klávesnice - Webnode.cz

Download Report

Transcript klávesnice - Webnode.cz

VY_32_INOVACE_E3-05
KLÁVESNICE
AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: SRPEN 2011
STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU KLÁVESNICE
Časová náročnost: 25-30 minut
Předmět: Informatika 6.ročník
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
*Klávesnice je vstupní zařízení složené z
kláves (tlačítek, klapek apod.) zpravidla
mačkaných prsty. Slouží k psaní textu a
ovládání počítačových programů funkčními
klávesami (F1 - F12) a tzv. klávesovými
zkratkami
např. CTRL+ C … kopírování,
Alt + F5 …. Vypnutí okna
*obdobná klávesnici psacího stroje
*obsahuje některé klávesy „navíc“
*černá písmena, číslice a znaky na světlejších klávesách mezinárodní „americká“ klávesnice
*barevná písmena, číslice a znaky na některých světlejších
klávesách odpovídají národní „české“ klávesnici
*tam, kde jsou jen černé klávesy - platí pro obě klávesnice
Zabírá většinu plochy levé části klávesnice,
obsahuje klávesy 26 písmen, mezerník, klávesy s
interpunkcí a číslicemi a speciální klávesy.
*slouží k zadávání čísel
*především při použití kalkulátoru, zadávání většího
množství čísel v různých aplikacích
*pro její funkci je jí nutno zapnout
*zapnutí je signalizováno 1. kontrolkou zleva (NumLock)
*pokud je klávesnice vypnuta slouží jako kursorové a další
pomocné klávesy
Nachází se v pravé části klávesnice, obsahuje klávesy s
číslicemi, desetinou tečkou, klávesy použitelné pro 4
základní aritmetické operace, druhou klávesu ENTER a
klávesu NUM LOCK pro změnu funkce číselných kláves.
Ovládací klávesy pro řízení pohybu kurzoru
se nacházejí mezi alfanumerickou a
numerickou klávesnicí.
*používají se k nejčastějším úkonům v programech
*v každém programu mají své specifické použití
*např:
*Stisk vyvolá F1 ve většině programů nápovědu.
Najdeme je v horní části klávesnice,
označené F1 – F12
Kontrolky, které se nacházejí v pravém horním
rohu klávesnice.
Indikují – ukazují- zapnutí nebo vypnutí
uvedených funkcí.
* zdvojeno
* odpovídá přeřaďovači na psacích strojích
* na některých klávesnicích není napsáno Shift, ale jen znak:

* slouží k přepnutí na psaní velkých písmen a znaků
natištěných v horní části patřičné klávesy
* např: česká klávesnice a klávesa:
8
* se současně stlačeným Shiftem píšeme 8
* bez stlačeného Shiftu píšeme á
*obdoba klávesy „zámek“ na psacích strojích
*při jeho sepnutí se píší trvale velká písmena
*sepnutí je signalizováno kontrolkou na klávesnici
*má některé odlišné použití (oproti psacímu stroji):
*jeho vypnutí lze provést pouze jeho opětovným
stlačením
*je funkční pouze pro písmenné klávesy tzn. chceme-li
například psát v české klávesnici 8 musíme i tak
zmáčknout Shift jinak se napíše malé á, to samé platí
pro znaky
*ale, pokud při jeho sepnutí zmáčkneme současně Shift,
budou se psát malá písmena
*tabelátor
*někdy chybí slovo tab a jsou označeny jen šipky
*přesune kursor k tabelační značce
*vpravo: při stisku samotné klávesy Tab
*vlevo: při současném stisku klávesy Shift+Tab
*vhodný pro psaní sloupců
* „únik“ z některých situací
*příkaz nesmí být už ale vykonán
*ukončuje některé programy
*fungují vždy jen se spojení s jinou klávesou
*mění funkci klávesy
*např.:
* v mnohých programech Ctrl+P spustí tisk
V programech pracujících ve WINDOWS je
často nutné rozlišovat pravé a levé Alt !!
Při jejich použití mačkáme nejprve je a pak
další klávesu - obdobně jako u Shiftu.
*klávesa je na klávesnici 2x
*po stisku námi napsaný příkaz počítač
*při psaní textu ukončuje odstavec
vykoná
* klávesy posunují kursor ve směru šipky
* jiné funkce nemají - např.: nemohou posouvat text
Výjimka - při zadávání příkazu v příkazovém řádku šipka vlevo maže napsaný příkaz, šipka vpravo
obnovuje předtím napsaný příkaz.
*Page Up - posunuje kursor i text napsaný na
obrazovce o „stránku“ nahoru
*někdy je klávesa označena jen Pg Up
*Page Down - posunuje kursor i text napsaný na
obrazovce o „stránku“ dolů
*někdy je klávesa označena jen Pg Dn
*Home - v textu posune kursor na začátek řádku
*End - v textu posune kursor na konec řádku
*většinou je označen jen šipkou
nachází se nad „ENTREM“ v
alfanumerické části klávesnice
*maže text zezadu – tedy od kurzoru
vlevo
,
*maže text zepředu
* – tedy od kurzoru vpravo
*přepíná režim psaní
přepisováním textu
mezi vkládáním a
*při práci v některých operačních systémech
tiskne obsah obrazovky na připojenou
tiskárnu
*při práci ve WINDOWS obsah obrazovky
umožní kopírovat do libovolného programu
*(vloží obsah do tzv. schránky – paměti )
*speciální použití v některých programech
*např. v tabulkovém programu Excel „uzamkne“ kursor na konkrétní buňce tabulky
*zastavuje běh některých programů
*pokračování běhu možné po stisku klávesy ENTER
*v kombinaci s klávesou Ctrl umožňuje ukončit
některé situace nebo některé programy (mocnější
Esc)
*zapíná nebo vypíná numerickou klávesnici
*umožňuje okamžité otevření nabídky
START
http://files.sozda.webnode.cz/200000446-3bd123dc52/kl%C3%A1vesnice.jpg