Het niet-bindend studieadvies

download report

Transcript Het niet-bindend studieadvies

Infosessie
tolerantiesysteem en
(niet-) bindend
studieadvies
Criminologie
Februari 2014
1.
2.
3.
4.
2
(Niet-) bindend studieadvies
Tolerantiesysteem
Tegenvallende resultaten, wat nu?
Waar en bij wie kan ik terecht?
1. (Niet-) bindend studieadvies
• Het niet-bindend studieadvies wordt na de examenperiode van
januari gegeven aan starters met een cumulatieve studie-efficiëntie
lager dan 60%.
o
starters = studenten die ten minste 120 studiepunten van het behalen van hun
bachelordiploma verwijderd zijn
o
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) = verworven studiepunten / opgenomen
studiepunten
• van de studiepunten die je dit semester opgenomen hebt, ben je
op 60% of minder geslaagd
• De berekening van je CSE vind je ook terug in je
studievoortgangsdossier
• Het niet-bindend studieadvies is een waarschuwing zonder directe
gevolgen.
3
1. (Niet-) bindend studieadvies
• Niet-bindend studieadvies te zien in studievoortgangsdossier in KU
•
Loket
Tekst =
“Beste student, je cumulatieve studie-efficiëntie binnen deze opleiding ligt
op dit moment lager dan 60%. Dat wil zeggen dat je het risico loopt om op
het einde van dit academiejaar een bindend studieadvies te krijgen. Een
bindend studieadvies krijg je wanneer je geen 50% CSE haalt. Je krijgt dan
volgende bindende voorwaarde opgelegd: op het einde van het volgende
academiejaar moet je wel een CSE van ten minste 50% behaald hebben.
Je CSE ligt lager dan 60% maar je kan in het volgende semester nog veel
ophalen. Het is misschien wel nuttig over een aantal zaken na te denken.
Om je hierbij te helpen zal je binnenkort uitgenodigd worden door je
facultaire studietrajectbegeleider”
4
Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je (niet)-bindend
studieadvies, je beschikbaar toleratiekrediet,… vind je in je
studievoortgangsdossier in KU Loket.
1. (Niet-) bindend studieadvies
• Het bindend studieadvies wordt na de examenperiodes van juni
en/of september gegeven aan starters met een cumulatieve studieefficiëntie lager dan 50%.
• van de studiepunten die je in semesters 1 en 2 opgenomen hebt,
ben je op minder dan 50% geslaagd
• Dit is een bindende voorwaarde: op het einde van het volgende
academiejaar (2014-2015) moet je wel een cumulatieve studieefficiëntie van ten minste 50 % halen.
o
Opgelet: je cumulatieve studie-efficiëntie wordt berekend over alle academiejaren
heen binnen één opleiding
• Haal je in 2014-2015 geen 50 % cumulatieve studie-efficiëntie, dan
mag je het academiejaar daarop voor geen enkele opleiding aan
de KU Leuven inschrijven.
6
Voorbeeld
Sam is ingeschreven in de bacheloropleiding criminologische wetenschappen.
In januari behaalt hij volgende punten:
•
Basisbegrippen statistiek voor crim. (4 stp): 8/20
•
Inleiding in de criminologie (6 stp): 6/20
•
Inleiding tot het recht (9 stp): 11/20 = credit
•
Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 7/20
Sam nam in het eerste semester 29 studiepunten op (4+6+9+10)
Hij behaalt credits voor 9 studiepunten.
Zijn studie-efficiëntie is dus 9/29 = 31 %
In januari krijgt hij een niet-bindend studieadvies.
7
Voorbeeld
In juni behaalt hij volgende punten:
•
Methodologie deel 1 (9 stp): 7/20
•
Inleiding in de antropologie (6 stp): 8/20
•
Inleiding in de sociologie (10 stp): 10/20= credit
•
Inleiding in de filosofie (6 stp): 12/20 = credit
Sam neemt in het tweede semester 31 studiepunten op (9+6+10+6)
Hij behaalt credits voor 16 studiepunten.
