Vodstvo České republiky

download report

Transcript Vodstvo České republiky

Anotace Autor Jazyk

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 6- vodstvo_CR

Prezentace – vodstvo České republiky Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost Mgr. Michaela Eisenhammerová Čeština Žáci se seznámí s novými informacemi o vodstvu České republiky Ne Jezero, rybník, nádrž, jez, kanál, srážky, minerální prameny, Prezentace Výklad, doplňování textu, Žák Základní vzdělávání – 2. stupeň 12-15 let 116 kB

Vodstvo České republiky – jezera, rybníky, nádrže

Srážky

• jsou zdrojem našich vod, • v ČR naprší ročně průměrně 680 mm vody, • platí pravidlo 1/3 srážek odteče po povrchu, 1/3 se vsákne pod povrch, 1/3 se vypaří.

Jez

• Vzniká za účelem zvýšení spádu na vodním toku, • byl budován kvůli stále se zvyšující potřebě energie, • jsou kovové, hrázděné, dřevěné, železobetonové, pevné, sklopné,…, • zadržuje vodu a tím zvyšují její hladinu, voda je pak odváděna kanálem k energetickému zdroji.

Kanál

• Vznikali na řekách a potocích, • sloužili jako přívod vody k mlýnům, na plavení dřeva, v Třeboňské pánvi propojovali rybníky, • nejznámější kanál je Zlatá stoka na Třeboňsku,

Jezera

Na území ČR jsou různého původu: • ledovcová: Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské, Laka (Šumava), •Krasová: Horní jezírko (Macocha), •Hrazené: Mladotické (Plzeňsko), •Po těžbě: Kamencové (Chomutov), •Poříční: Komořanské (u řeky Bíliny),

Rybníky

• Vytvořené člověkem, • stojatá voda, • slouží k : chov sladkovodních ryb, závlahám pozemků, protipožární nádrže, energetické nádrže, rekreační,…, • rybníky: Rožmberk (největší), Bezdrev, Horusický, Velký Tisý, Dvořiště, Záblatský, Nesyt, Máchovo j., Staňkovský, Velké Dářko, Svět,…

Přehradní nádrže

• Nejvýznamnější pro vodohospodáře, • slouží k: získávání levné vodní energie (Lipno, Orlík, Slapy, Dalešice), zajištění užitkové a pitné vody (Švihov, Vír) , rekreace a energetika zároveň (Slapy, Lipno, Orlík, Hracholusky, Nové Mlýny), • Největší přehrada: Lipno (Vltava), Orlík (Vltava), Nové Mlýny (Dyje, Svratka).

Doplň do mapy rybníky a přehradní nádrže, které byly v prezentaci jmenovány?

Obr. 1 Vodstvo ČR

Podzemní voda v ČR

• Nejdůležitější jsou minerální vody, • nejteplejší minerální pramen: Vřídlo v Karlových Varech (až 73°C), • které kyselky znáte z prodeje?

……………………………………………………… …………..

• která lázeňská města znáte?

……………………………………………………… ……………

Opakování

• Největší rybník…………………………… • Nejteplejší pramen……………………….

• Hrazené jezero…………………………… • Největší jezero…………………………….

• Největší nádrž……………………………..

• Co slouží k plavení dřeva………………..

• Člověkem vybudovaná nádrž……………

Použitá literatura

1. Obrázky : • Obr. 1 Vodstvo ČR – http://www.zemepis.com/images/slmapy/reky3.jpg. – aktualizováno dne 10.1.2013

2. Text: • HERINK, Josef a Jiří KASTNER. Školní atlas České republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2002. ISBN 80-7011-657-9.

• KASTNER, Jiří, Milan HOLEČEK a Libor KRAJÍČEK.

Zeměpis naší vlasti

. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2002. ISBN 80-86034-48-8. • NOVOTNÁ, Marie.

Česká Republika

. Brno: Scientia, 2001, 145 s. ISBN 80-7183-229-4.