Milan filozófia

download report

Transcript Milan filozófia

Antonio Di Musciano
Tel/fax 0039.085.8798743Cell.0039 3333063338
Email: [email protected]
• Insegnante di educazione fisica / Testnevelő tanári végzettség
• laureato in Scienze Motorie / Mozgástudományokból diplomázott
•Allenatore UEFA “B” / UEFA „B” edző
• Specializzazione : Tecnica e Tattica calcistica / Futball technikai és taktikai
specializáció
• Preparatore Atletico Professionista
• Docente Corsi Allenatori Settore Tecnico Coverciano
• Responsabile Tecnico Scuole Calcio Regione Abruzzo
•Allenatore Corsi Milan Junior Camp
• Docente Università Scienze Motorie di Chieti
• Docente Corsi Specializzazione S.I.S Università di Teramo
• Esperienze calcistiche in vari Paesi Europei ed extra Europei: Canada –
•Grecia – Danimarca – Giappone – Albania – Kosovo – Polonia – Mongolia ,
Ecc…….
• Autore libro: Un Anno di Specializzazione nel Calcio
• Autore di articoli in riviste sportive e della Federazione Italiana Calcio
Az AC Milan gyermek projektje
Milan
Futball iskola
105 egyesület
OLASZORSZÁG
25.000 gyermek
Milan
Soccer School
Milan
Junior Camp
14 egyesület
KÜLFÖLD
3.000 gyermek
300 hét
25 helyszín
OLASZORSZÁG ÉS
KÜLFÖLD
16.000 gyermek
Milan Lab
10.000 teszt
OLASZORSZÁG
ÉS KÜLFÖLD
A.C. MILAN EDZŐI KÉPZÉS / TOVÁBBKÉPZÉS
200 tanóra – több, mint 60 résztvevő oktató
EDZŐI KÉPZÉS MILAN JUNIOR CAMP
60 tanóra – több, mint 550 résztvevő oktató
Informatív találkozó a SZÜLŐKKEL
60 alkalom – több, mint 3000 résztvevő
szülő
Továbbképző napok az edzők számára
EDZŐI KÉPZÉS MILAN UTÁNPÓTLÁS
330 tanóra – több, mint 2600 résztvevő
oktató
Továbbképzések
A.I.A.C.
(Olasz Labdarúgóedzők Egyesülete)
WORKSHOP országos és nemzetközi
Szolidaritás programok
Szakmai anyagok – korosztályra specializáltan
Miben tér el a mi módszerünk?
A legkisebbekkel… 5 éves kortól 13 éves korig
• A játékos megközelítés mindig jelen van
• A specifikus koordinációs és motoros elemek, amelyek minden,
a játék során előforduló technikai mozgást és taktikai helyzetet
megelőznek
A mozdulattól a cselekvésig, a cselekvéstől a valóságig: ez mind,
amelytől az edzéseink felépítése eltér
Miben tér el a mi módszerünk?
A legkisebbekkel… 5 éves kortól 12 éves korig
• Játékos, kognitív megközelítés és taktikus gondolkodás a javaslataink
alapján
• Egyéni technika és taktikai kivétel nélkül mindig, minden egyes edzésen
nagy intenzitásban javasolt
• Aktív mentalitás és szándék a játék kialakításában, ezek minden edzés
jellemző jegyei a játék és a taktikai alapelvek fejlődése érdekében
MILAN FILOZÓFIA
<<A labda mindig
játékban van>>
<<A gólszerzés érdekében
dolgozni>>
A labda megtartására irányuló edzőjátékokat hozunk létre
Az ütemezés során, igyekszünk a lehető legtöbb ingert beépíteni:
• TECHNIKAI/TAKTIKAI INGEREK
• MOTOROS/KOORDINÁCIÓS INGEREK
• KOGNITÍV INGEREK
AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG
A GONDOLKODÓ JÁTÉKOS
Intelligens játékos kiemelkedő személyiséggel
Ügyes az egy-egy elleni helyzetekben (a játék két fázisában)
Jártas a számbeli FÖLÉNY ÉS HÁTRÁNY felismerésében
(a játék két fázisában) (kettő-egy elleni helyzetektől egészen a hat-négy
elleni helyzetekig)
Különösképpen: Olyan játékosok, akik kiemelkedő képességgel
rendelkeznek ahhoz, hogy megválogassák és megoldják a lehető
legnagyobb számú játékhelyzetet
Melyik játékos?