Zijn studie-efficiëntie voor het tweede semester is dus 16/31 = 52%.
Voor de volledige eerste zittijd (januari + juni) is zijn studie-efficiëntie:
(9 + 16 ) / (29 + 31) = 25 / 60 = 42%
Sam krijgt een bindend studieadvies.
8
Voorbeeld
In september legt Sam opnieuw examens af.
Hij behaalt volgende scores:
•
Basisbegrippen statistiek voor crim (4 stp): 10/20
•
Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 8/20
•
Inleiding in de criminologie (6 stp): 7/20
•
Methodologie deel 1 (9 stp): 9/20
•
Inleiding in de antropologie (6 stp): 9/20
In september behaalt hij nog voor 1 extra opleidingsonderdeel een credit.
Over het hele academiejaar bekeken is zijn cumulatieve studie-efficiëntie:
(9+16+4) / (29 + 31) = 29 / 60 = 48%.
Sam krijgt een bindend studieadvies. In het volgende academiejaar moet zijn
cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % zijn om te mogen verder
9
studeren aan de KU Leuven.
Voorbeeld
Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 1
•
Sam neemt de resterende opleidingsonderdelen uit fase 1 waarop hij niet
slaagde opnieuw op = 31 stp
•
•
En vult zijn programma aan tot 60 studiepunten met 29 studiepunten uit fase 2
•
Zijn cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend:
•
10
Op het einde van het academiejaar slaagt Sam op alle (31) studiepunten uit
fase 1 en op 6 studiepunten uit fase 2
o
29 studiepunten verworven in academiejaar 1 + 37 (31+6) studiepunten verworven
in academiejaar 2 = 66 studiepunten
o
60 studiepunten opgenomen in academiejaar 1 + 60 studiepunten opgenomen in
academiejaar 2 = 120 studiepunten
o
66 / 120 = 55%
Sam heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde. Hij mag verder
studeren aan de KU Leuven.
Voorbeeld
Academiejaar 2 (2014-2015) : SITUATIE 2
•
Sam neemt de resterende opleidingsonderdelen uit fase 1 waarop hij niet
slaagde opnieuw op = 31 stp
•
•
En vult zijn programma aan tot 60 studiepunten met 29 studiepunten uit fase 2
•
Zijn cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend:
•
11
Op het einde van het academiejaar slaagt Sam op 20 studiepunten uit fase 1
en op 8 studiepunten uit fase 2
o
29 studiepunten verworven in academiejaar 1 + 28 (20+8) studiepunten verworven
in academiejaar 2 = 57 studiepunten
o
60 studiepunten opgenomen in academiejaar 1 + 60 studiepunten opgenomen in
academiejaar 2 = 120 studiepunten
o
57 / 120 = 48 %
Sam voldoet niet aan de bindende voorwaarde. Hij mag niet verder
studeren aan de KU Leuven.
Voorbeeld
• Stel dat Sam in het eerste jaar geen credits verwerft; hij slaagt met
andere woorden voor geen enkel vak. Zijn cumulatieve studieefficiëntie is dan 0% (0/60).
• Het volgende jaar neemt Sam opnieuw alle vakken van de eerste fase
op. Hij MOET dan voor ALLE vakken slagen om 50% CSE te behalen.
(0+60)/(60+60)= 50% CSE
• Hij moet ook voldoende studiepunten opnemen om 50% CSE te
kunnen halen.
(0+40)/(60+40)= 40% CSE
2. Tolerantiesysteem
• Wanneer mag je toleranties inzetten?
o
o
cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) van ten minste 50%
8/20 of 9/20
Niet in januari, wel in juni of september:
o tolerantiekrediet sparen
o beste resultaat
o leerkrediet
o cumulatieve studie-efficiëntie optrekken
Tolerantiekrediet sparen
• Tolerantiekrediet: max. 10% van aantal opgenomen
studiepunten van het programma
Bv. Bachelorprogramma = 180 studiepunten,
tolerantiekrediet = 18 studiepunten
• UITZONDERING! Starters: beschikbaar tolerantiekrediet =
12 studiepunten
14
Tolerantiekrediet sparen
• Aan de studenten in de eerste fase van hun
bacheloropleiding raden we in de meeste gevallen af om
toleranties in te zetten.
