sista(1 MB, pptx) - Blommensbergsskolan

download report

Transcript sista(1 MB, pptx) - Blommensbergsskolan

Lektion 1
Elektronskal och valenselektroner
Atom
En atom består av
- en atomkärna med protoner (+)
och neutroner
- elektroner (-) som snurrar runt
atomkärnan
Uppgift 1
Elektronerna snurrar runt kärnan i
banor ….. = elektronskal
• Varje ny bana är på en högre energinivå
• I skal K får högst 2 elektroner plats
• I skal L får högst 8 elektroner plats
Väteatom, H
har en elektron i skal K
+
Zinkatom
Syreatom
8 elektroner (2 i K skal + 6 i L skal)
--
--
---
----
--
Valenselektroner
En valenselektron är en elektron i atomens
yttersta skal (valensskalet).
Hur många valenselektroner har
följande atomer?
Valenselektroner
Antalet valenselektroner bestämmer
atomslagets kemiska egenskaper.
Atomen strävar mot att fylla sitt valensskal.
Antalet valenselektroner har stor betydelse för
vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i.
Syreatom
kan ta emot 2 valenselektroner i sitt valensskal
=
kan forma 2 bindningar
--
--
---
----
--
Vatten, H2O
--
+
-
2 väteatomer, 2H
--
+
- -
--
----Syreatom, O
---
+
- ---- -
--- --
--
+
-
--
Vattenmolekyl, H2O
Syrets yttersta elektronskal är full
Syrgas, O2
--
--
----
-- -
--
----- -
-- -
--
--
Dubbelbindning  två elektroner kretsar runt båda atomkärnor
syrets yttersta elektronskal är full
Kolatomen kan ta emot 4 elektroner i sitt
valensskal
=
4 bindningar
Metanmolekyl, CH4
+
- 4st Väteatomer, H
-
+
-
--
--- -
--
Kolatom, C
-+
-
--
+
-
Lektion 2
Atomnummer och masstal
Atom
En atom består av
- en atomkärna med protoner (+)
och neutroner
- elektroner (-) som snurrar runt
atomkärnan
Periodiska Systemet
Första versionen uppställdes av ryssen Dmitrij Mendelejev år 1869
Atomnummer
• Atomnumret beror på antalet protoner i
kärnan.
• Bestämmer vilket grundämne det rör sig om
• Periodiska systemet är sorterat efter stigande
atomnummer
Atomnummer
• Vilket atomnummer har kväve?
– Hur många protoner finns i kväves atomkärna?
• Vilket atomnummer har guld?
– Hur många protoner finns i guldets atomkärna?
• Vilket atomnummer har järn?
– Hur många protoner finns i järnets atomkärna?
Vilken atom är denna?
Masstal = atomens massa
1proton≈1neutron≈1u
Enheten for atommassa är u (≈1,66*10-27kg)
Elektronernas massa är försumbart (ca 1/1800u)
Masstal ≈ antal protoner + antal neutroner
Räkna ut masstal för följande atomer:
Räkna ut masstal för följande atomer:
Räkna ut masstal för följande atomer:
Räkna ut massan för :
– H2O (vatten molekyl)
– CO2 (koldioxid)
– N2 (kvävemolekyl)
– NaCl (salt)
Isotoper
• Isotoper är olika varianter av samma
grundämne (lika många protoner i
atomkärnan) med olika antal neutroner
• Ofta finns en variant som är absolut vanligast
• Har alla isotoper av samma ämne olika
masstal?
Väteisotoper
Kol-isotoper
Hur många protoner består
-C-12 av?
-C-14 av?
Hur många neutroner består
- C-12 av?
- C-14 av?
Hur många elektroner består
-C-12 av?
-C-14 av?
Har isotoper av samma ämne samma
kemiska egenskaper?
• Varför?
Fler instuderingsfrågor
- Vad är en isotop?
- Kol har flera isotoper den vanligaste är 12C. En annan
vanligt förekommande är 14C .
a) hur många fler protoner har 14C ?
b) hur många fler elektroner har 14C ?
c) hur många fler neutroner har 14C ?
- När man räknar på en atoms massa är det en av partiklarna
man kan räkna bort, vilken?
- I vilken enhet anges atommassan i periodiska systemet?
Vilket grundämne är detta?