AZ EDZŐ…
…nem akkor remek edző valaki, mikor a játékosokat a saját
szándékai szerint játszatja, hanem mikor megtanítja a játékosoknak,
hogy hogyan játszanak önállóan
EDZŐ VAGY TANÁR?
U10-11
KOROSZTÁLY
JELLEMZŐI
-Prof. Antonio Di Musciano-
SZÓRAKOZÁS
CÉLJÁBÓL
HASZNÁLNI AZ ESZÉT
KOGNITÍV
TEVÉKENYSÉG
EGYÜTT LENNI
MÁSOKKAL
SZOCIALIZÁCIÓ
JÁTÉK
TANULÁS
CÉLJÁBÓL
A SAJÁT TESTÉNEK
HASZNÁLATA
MOTRICITÁS
INSTRUKTOROK – EDZŐK –
OKTATÓK
MIT IS JELENTENEK EZEK?
TANULÁSI FELZÁRKOZTATÓK
A 8 ÉS 11 ÉV KÖZÖTTI
ÉLETKOR A TANULÁS
ARANYKORÁNAK
TEKINTHETŐ
PSZICHOMOTOROS PROFIL
AZ EDZŐ FELADATA
A POZITÍV LÉGKÖR
MEGŐRZÉSE
ANÉLKÜL, HOGY AZ ADOTT
MÉRKŐZÉST
FOGNÁ FEL
EBBEN AZ ÉLETKORBAN A MÉRKŐZÉS CSUPÁN
CSAK AZ ELVÉGZETT MUNKA ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁL
ÉS ARRA, HOGY ÚJ, JAVASOLANDÓ CÉLOKAT
KERESSÜNK A TOVÁBBI EDZÉSEKHEZ…
A 8-11 ÉVES GYERMEK SAJÁTOS ASPEKTUSAI
1. AZ U7 KOROSZTÁLYRA JELLEMZŐ EGOCENTRIKUS IDŐSZAKOT
KEZDIK MAGUK MÖGÖTT HAGYNI
2. EGYRE INKÁBB HAJLANDÓAK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
3. A CSELEKEDETEIK EGYRE INKÁBB BELEILLENEK A KÖZÖS JÁTÉK
KERETEI KÖZÉ
4. A SZITUÁCIÓS JELLEGŰ IMPLUZUSOK SEGÍTSÉGÉVEL A LABDÁVAL
VALÓ KAPCSOLATUK A KOGNITÍV SZINTEN SZABÁLYOZVA VAN
5. A TÉR ÉS IDŐ-PARAMÉTEREKET FOLYAMATOSAN ALAKÍTANI KELL
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ALKALMAZKODJANAK AZ ÚJ IGÉNYEIKHEZ
6. EBBEN AZ IDŐSZAKBAN …
ANALITIKUS
SZITUÁCIÓS
TERVEZÉS
A TERVEZÉS VONATKOZTATÁSI PONTJAIT A HÁROM NAGY PARAMÉTER
ADJA, AMELYEK A JÁTÉKTELJESÍTMÉNY SORÁN KÖLCSÖNHATÁSBAN
VANNAK EGYMÁSSAL
TECHNIKAI
TAKTIKAI
FIZIKAI
TECHNIKA
A technika, azon túl, hogy egy vonatkoztatási modellt jelent,a gyorsaság
keresésére és az ellenfelek jelenlétére vonatkozó idő- és térbeli
természetű ösztönzések segítségével, nagy mértékben vagy kevésbé
összetett helyzetekben, a megszerzett készség mértékétől függően, a
koordinációs szinten fellépő nehézségeket is képes orvosolni
TAKTIKA
A taktika (szoros szimbiózisban a technikai környezettel) együttműködő
viselkedésformákat hoz létre a labda birtoklásának és az ellenfél labda
birtoklásának fázisai során:
Védelemmel/támogatással kapcsolatos fogalmak
Támogató elől
Hátsó biztosító
Faljáték (
Védekező helyezkedés
A terület fedezése
Mozgás az ellenfél felé – aki birtokolja a labdát / védekezési mozgás
EZEN MAGATARTÁSI FORMÁK MINDEGYIKE
BIZTOSÍTVA LEHETL:
• JÁTÉKON KERESZTÜL
• ÖNÁLLÓ MÓDON
• HATÉKONY MEGOLDÁSOKAT KERESVE
EL KELL KERÜLNI, HOGY MEGOLDÁST ADJUNK A KÜLÖNBÖZŐ
HELYZETEKRE !!!!!!