• Zet GEEN toleranties in na juni.
• Overweeg je toch om een tolerantie in te zetten,
contacteer dan je studietrajectbegeleider.
Beste resultaat
• Als je een tolereerbare onvoldoende opnieuw aflegt, wordt
het beste resultaat binnen het academiejaar behouden
en in rekening gebracht voor de percentageberekening.
• Voorbeeld 1:
o
o
o
o
In januari scoort Sofia een 8/20 voor Inleiding in de filosofie.
Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen.
In september scoort ze 6/20.
Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia
voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studieefficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie
inzetten.
• Meer informatie over je cumulatieve studie-efficiëntie, je
(niet-) bindend studieadvies, je beschikbaar
tolerantiekrediet,… vind je in je studievoortgangsdossier
in KU Loket.
17
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
Contacteer je studietrajectbegeleider om je
situatie te bespreken:
Inschrijven voor het spreekuur kan via de inschrijftoepassing
van het monitoraat (www.law.kuleuven.be/apps/monitoraat):
o
o
18
Sylvie Campforts: bachelorstudenten eerste fase AAA-LZZ +
bachelorstudenten tweede en derde fase
Broos Delanote: bachelorstudenten eerste fase MAA-ZZZ
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
A. ‘ik doe zeker verder in deze richting’
o
Hoe ga ik het beter aanpakken, wat zijn mijn werkpunten?
B. ‘ik heb er geen idee van wat ik nu best doe!’
o
o
19
Waarom zou je verder doen? Waarom zou je stoppen?
Weeg voor- en nadelen tegen elkaar af
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
C. ‘ik ga zeker stoppen of veranderen van richting’
o
o
o
Nu of in september?
Hoe kies ik voor nieuwe studierichting?
Werkpunten in nieuwe studierichting?
Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage :
http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html
In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan
20
3. Tegenvallende resultaten, wat nu?
• Stoppen :
Wel/niet uitschrijven op de Studentenadministratie (Universiteitshal,
Naamsestraat 22)
o Recuperatie deel inschrijvingsgeld bij uitschrijving tot en met 28
februari 2014
Heroriënteren binnen KU Leuven: tot en met 28 februari 2014
o Toelating nieuwe opleiding
o Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie
Heroriënteren buiten KU Leuven:
o Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding
o Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven
o Inschrijven in nieuwe instelling
o
•
•
4. Waar en bij wie kan ik terecht?
1. Vragen over Studietraject (heroriëntering…)
o
Studietrajectbegeleider (spreekuren op inschrijftoepassing
monitoraat: www.law.kuleuven.be/apps/monitoraat)
2. Studieplanning en -methode
o
o
22
Studietrajectbegeleider (spreekuren op inschrijftoepassing
monitoraat: www.law.kuleuven.be/apps/monitoraat)
• Maak gebruik van de STUVA – vragenlijst op Toledo. Je
krijgt een analyse van je sterke en minder sterke punten op
het vlak van studievaardigheden. Print de resultaten uit en
neem ze mee naar je afspraak
Dienst Studieadvies
4. Waar en bij wie kan ik terecht?
3. Vakinhoudelijke ondersteuning
o
Nabespreking en inzage van examens bij
verantwoordelijke docenten. Regeling te vinden op:
http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studenten
portaal/algemeen/examens/index#section-18
o
23
Vakmonitor (afspraak via e-mail)
4. Waar en bij wie kan ik terecht?
4. Aanpassingsproblemen, psychische problemen,
faalangst, sociale problemen, functiebeperkingen...
– Dienst Studieadvies
–
Via contactformulier op de website
– Sociale Dienst
–
Vrij spreekuur elke namiddag
– MPTC Medisch en Psychotherapeutisch Centrum
–
Na afspraak
– Cel Studeren met een functiebeperking
–
Na afspraak
Al deze diensten zitten onder het dak van Studentenvoorzieningen Van
Dalecollege, Naamsestraat 80.
24