Transcript ***** 1

Написання складних прикметників
разом і через дефіс (6 клас)
•
•
•
•
Мета уроку:
навчальна: поглибити знання учня про морфологічні ознаки
прикметника, його синтаксичну роль; удосконалювати вміння
знаходити прикметники в реченні та утворювати їх самостійно;
визначати значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль
прикметника в реченні; розрізняти якісні, відносні і присвійні
прикметники, утворювати правильно форми вищого і найвищого
ступеня порівняння якісних прикметників; правильно писати
прикметники з вивченими орфограмами і пояснювати їх, користуючись
правилом; дати поняття про написання складних прикметників разом і
через дефіс, учити знаходити і виправляти помилки в правописі
прикметників;
розвивальна: розвивати мовну, мовленнєву, комунікативну та
загальнопредметні компетентності;
виховна: у рамках соціокультурної лінії “Я і національна культура”
виховувати свідомого громадянина України.
Криголами
• Сьогодні мій настрій надзвичайно …
(який?).
• Тому на уроці я допоможу
сусіду/сусідці… (що зробити?).
• Сам/сама буду працювати …(як?).
• А потім подумки подарую нам…(що?).
Кола на воді
1. Підібрати прикметники, що починаються буквами
слова Україна.
2. Визначити розряд за значенням утворених
прикметників.
3. Утворити ступені
порівняння
від усіх можливих
прикметників.
Меткий удар
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Мал…ий;
коза…ий,
вишн…вий,
україн…кий,
борщ…ий,
…глибокий ,
старови…ий,
криворі…ий,
біло…сніжний,
гарн…ий,
…крутий, а похилий,
жовто…синій
-есеньк-
-ов-ськ-цьк-евне- (префікс)
-нн-зьк-юсінькне (частка)
Меткий удар
•
•
•
•
•
•
•
•
Малесенький;
борщовий,
неглибокий ,
український,
козацький,
гарнюсінький,
вишневий,
криворізький,
•
•
старовинний,
не крутий, а
похилий,
• біло…сніжний,
• жовто…синій
Написання складних прикметників
разом і через дефіс
Біло…сніжний
Жовто…синій
Білосніжний
Жовто-синій
Спробуй пояснити
• Білосніжний
• Жовто-синій
• Кисло-солодкий
• Лимоннокислий
§ 31,
С.217
Означають поєднання незалежних слів
(можна використати І)
Будеш гордим за чесноти
Героїчних прабатьків.
Стань під прапор
Запорозьких козаків.
синій
і
жовтий
Утворені поєднанням залежних слів
(не можна використати І)
У віночку нашім
квіти —
Символ України
І дарунок літа.
Різні
і
барви
Перша частина - числівник
Та була у нього пісня
І дзвінкою, і гучною,
Бо розходилась по світі
луною.
Порівняй та поясни
Я прочитала французько…український
переклад роману відомого письменника
Жуля Верна “15-річний капітан”.
Моя подруга ознайомилася з оригіналом
роману Жуля Верна “П'ятнадцятирічний
капітан” .
Поясни правопис
Україно моя, золоті твої поля,
Небо ніжно…голубе,
що під ним усе цвіте.
Поясни правопис
• Як не любити зими сніжно…синьої
на Україні моїй.
• І десь летить зима полями на
біло…гривому коні.
Поясни правопис
• Як не любити весни много…шумної,
меду пахучих суцвіть?
• Дзвінко…голосі
струмочки звістку
про весну несуть.
Складний
прикметник
українсько…англійський
Україна і Англія
західно…український
Західна Україна
роз'єднай
українсько-англійський
незалежні слова
(можна вжити І)
словосполучення
(не можна
вжити І)
вживай
дефіс
пиши разом
західноукраїнський
Запам'ятай
• Сніжно-білий – білосніжний
• Кисло-солодкий – лимоннокислий
• Червоно-жовтий – червоногарячий
Робота в парі (вправа 464)
1. Усно поясніть написання
складних прикметників
разом і через дефіс.
2. Складіть речення з
прикметником
українсько…францу…ий,
виконайте морфологосинтаксичний розбір.
Морфолого – синтаксичний розбір речення
За метою висловлювання
розповідне
питальне
спонукальне
За емоційним забарвленням
неокличне
окличне
За кількістю граматичних основ
просте
складне
За наявністю всіх необхідних членів речення
повне
неповне
За кількістю головних членів
двоскладне
односкладне
За наявністю другорядних членів речення
непоширене
поширене
За наявністю ускладнюючих елементів
неускладнене
ускладнене
Вітер буйно…гривий волю чує
Робота біля дошки (вправа 465)
1. Від кожної пари слів
утворіть складні
прикметники , запишіть
їх.
2. Складіть речення з
прикметником
півде…но…західний
виконайте морфологічний
розбір одного з утворених
прикметників.
МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ПРИКМЕТНИКА
ПРИКМЕТНИК
ПОЧАТКОВА ФОРМА
РОЗРЯД ЗА
ЗНАЧЕННЯМ
СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ
ЯКІСНИЙ / ВІДНОСНИЙ / ПРИСВІЙНИЙ
ВИЩИЙ / НАЙВИЩИЙ
ПРОСТА ФОРМА/СКЛАДЕНА ФОРМА
ПОВНИЙ / КОРОТКИЙ
ФОРМА
СТЯГНЕНИЙ / НЕСТЯГНЕНИЙ
ГРУПА
ТВЕРДА / М'ЯКА
ЧИСЛО
ОДНИНА / МНОЖИНА
РІД
ВІДМІНОК
СИНТАКСИЧНА РОЛЬ
ЧОЛОВІЧИЙ / СЕРЕДНІЙ / ЖІНОЧИЙ
Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.
КЛ.
ПІДМЕТ/ПРИСУДОК/ДОДАТОК/ОЗНАЧЕННЯ/ОБСТАВИНА/НЕ МАЄ СИНТАКСИЧНОЇ
РОЛІ
А вітряк – немов дивний жук шести…крилий.
Підсумуй
• Білосніжний
• Жовто-синій
• Кисло-солодкий
• Лимоннокислий
Домашнє завдання
• Опрацювати § 31.
• Виконати вправу 466 або вправу 468.
• * Підготувати завдання для
розподільного диктанту
“Написання складних
прикметників разом і
через дефіс”