• MINDEN GYERMEKNEK JOGA VAN AHHOZ, HOGY RÉSZT
VEGYEN A JÁTÉKBAN ÉS SZÓRAKOZZON
• A MÉRKŐZÉS MINDENFÉLEKÉPPEN MEGHATÁROZÓ
RÉSZÉT KELL, HOGY KÉPEZZE AZ OKTATÁSI
PROGRAMNAK ÉS A FIATAL FUTBALLISTA KÉPZÉSI
FOLYAMATÁNAK
Az alanyok jellemzőinek grafikai megjelenítése
ALANYOK
FONTOS
KEVÉSBÉ
FONTOS
Nem
fontos
ERŐ GYORSAS AEROB
ÁG
ELLENÁL
LÁS
SPEC.
ÁLLÓKÉ
PESSÉG
ÍZÜL.
MOZGÉ
KONYS.
KOORD.
KÉPESS.
KOGN.
KÉPES
SSÉG
ÉRZELMI
, TÁRSAS
FEJLŐD.
A TÁMADÁS ALAPVETŐ ELVEI
1.GÓLT SZEREZNI
2.ELŐRE HALADNI
3.A LABDA MEGTARTÁSA
JÁTÉKBELI
PROBLÉMÁK
„ALACSONY FOKÚ FIGYELEM”
…………….
1. PSZICHOKINETIKA /pl. szinekkel játszás
2. TEMATIKUS JÁTÉKOK
3. KÉRDEZÉS miért így vagy úgy
4. MOTIVÁLNI A FIGYELMET
ÉVES OKTATÁSI TERVEZET
KATEGÓRIÁK
U11
Előnyben részesített célkitűzés
Futball sportjáték
OKTATÁSI ALAPVELVEK
- Edzés = játékos tevékenység
- Mérkőzés = mindenki egyaránt részt vesz
- Eredmény = a nevelő jellegűek kerülnek
előnyben részesítésre
A MOTORIKUS KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK
Koordinációs képességek és technikai
rátermettség
A KOGNITÍV KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK
- A koncentráció és a figyelem fejlesztése
AZ ÉRZELMI ÉS BELEÉLŐ KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ
CÉLKITŰZÉSEK
- Megfelelő önértékelés elérése
- Örömet lelni a futballban
A TÁRSAS KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK
- Tudni csapatban játszani (az egocentrizmus
leküzdése)
A SPORTOLÓI ÉLETMÓDRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK
- Egészséges életmód elérése (táplálkozás,
mozgás, pihenés
- Az ülőtevékenységek csökkentése
- Tanulásban való elmélyülés
• Fontos a következőt mindig észben tartani:
„A FUTBALL HOZZUK KÖZELEBB A GYEREKEKHEZ,
NE A GYEREKEKET A FUTBALLHOZ”
(Bernicchi „mester”)
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET