Lataa - Tieke

download report

Transcript Lataa - Tieke

Veronumero.fi
Työmaareksiteri roadmap
Betasta tuotantoon
19.11.2013
Suomen Tilaajavastuu Oy
M.Huhtamäki
TYÖMAAREKISTERI
PALVELUN YLEISKUVA
Työmaarekisteriin ilmoittautuminen
(työmaakohtainen)
ENNEN TYÖMAALLE
SAAPUMISTA
• Urakoitsija kirjaa omat tiedot
työmaarekisteriin
– Ilmoittaa työntekijöiden
työsuhteen laadun
– Ilmoittaa oman tilaajan
– Ilmoittaa työntekijät
Yhteinen Työmaarekisteri helpottaa
ilmoitusmenettelyä Verohallinnolle
(tulossa 2014)
Yhteinen rekisteri työmaista ja niissä
toimivista yrityksistä
•
•
Poistaa turhan hallinnollisen työn
auttamalla tilaajia ja päätoteuttajia
raportoinnissa
Auttaa viranomaisia kohdentamalla
raportit paremmin.
– Verohallinnon raportoinnissa Työmaaavain on omana kenttänä
– Työmaa-avain on myös osa Finvoice standardia
•
•
Auttaa keräämään ja jakamaan
raportoinnissa tarvittavaa tietoa
ENNAKKOON, ennen työmaalle
saapumista
Raportoinnissa tiedonjako koko
urakoitsijaketjulle
Työmaa-avain yhdistää
Tilaajan työmaajärjestelmä
Tilaajan työmaanumero ja
Työmaa-avain
Työmaa-avain on yhteinen julkinen tunniste työmaalle
• Toimii rinnakkain tilaajan omien tunnisteiden kanssa
–
•
•
•
•
Jokainen yritys voi käyttää Työmaa-avaimen rinnalla edelleen omia työmaanumeroita
Yhdistää eri toimijoiden työmaan tiedot yhden tunnisteen taakse
Mahdollistaa työmaakohtaisten tietojen keräämisen koko urakointiketjusta
Mahdollistaa tilaajien ja toimittajien työmaakohtaisten tietojen jakamisen raportointia varten
Auttaa viranomaisia kohdentamalla raportit paremmin.
–
–
Verohallinnon raportoinnissa Työmaa-avain on omana kenttänä
Työmaa-avain on myös osa Finvoice -standardia
Työmaarekisterin käyttö raportointiin
Työmaarekisteriin kerätään tietoja automaattista raportointia varten,
kohdennus Työmaa-avaimella
Tiedot voidaan jakaa Työmaarekisteristä taloushallinnon käyttöön
Taloushallinto voi Työmaarekisterin tietojen perusteella hoitaa myös itse
raportoinnin
Laskut
Kulunseuranta
Verohallinto
Ilmoitusmenettely
tilaajaketjussa
Työmaarekisteri ja Työmaa-avain urakointiketjussa
Työmaa-avain ja Työmaarekisteri on auttavat työmaata keräämään raportoinnissa tarvittavat tiedot ja
kohdentamaan sen oikein
•
•
•
•
•
Verohallinnolle tehtävässä raportoinnissa tarvitaan tietoa koko urakkaketjusta
Päätoteuttajat tarvitsevat tietoja koko urakointiketjusta, ei pelkästään omilta toimittajilta
Tilaajat tarvitsevat raportointiin tarkempaa tietoa sekä toimittajistaan, että päätoteuttajan työmaasta
Päätoteuttajat tarvitsevat yksityiskohtaista tietoa Verohallinnolle lähetettäviin työntekijäilmoituksiin
Tilaajat tarvitsevat yksityiskohtaista tietoa Verohallinnolle lähetettäviin urakkailmoituksiin
Päätoteuttaja / Tilaaja
Verohallinto
Työmaarekisteri
Urakoitsija / Tilaaja
Urakoitsija
TYÖMAAREKISTERI
PROSESSI JA PALVELUN LOOGISET OSAT
Prosessi
