Respiratoriese Infeksies

download report

Transcript Respiratoriese Infeksies

Pediatriese Noodgevalle
Prakties in ongevalle
Min teorie
Aanvanklike hantering
•
•
•
•
•
•
•
Kroep
Status asmatikus
Skok/dehidrasie
Konvulsies
Pyn
Koors
Syfers
Kroep
•
•
•
•
•
VVW (geskiedenis)
Epiglotitis (HSV/fungaal/waterpokkies)
Tonsillitis
Peri-tonsillêre/retrofaringeale abses
Nekkliere met sekondêre infeksie
• Stadiëring slegs van toepassing op ALTB
Rx ALTB
•
•
•
•
•
•
O2 deur nebulisasie masker
SaO2 groot hulp
Adrenalien 0.5 ml/kg met max 6 ml (1:1000) nebulisasies
30-60 min verligting
Tagikardie, perifere vaskulêre afsluiting
“koop tyd”
• Verander nie verloop van siekte
•
•
•
•
Deksametasoon 0.6 mg/kg po of iv of imi
Budesonied 2 mg nebulisasie
Prednisoloon: 2 mg/kg/dag od tot bd
Werk binne ure
•
•
•
•
Intubasie: slegs 5% van erge kroep
In teater met volle narkose
Verkieslik ENT chirurg
3/7 IPPV
Asma
•
•
•
•
•
•
•
Aggiteerd
LOC
Swak asemhalingspogings
SaO2 < 85% in kamerlug
Stil borskas
Pulsus paradoksus (tegniek)
PEFR < 33 % (nie prakties)
Hantering – status asmatikus
• O2 deur nebulisasiemasker (SaO2)
• Nebulisasies:
– Salbutamol (ventolin) 2.5 tot 5 mg/ml konstant
– Ipratropium bromied (atrovent) 250 tot 500 mcg elke 20 min maal
3, dan 4 hly
– Combivent of duolin - 4 hly beperk
• MDI (ventolin/asthavent): 10 tot 20 puffs 0.5 tot 1 hly
• monitor kalium
•
•
•
•
•
•
Prednisoloon/prednisoon 2 mg/kg/dag
Solu Medrol (metielprednisiloon)
1-2 mg/kg/dose 6 hly iv
Hidrokortisoon 2 mg/kg/dose 6 hly iv
Dexametasoon 0.6 mg/kg/dose od iv
? Antibiotika (makroliede)
ICU status asmatikus
• Salbutamol: 15 mcg/kg iv stat, dan 5 mcg/kg/min 1 ste
uur, dan 1 mcg/kg/min
• Aminofillien: 10 mg/kg lading oor 1 uur, dan 0.5 – 1
mg/kg/hr
• Moet salbutamol halveer as bg gebruik
• MgSO4 (50%): 50 mg/kg iv oor 20 min, 30 mg/kg/hr
• IPPV baie moeilik
»
Drugdoses – Frank Shann
Skok
Kardiaal
• Kardiogenies
• Aritmieë
• CMO
• HVS
• Klepsiekte
• Miokard kontusie
• Miokard infarksie
Hipovolemies
• Bloeding
• GE
• Volvulus
• Brand
• Peritonitis
• Intussesepsie
• Breuke
“Disruptive”
• Septisemie
• Anafilakse
• Middels
• Narkose
• Spinaal koord
Obstruktief
• P/T
• Hemopneumotx
• Flail chest
• Tamponade
• HPT
Hipovolemies/septies
•
•
•
•
•
•
•
O2
IV: iv toegang/IO/sentraal
Bolusse kristalloeïed 20 ml/kg maal 2 (0.9% saline)
Daarna kolloïed
Oorweeg Inotrope na 40 ml/kg (intropin/dobutrex)
IPPV vroeg
? Oorsaak
