Vietnamská demokratická republika

download report

Transcript Vietnamská demokratická republika

Válka ve Vietnamu
Poloha
Co předcházelo?
 Před 2. světovou válkou je Vietnam součástí Francouzské
Indočíny
 V roce 1940 okupován Japonskem
 Po porážce Japonska je vyhlášena republika
 Francie snaží obnovit své pozice
 Válka za nezávislost Vietnamu proti Francii
 Válka končí 1954 podepsáním dohody v Ženevě
Výsledek ženevských dohod
území Vietnamu rozděleno na dva státy:
Vietnamská demokratická republika
- na severu, Hanoj
- orientace na Čínu a SSSR
Vietnamská republika
- na jihu, Saigon
- orientace na USA
Konflikt mezi dvěma vietnamskými státy v letech
1954-75
Vietnamská demokratická republika
v čele Ho-či-min
podpora Číny a SSSR
snaha o sjednocení Vietnamu s komunistickou vládou
Vietnamská republika
podpora USA
USA a Vietnam
USA – snaha, aby se komunismus nešířil do
celého Vietnamu – vyslání vojska na obranu
jižního Vietnamu
Počet vojáků USA se zvyšuje, stoupá i počet
obětí, aniž by byli komunisté poraženi (vedou
partyzánskou válku)
Podívejte se na video a odpovězte na
otázky
1. Co se stalo bezprostřední příčinou přímého vojenského
zásahu USA ve Vietnamu?
2. Kdy byly americké jednotky ve Vietnamu nasazeny?
3. Co bylo měřítkem úspěšnosti ve válce?
4. Jakou úlohu sehráli ve vietnamské válce novináři?
5. Co se stalo v New Yorku v srpnu 1969?
6. Kdy byly americké jednotky z Vietnamu staženy?
7. Kdy a jak válka ve Vietnamu skončila?
http://www.stream.cz/slavnedny/789053-27leden-den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-ovietnamske-valce
asi 7 minut
Odpovědi
1.
2.
3.
4.
útoky na americké lodě a vojenské základny
v roce 1964
počet zabitých nepřátel (ne dobyté území)
informování americké veřejnosti (brutalita války, počet
padlých Američanů)
5. protiválečná manifestace s milionovou účastí
6. v roce 1973 (prezident Nixon)
7. 1975 – dobytí Saigonu, sjednocení Vietnamu pod
komunistickou vládou: Vietnamská socialistická republika
Co bylo příčinou odchodu amerických
jednotek z Vietnamu?
sílící odpor americké veřejnosti proti válce
Demonstrace proti válce
(odpor k brutalitě – My-Lai –přes 100 neozbrojených lidí včetně
žen, dětí a starých bylo zabito)
R. Nixon
vyhrál prezidentské volby se slibem válku ukončit
1975
jižní Vietnam prohrál
sjednocen pod komunistickou nadvládou
Vietnam po skončení občanské války
sjednocení: Vietnamská socialistická
republika
Saigon přejmenován na Ho-či-minovo město
totalitní stát s vládou Komunistické strany
Vietnamu
1986 - KS schválila reformní program –
povoleno soukromé podnikání
1995 – obnovení diplomatických styků s USA
Závěrečné shrnutí
1.
2.
3.
4.
Který stát okupoval Vietnam za 2. světové války?
Proti komu vedl Vietnam boj za nezávislost?
Jaký byl výsledek?
Proč vstoupily USA do války mezi dvěma vietnamskými
státy?
5. Skončila válka odchodem amerických jednotek z
Vietnamu?
6. Jaké byly negativní stránky americké účasti ve vietnamské
válce?
7. Proč USA ukončily účast ve válce?
Vietnamská válka
Počátkem 60. let hrozilo spojení S + J části Vietnamu pod
vládou komunistů
Proti tomu USA, pomáhaly protikomunistickým silám –
postupně nasadily velké vojsko (roku1968 až 550 000
vojáků)
Brutální boje na obou stranách, vyvražďováno i civilní
obyvatelstvo (vesnice My-Lai)
Odpor i v USA – jednání o příměří – uzavřeno 1973,
Vietnam sjednocen 1975 – vláda komunistů.
U53, 54, 98
12
13
http://www.youtube.com/watch?v=Kc13fr7gm2w&feature=fvwrel
asi 4 minuty, bez komentáře