1) Ennen sopimusta
Ilmoita-palvelu
•Työnantajan perustietojen ilmoittaminen
•Työntekijätietojen ilmoittaminen
•Veronumerojen siirto rakennusalan
veronumerorekisteriin
•VALTTI-henkilökortit
2) Sopimus
Työmaailmoitus (Ilmoita tai
Työmaareksiteri)
•Työnantajan ennakko ilmoittautuminen työmaalle
•Ilmoittautumisen yhteydessä määritellään samalla
kertaa myös sopimussuhde (Verohallinnon 5
työsuhdetyyppiä)
•Ilmoitus voidaan tehdä joko maksuttomasta Ilmoitapalvelusta (urakoitisija) TAI
•Ilmoitus voidaan tehdä Työmaarekisteristä (tilaaja)
3) Perehdytys
VAHTI / partnerin
järjestelmä
•TYÖTURVALLISUUSLAKI
•Perehdytyksen yhteydessä työmaarekisteristä
noudetaan työntekijöiden tiedot
•Samalla noudetaan myös työnantajan tiedot
4) Ilmoitusmenettely
Työmaarekisteri
•Työmaarekisteri voi hoitaa raportoinnin
•Työmaarekisterin aineisto voidaan
noutaa omaan raportointijärjestelmään
•Raportit arkistoidaan Työmaarekisteriin
mikäli ne on lähetetty sen kautta
Työmaarekisterin osat
Kulkuri-rajapinta
(leimatiedot työmaalta)
Työmaakyltin tiedot
(julkinen api)
Työmaarekisteri
Sähköinen
työmaakyltti
Työmaan avain
Työmaan perustiedot
Työmaan perustaminen
Työmaarekisteri-rajapinta
Työmaailmoitus
Ilmoita-palvelu
Työnantajatiedot
Työntekijätiedot
Työmaailmoitus
Korttivarasto ja
Sulkulistat
(jatkossa erikoistyöluvat)
Erämies-rajapinta
(taloushallinnon eräajot)
Tarkastaja-rajapinta
Työmaarekisterin osat
Palvelut
• Ilmoita –palvelu
–
–
•
Maksuton palvelu työnantajatietojen ilmoittamiseen tilaajille ja veronumerojen rekisteröintiin rakennusalan
veronumerorekisteriin
Rajapinta tietojen noutamiseen omiin järjestelmiin
Työmaarekisteri
–
–
–
–
AVI:n mukaisen yhteinen työmaam tietovarasto
Työmaan perustaminen ja Työmaa-avaimen luonti
Yritys- ja työntekijätietojen jakaminen niitä tarvitseville
Rajapinta tietojen tallettamiseen ja noutamiseen
Toiminnot
• Työmaailmoitus
–
–
–
•
Työnantajan ennakkoilmoittautuminen työmaalle
Osa Työmaarekisteriä
Mukana molemmissa Ilmoita-palvelussa ja Työmaarekisterissä
Sähköinen Työmaakyltti
–
Työmaan julkiset perustiedot verkossa
Betasta tuotantoon
TYÖMAAREKISTERIN BETA
Työmaarekisteri – Beta
•
Joulukuussa Työmaarekisterin avoin 1. beta versio
–
–
–
–
•
Ominaisuudet käyttöliittymään
–
–
–
•
Työmaan luonti ja Työmaa-avaimen luonti
Tietojen muokkaus
Työmaan poisto / päättäminen
Lisäoptio, jos ehditään
–
–
•
Työmaan luonti ja Työmaa-avaimen luonti
Tietojen muokkaus
Työmaan poisto / päättäminen
Ominaisuudet rajapintaan
–
–
–
•
Tilaajavastuu-tunnuksilla pääsee koekäyttämään kuka vaan
Rajapinnat käytössä myös Tilaajavastuu-tunnuksilla
Ei testata, ei taata tietojen säilymistä
Mahdollistaa nopean kehityksen aloittamisen partnereille
Leimatietojen vastaanotto
Taloushallintotietojen vastaanotto
EI TULE VIELÄ 1. VAIHEESSA:
–
–
–
Työmaan toimittajat
Urakointiketju
Työmaalle ilmoittautuminen
Beta versiot 1. ja 2.
