Jednotky dĺžky

Download Report

Transcript Jednotky dĺžky

Jednotky dĺžky
Mgr. Jana Minxová
Meradlá dĺžky v minulosti
Neboli presné.
Vieš prečo?
Súčasné meradlá
Zvinovací meter
Krajčírsky meter
Skladací meter
Pravítko
Meracie pásmo
• Základnou jednotkou dĺžky je
meter – m
Menšími jednotkami sú:
decimeter – dm
centimeter – cm
milimeter – mm
Väčšou jednotkou ako meter je
kilometer - km
• 1 meter = 100 centimetrov
1 m = 100 cm
1cm
Urči dĺžku úsečky AB
A
B
|AB| = 8 cm
Dĺžka úsečky AB sa rovná 8cm.
Na koľko dielikov je rozdelený každý
centimeter na obrázku?
10 mm
1 cm = 10 mm
Každý centimeter je rozdelený na 10 dielikov.
Jeden dielik sa nazýva milimeter.
Koľko milimetrov meria úsečka na
obrázku?
C
D
|CD| = 97 mm
Premeň.
5 cm = 50 mm
3 cm = 30 mm
8 cm = 80 mm
4 cm = 40 mm
1 cm = 10 mm
60 mm =
20 mm =
90 mm =
70 mm =
10 mm =
6 cm
2 cm
9 cm
7 cm
1 cm
Ak meter rozdelíme na 10 rovnakých
častí, jedna časť sa nazýva
decimeter.
1dm
1 dm = 10 cm
Už vieme, že...
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 m = 100 cm
1 dm = 100 mm
1 m = 1 000 mm 1 cm = 10 mm
1 km = 1 000 m
Premeň
1 cm 8 mm = 18 mm
6 cm 4 mm = 64 mm
1 dm 2 cm = 12 cm
3 dm 8 cm = 38 cm
2 m 15 cm = 215 cm
4 m 73 cm = 473 cm
Sčítať a odčítať môžeme len rovnaké
jednotky dĺžky.
3 cm + 25 mm = 30 mm + 25 mm = 55 mm
17 mm + 6 cm = 17 mm + 60 mm = 77 mm
2 m + 34 cm = 200 cm + 34 cm = 234 cm
1 m – 28 cm = 100 cm - 28 cm = 128 cm
4 dm – 5 cm =
40 cm
- 5 cm
= 35cm
• Zdroje
• Meradlá(26.11.2013):
http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/Okt%C3%B3ber/Fyzika/Mera
nie_dlzky_6r_december_html_3.jpg
• Skladací meter(26.11.2013):
http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/Okt%C3%B3ber/Fyzika/Mera
nie_dlzky_6r_december_html_7299cdc4.jpg
• Krajčírsky meter(26.11.2013): http://seligav.wbl.sk/ep11_04.jpg
• Zvinovací meter(26.11.2013):
http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/Okt%C3%B3ber/Fyzika/Mera
nie_dlzky_6r_december_html_m5efb61f.jpg
• Meracie pásmo(26.11.2013):
http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/Okt%C3%B3ber/Fyzika/Mera
nie_dlzky_6r_december_html_m5ebcad52.jpg
• Trojuholník(26.11.2013): http://www.forpap.cz/img/pricelist/obrprod2017-velky.jpg
• Pravítko dlhé(26.11.2013):
• http://iruler.net/ruler_0_10.jpg