Bjørnar Heide - Barrierestyring - menneskets rolle

download report

Transcript Bjørnar Heide - Barrierestyring - menneskets rolle

Barrierestyring
- menneskets rolle
Bjørnar Heide
Petroleumstilsynet
Solakonferansen
16/9 2014
PTIL/PSA
1
Tema barrierestyring
• Hva er barrierestyring?
- Et eksempel
• Hvordan?
- 4 tips
- Eksempel på framgangsmåte: Helhetlig analyse
• Sammenligne oljå og luftfart
- Utfordringer
- Formålstjenlig?
PTIL/PSA
2
Hvorfor maser Ptil om
barrierestyring?
• Sentralt krav i fag og regelverk
- Ordene ikke viktig, prinsippene sentrale.
- En av Ptils 4 hovedprioriteringer.
• Kravene ikke forstått og oppfylt.
• Ptil prinsipp-notat, fra ISO 31000.
• Prinsippene også gyldige utenfor norsk
oljebransje?
PTIL/PSA
3
Hva er barrierestyring?
Viktige krav i faget (og ethvert regelverk):
- Hva kan skje? Barriere-behov? Kreve og verifisere barriere-godhet!
Gjøres systematisk!
PTIL/PSA
6
Hvordan gjøre dette?
1. Fullt funksjonell barriere:
-
Bruk visualiseringsverktøy
Kreativitet og innsikt
2. Analyse: Startpunkt valg av gode løsninger, og drift!
-
Personell bidra til og forstå strategien: Beslutninger påvirker sikkerhet og
barrieregodhet.
Forståelse av metode og system.
3. Tidsriktighet: Elegante, billige løsninger
4. Velge robust løsning, «noe ekstra å gå på».
- Alle scenarioer identifisert? Yter alle barrierer riktig?
- «Beregnet risiko» egentlig bare en rekke antakelser. Søppel inn…
- Håndtere rest-risiko aktivt, bl.a. pga usikkerhet. Så lavt som praktisk mulig.
PTIL/PSA
7
Fullt funksjonell barriere
• Må ha litt mer detaljer!
PTIL/PSA
8
Forhindre
kollisjon
Barrierefunksjon
Barriereelementer
Teknisk design
uten menneskets
rolle?
Ytelseskrav
Ytelsespåvirkende
faktorer
Tekniske:
• Radar
• Automatisk skips
identifikasjon and
sporingssystem
• Alarmer
• Beredskapsfartøy
Rekkevidde radar, krav om
automatisk skips identifikasjon, lyd og visuelle
alarmer, tilstedeværelse og
kapasitet på
beredskapsfartøy
Organisatorisk
• Personell i
overvåkingssenter
• Mannskap på
beredskapsfartøy
• Kontrollromsoperatør
Opplæring på
overvåkingssystemet,
øvelser mellom senter
installasjon og
beredskapsfartøy
Operasjonell:
• Overvåke skipstrafikk
og responderer på
alarmer
• Kontakte installasjon
og beredskapsfartøy
• Forsøke å kontakte
skip
• Operasjoner med
beredskapsfartøy
Kriterier for å varsle ,
Mobiliseringstid for
beredskapsfartøyet
Kan ikke stoppe en hendelse, men er viktig: Risikoforståelse, ledelse, erfaring,
vedlikehold, lys, vær, skipstrafikk omfang og regulering, tretthet, støy, språk, MMI,
prosedyrer, kultur, tester, kompetanse, lønnsomhet…
Barrierestyring: Økt fokus
på helhetlig tenkning og
ikke-tekniske barrierer
PTIL/PSA
11
Sammenligning oljå og luftfart
PTIL/PSA
13
PTIL/PSA
14
West Vanguard
Halvt nedsenkbar boreinnretning
(Semi-sub)
PTIL/PSA
15
Nyhamna
Landanlegg
PTIL/PSA
16
Ekofisk feltsenter
Permanent plasserte bunnfaste
innretninger på stålunderstell
PTIL/PSA
17
Veslefrikk A
Brønnhodeinnretning på bunnfast
stålunderstell og halvt nedsenkbar
bolig- og produksjonsinnretning
PTIL/PSA
18
Statfjord C
Integrert bolig-, bore- og
produksjonsinnretning på
betongsunderstell
PTIL/PSA
19
Norne
Produksjonsskip; med boligkvarter,
lagertanker og lossearrangement
PTIL/PSA
20
Skirne
Undervannsanlegg knyttet til
overflateinnretning (Heimdal)
PTIL/PSA