•
Joulukuun lopussa
–
Työmaarekisteri
•
•
–
Ilmoita-palvelu
–
Työmaakilpi
•
•
•
Perusta/muokkaa/katso työmaa
Listaa kaikki työmaat
(tässä vaiheessa yksinkertaiset perustiedot)
Täydennykset sisältöön viimeisimmän Verohallinnon ohjeistuksen mukaan
Näytä työmaan julkiset tiedot ((julkiset tiedot ”sähköinen työmaakilpi”))
Tammikuu lopussa
–
–
Tiedonantovelvollisen tietojen ylläpito (yhteinen kaikille työmaille, yksi tiedonantovelvollinen per Y-tunnus)
Työmaailmoitus
•
•
•
–
Työntekijätietueen toiminnot
•
–
Pyydä kaikki tiedot henkilöistä jotka ovat käyneet työmaalla (perustuen Kulkuri-tietoihin)
Urakkatietueen toiminnot
•
–
Lisää toimittaja työmaalle
Muokkaa sopimuskohtaisia tietoja
Lisää työntekijä työmaalle (työntekijän työmaakohtaisia tietoja)
Mahdollisuus laskuaineiston siirtoon järjestelmään (Finvoice määritelmän mukaan)
Kulkuri
•
•
Ilmoita joukko työntekijöitä
Hae työntekijtä jotka ovat käyneet työmaalla raportointijaksolla
Työmaarekisteri – Beta 1.
Työmaarekisteri
Työmaarekisteri-rajapinta
• Harmaalla merkityt
ominaisudet saattavat
tulla / jäädä
• Työmaa-avain tulee
• Työmaatietojen luonti ja
tallettaminen tulee
• Perusrajapinta tulee
• Yksinkertainen
käyttöliittymä tulee
Kulkuri-rajapinta
(leimatiedot työmaalta)
Erämies-rajapinta
(taloushallinnon eräajot)
Beta 1
Kulkuri-rajapinta
(leimatiedot työmaalta)
Kirjaudu (www)
Työmaarekisteri (www)
Luo Työmaa-avain
Työmaakyltin tiedot
(julkinen api)
Työmaalista
Sähköinen
työmaakyltti (www)
Työmaan perustiedot
Lopeta työmaa
Eräajolista
Leimatiedot
Erämies-rajapinta
(taloushallinnon eräajot)
HARMAA- Toteutetaan joko beta 1:ssä tai 2:ssa
Työmaarekisteri-rajapinta
Perusta työmaa
Beta 2
Kulkuri-rajapinta
(leimatiedot työmaalta)
Sähköinen
työmaakyltti (www)
Työmaan perustiedot
Luo Työmaa-avain
Perusta työmaa
Työmaalista
Lopeta työmaa
Eräajolista
Työmaarekisteri-rajapinta
Työmaakyltin tiedot
(julkinen api)
Kirjaudu (www)
Työmaarekisteri (www)
Leimatiedot
Ilmoita-palvelu
Tarkastaja-rajapinta
Työnantajatiedot
Työmaailmoitus
Työntekijätiedot
Työmaailmoitus
Erämies-rajapinta
(taloushallinnon eräajot)
Korttivarasto ja
Sulkulistat
(jatkossa erikoistyöluvat)
VIHREÄ- toteutetaan /
päivitetään Beta 2:ssa
HARMAA- Toteutetaan
joko beta 1:ssä tai 2:ssa
Karkea jaksotus
Joulukuu 2013
Beta 1. (www + rajapinta)
•Työmaan luonti ja Työmaa-avaimen
luonti
•Tietojen muokkaus
•Työmaan poisto / päättäminen
Helmikuu - Huhtikuu
2014 Beta 3.
Kesäkuu 2014 –
Tuotanto
•Työmaarekisteri valmis pilottiin
•Järjestelmien testaus työmaalla
•Valvoja
•Vahti
Tammikuu 2014
Beta 2. (liitynnät + ilmoitus)
Maaliskuu –
toukokuu 2013
•Työmaailmoitus (Ilmoita +
Työmaarekisteri)
•Leimatietojen vastaanotto
•Taloushallintotietojen vastaanotto
•Työntekijäraportin
sisällön viimeistely
•Urakkaraportoinnin
sisällön viimeistely
•Raportointi
•Raportoinnin testaus
Verohallinnolle
Kiitos!
Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253
[email protected]
Asiakaspalvelu 0600 301339 (1,51€/min + pvm)
[email protected]