Monitor
•
•
•
•
•
•
•
•
SaO2
Temp verskil van 2 grade celsius
BD: 80 + (2 maal ouderdom)
Kapp vul
Uriene: 1 – 2 ml/kg/hr
Bewussyn
CVP
Bloedmonsters
Anafilakse
•
•
•
•
•
•
O2
Adrenalien 0.01 ml/kg imi (1:1000), dan infuus
Vogbolus 10 ml/kg
Salbutamol/adrenalien nebulisasie
Metielprednisiloon (Solu-Medrol) 2 mg/kg iv stat
Chloorpheniramien 0.25 mg/kg
Status epileptikus
IV toegang
Geen IV toegang
•
•
Valium (diasepam) 0.3 mg/kg
•
•
•
Kan herhaal na 5 min
Fenobarbitoon 10-20 mg/kg
Ook Epilim 20 mg/kg
–
•
Of
Dormicum 0.2 mg/kg IMI
of
Ativan (lorasepam) 0.1 mg/kg
–
•
•
•
of
Dormicum (midasolam) 0.1 mg/kg
•
Valium 0.5 mg PR
Kan herhaal in ICU na 20 min
Drugdoses – Frank Shann
–
Kan herhaal na 10 min
Onderdrukte bewussyn
• D
• I
• M
• T
• O
• P
diabetes
infeksie, inflammasie
metabolies (Na/Ca/glukose/NVS
LVS/Reye)
tumor, toksies, trauma
O2 (hipoksie)
post iktaal, psigose, poison
Pyn
Brand/trauma
•
•
•
•
•
Valoron: 1 druppel/2.5 kg (1 jaar = 10 kg = 4 druppels)
Empaped: 25 mg/kg (1 jaar = 250 mg)
Voltaren supp: vanaf 1 jaar 12.5 mg
Ponstan supp: vanaf 8 kg 125 mg supp
Perfalgen (paracetamol): 15 mg/kg iv stadig
• Morfien: IMI: 0.1 mg/kg IVI: 0.05 mg/kg
(moet kan ventileer)
• Ketamien (dressings/prosedures): 3-5 mg/kg IMI
(moet kan ventileer)
Strope mg/5 ml
Middel
Paracetamol
Ibuprofen
Kodeïen
Panado
120
Calpol
120
Myprodol
125
100
5
Mybulen
125
100
5
Stilpayne en Stopayne
120
Lotem en Ibumol
125
Voltaren supp
Empaped
5
Prometasien
Diklofenak
Mefenaamsuur
6.5
100
12.5 en 25
125 en 250
Ponstel supp
125
Ponstel stroop
50
Prakties – koors/pyn
•
•
•
•
•
•
•
•
Bebruik kombinasies
Gebruik paracetamol as basis dosis (15 mg/kg)
Vanaf 5 kg: empaped 125 mg en 2.5 ml stroop
Vanag 8 kg: 5 ml van stroop en ponstan supp
Vanaf 10 kg: 5 ml van stroop en empaped 250 mg
Vanaf 12 kg: 7.5 ml stroop en voltaren 12.5 mg supp
Vanaf 18 kg: 10 ml stroop
Vanaf 25 kg: voltaren 25 mg
NB: nie kombinasie van 2 paracetamols saam nie
• Maagbuis: 2 × (sternum + manubrium) + 2 cm
• BD
– Sistool: 80 + (2 × jare) minimum
– Diastool: 2/3 van sistool
– Neonaat of prem: mean ≥ gestasie
• Tot minimum van 30 mmHg
Induksie vir intubasie
• Algemeen
– Atropien 20 mcg/kg
– Ketamien 1-2 mg/kg
– Scolien 1-2 mg/kg
• Verhoogde IKD
– Atropien 20 mcg/kg
– Etomidaat 0.3 mg/kg
– Rocuronium 1 mg/kg
www.drugdoses.com
(Frank Shann – boekie, iphone, ipad)
www.emedicine.com
www.kidzcross.co.za
(power point voordrag)