21
Ormen Lange
Undervannsanlegg med
rørledningstransport til land
Rørledning til
Easington, UK
1200 kilometer
Langdistanse brønnstrømsoverføring
Undervanns kraftdistribusjon
og fjernkontroll
Avstand til land
100 kilometer
Undervannsinstallasjon
og intervensjon
vanndybde
850-1100 meter
Undervanns gasskompresjonssystem
PTIL/PSA
22
Sammenligning oljå og luftfart
- Oljå: Ingen like plattformer. Ikke stanse næringens utvikling med utdaterte detaljkrav.
- «Historien viste at detaljkrav var del av problemet, ikke del av løsningen».
• Ptil krever sikkerhetsnivå. Næringen finne løsninger fritt, er ansvarlig
for sikkerheten.
• Næringen ressurssterk / kompetent nok til å håndtere ytelseskrav?
• Partsamarbeid. Fokus på dialog, Ptil har ikke fasit.
• Utfordring: Når dialog ikke er nok!
- Vanskelig å si stopp. Idealistisk regelverk.
• Luftfart:
 Større grad av like løsninger, men også forskjeller?
 Internasjonale regler innen luftfart. I praksis lite sær-norsk i Ptils regelverk.
 Sertifikater og godkjenninger enda mer sentralt enn hos Ptil?
 Noen må uansett drive med barrierestyring? Hva er formålstjenlig?
PTIL/PSA
23
Sammenligning: Utfordringer
• Mange nevnt allerede.
• Venstre side av BowTie ofte svak i oljå.
- Luftfart større fokus på venstre side
• 10 X høyere ulykkesfrekvens innlands helikopter enn
offshore.
- Epler og pærer. Men Sikkerhetsstudien viser betydelige utfordringer.
- «Det offentlige med et betydelig ansvar for en radikal forbedring av
forholdene i bransjen»
PTIL/PSA
24
Felles utfordringer oljå og luft?
-
Vet at ulykker kommer til å skje. Kunne vært unngått, bl.a ved barriere-styring?
Manglende forståelse av barrierestyring
Hvordan kan man stole på barriere-data som mottas?
«Fritt valg» av barrierer, standarder, prosedyrer etc. Bukken og havresekken?
Dokumentere sikkerhetsnivå
Skille beslutningstakere og økonomiske interesser, og/eller forbedre deres evnePTIL/PSA
til å se
25
sammenheng økonomi og sikkerhet?
Utfordringer ved ekspansjon
• Ptil har opplevd ekspansjon: Høy aktivitet, flere aktører,
fokus på kostnadsreduksjon.
- «Ytelsespåvirkende faktor»
• Fokus - mest ut av arbeidet:
- Tidlig i prosjekt.
- Barrierestyring
- Styringssystem. Ikke detaljer, lite tid og nytte. Aktør selv finne løsning
• Teorien: Ikke problem med høyt aktivitetsnivå.
Funksjonelt regelverk der aktørene selv er ansvarlig.
- Praksis: Forstår bransjen hva som kreves? Nok erfarent personell?
- «Ytelsespåvirkende faktor»
PTIL/PSA
26
Oppsummert
Gir økt fokus på helhetlig tenkning
og ikke-tekniske barrierer
Viktige krav i faget (og ethvert regelverk):
- Hva kan skje? Barriere-behov? Kreve og verifisere barriere-godhet!
Gjøres systematisk!
PTIL/PSA
28
Oppsummert
1. Fullt funksjonell barriere:
-
Bruk visualiseringsverktøy
Kreativitet og innsikt
2. Analyse: Startpunkt valg av gode løsninger, og drift!
-
Personell bidra til og forstå strategien: Beslutninger påvirker sikkerhet og
barrieregodhet.
Forståelse av metode og system.
3. Tidsriktighet: Elegante, billige løsninger
4. Velge robust løsning, «noe ekstra å gå på».
- Alle scenarioer identifisert? Yter alle barrierer riktig?
- «Beregnet risiko» egentlig bare en rekke antakelser. Søppel inn…
- Håndtere rest-risiko aktivt, bl.a. pga usikkerhet. Så lavt som praktisk mulig.
Takk for oppmerksomheten 
PTIL/PSA
29