Fiillerde Anlam Kayması

Download Report

Transcript Fiillerde Anlam Kayması

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
Bir kipin cümlede gerçek anlamının dışında başka bir kip
yerine kullanılmasına denir.
Örnek: Önümüzdeki hafta Ankara’ya gidiyoruz.
Fiilde –yor şimdiki zaman kipi kullanılmıştır ; ama
kastedilen zaman "gelecek zamandır.«
Örnek: Her gün düzenli bir şekilde kitap okuyorum.
Fiilde kullanılan zaman: -yor şimdiki zaman
Kastedilen zaman : geniş zaman «okurum»
Örnek 3 : Oyun oynamayı bırakıp odanı hemen toplayacaksın !
Fiilde kullanılan kip: Gelecek Zaman
Kastedilen kip: Emir Kipi
Örnek 4: Atatürk 19 Mayıs’ta Samsuna çıkar.
Fiilde kullanılan kip: Geniş Zaman
Kastedilen kip : Geçmiş Zaman
Örnek 5: Haftaya sınıfça tiyatroya gideriz.
Fiilde kullanılan kip: Geniş Zaman
Kastedilen kip : Gelecek Zaman