i životinje u zimu

JESEN Ptice kroz godišnja doba ZIMA PROLJEĆE LJETO

• • • BILJKE KROZ GODIŠNJA DOBA Drveću lišće žuti i opada.

Jabuke, kruške i šljive su spremne za berbu.

Povrće se bere sa njiva i iz vrtova.

• • • Biljke miruju.

Snježni pokrivač čuva žitarica.

Jedemo džemove od različitog voća.

• • Drveće lista i behara Dozrijevaju rane jagode i trešnje.

• • Plodovi voća i povrća rastu i dozrijevaju.

Drveće je potpuno olistalo.

JESEN ZIMA PROLJEĆE LJETO

ŽIVOTINJE KROZ GODIŠNJA DOBA JESEN SELE SE U TOPLIJE KRAJEVE PRIPREMAJU ZIMNICU PRIREMAJU SE ZA ZIMSKI SAN ZIMA MEDO, ŽABA, HRČAK SPAVAJU ZIMSKI SAN ŽIVOTINJAMA GUŠĆA KRZNO I PERIJE VUK, LISICA, ZEC I JELEN TEŽE PRONALAZE HRANU INSEKTI SU SE SAKRILI POD KORU DRVEĆA GDJE IM JE TOPLIJE PROLJEĆE LASTE, RODE I PATKE SE VRAĆAJU S JUGA ŽIVOTINJE DOBIJAJU SVOJE MLADE INSEKTI SE BUDE LJETO ŽIVOTINJE SADA LAKŠE PRONALAZE HRANU MLADUNČAD ŽIVOTINJA SU ODRASLA I POČELA SU SE SAMA BRINUTI O SEBI

Provjerite koliko ste naučili