Umre 2015 Dini Sunumunu İndir

Download Report

Transcript Umre 2015 Dini Sunumunu İndir

UMRE DİNİ SUNUM
UMRENİN FAZİLETİ
CİHADA DENKTİR
İbn Mace’deki rivayet şöyledir:
Hz. Aişe (r.a), Efendimiz’e (s.a.v) sorar:
“Ey Allah’ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır?”
Efendimiz (s.a.v):
“Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir”
(İbn Mace)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
“Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.”
(Nesâî)
GÜNAHLARI ÖRTER
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:
“Bir umre, diğer umreyle arada işlenen günahlar için
kefarettir.
(Buharî, Müslim)
İbn Abbas (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Bunlar (hac-umre) tıpkı körüğün demirdeki kiri pası
temizlediği gibi günahları temizler.”
(Nesâî, İbn Mace)
ALLAH’IN (c.c) MİSAFİRİDİR
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
“Hacılar ve umre yapanlar, Allah'ın
elçileridir. O'ndan istedikleri zaman
onlara verir, istiğfar ettiklerinde
onları affeder, O'na dua ettiklerinde
dualarına karşılık verir. Birisi için
şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul
edilir.”
(İbn Mace, İbn Hıbban, Beyhakî)
MEKKE VE MEDİNE’NİN
FAZİLETİ
MEKKE’NİN FAZİLETİ
Peygamberimiz (s.a.v) Mekke'yi fethinin ikinci gününde okuduğu hutbesinde şöyle
buyurmuştur:
"Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş ile Ay'ı yarattığı gün, Mekke'yi de
haram ve dokunulmaz kılmıştır.” (Buhari)
“Burası, Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram
ve dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılan Allah'tır (c.c). Allah'a
(c.c) ve ahiret gününe inanan kimseye, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek, helal
olmaz” (Ahmed)
Efendimiz (s.a.v), Medine’ye hicret ederken hasretle Mekke’ye bakmış ve şöyle demişti:
"Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya
mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmez, yurt yuva kurmazdım."
(Tirmizi)
MEDİNE’NİN FAZİLETİ
Efendimiz (s.a.v) hicretten önce şöyle buyurdu:
“Yüce Allah, onları (Medineli Ensar’ı) size kardeş yaptı ve Medine’yi size
emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı!” (İbn Hişam, Sire)
Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:
“O Medine, gerçekten temizdir. Ateşin gümüşteki kirleri temizlediği gibi
Medine kişiyi temizler.” (Müslim)
Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Medine’nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese,
Kıyamet günü şefaatçi ve şahit olacağım.” (Müslim, Tirmizi)
MEKKE – MEDİNE
İBADET VE ZİYARET
PROGRAMLARIMIZ
MEKKE PROGRAMIMIZ
1. İlk umre, Kabe’yi ilk görüş
2. Umre Tavafı – Umre Say’ı
2. Mekke Tanıtım Sunumu
3. Yakın Ziyaretler:
 Efendimiz’in (s.a.v) evinin yeri,
 Şecere Mescidi
 Cin Mescidi
 Cennet-ül Mualla
 Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret
4. Umreler:
 Ten’im umresi
 Hudeybiye umresi
 Cirane umresi
5. Genel Ziyaretler:
 Sevr Dağı
 Arafat
 Rahmet Tepesi
 Müzdelife
 Mina
 Hira Dağı
6. İrşat Sohbetleri
7. Tavaflar
8. Veda Tavafı Yaparak Ayrılma
MEDİNE PROGRAMIMIZ
1. Efendimiz’i (s.a.v) İlk Selamlama
2. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer (r.a) Selamlama
3. Medine Tanıtım Sunumu
4. Yakın Ziyaretler:
 Gamame Mescidi
 Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi
 Hz. Ömer (r.a) Mescidi
 Hz. Ali (r.a) Mescidi
5. Cennet-ül Baki Ziyareti:
 Hz. Osman, Ehli Beyt ve sahabeleri
6. Genel Ziyaretler:
 Uhud
 Ayneyn (Okçular) Tepesi
 İki Kıbleli Mescid
 Hendek
 Kuba Mescidi
7. İrşat Sohbetleri
8. Efendimiz’i (s.a.v) Selamladıktan
Sonra Ayrılma
UMRENİN YAPILIŞI (ÖZET)
1. İhrama girilir.
2. Kabe’de umre tavafı yapılır.
(Tavaftan sonra tavaf namazı kılınır ve zemzem
içilir.)
3. Safa Merve arasında sa’y yapılır.
4. Saç tıraşı ile ihramdan çıkılır.
İHRAMA GİRİŞ
• Vücut temizliği yapılıp gusül abdesti alınır. (sünnet)
• Erkekler tüm dikişli elbiselerini çıkarıp ihram örtülerine bürünür.
• İhram namazı kılınır. (Kerahet vakti değilse!)
• Niyet ve telbiye getirilir.
Niyet: «Allah’ım. Ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve
benden kabul eyle.»
Telbiye: «Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
İnnel hamde ven nimete leke velmülk la şerike lek»
Umreci bundan sonra ihram yasaklarına dikkat eder.
Not: İlk olarak Mekke’ye gidenler memleketlerinde (havaalanında) ihrama
girer. Direkt Medine’ye gidenler ise havaalanında ihram giymezler,
Medine’den Mekke’ye geçerken ihrama girerler.
ERKEKLERİN İHRAM BAĞLAMA ŞEKLİ
BAYANLARIN İHRAMI
 Kadınlar, ihram için özel bir elbise giymezler. Her zaman giymiş
oldukları elbiseleri ile ihrama girerler. Yüzlerini ve ellerini
kapatmazlar.
 İhramlı iken elbiselerini değiştirmelerinde sakınca yoktur.
 Özel günlerinde olan bayanlar da ihrama girerler. Niyet ve telbiye
getirirler. Ancak özel günleri bitince Kabe’ye gider ve tavaf ederler.
Niyet ve telbiye getirdikten sonra özel günleri bitene kadar ihram
yasaklarına dikkat ederler.
İHRAM YASAKLARI
Umreci ihram yasakları süresince:
• KOKU SÜRÜNMEZ VE KOKULU SABUN KULLANMAZ.
• VÜCUTTAN KIL KOPARMAZ VEYA TIRAŞ OLMAZ.
• TIRNAKLARINI KESMEZ.
• ELBİSE GİYMEZ. (ERKEKLER İÇİN)
• BAŞINI VE YÜZÜNÜ ÖRTMEZ.
• KÖTÜ VE İNCİTİCİ SÖZLER SÖYLEMEZ.
İHRAMDA SERBEST OLAN ŞEYLER
• DİKİŞLİ KEMER BAĞLANABİLİR.
• DİKİŞLİ ÇANTA TAŞINABİLİR, OMUZA ASILABİLİR.
• SAAT KAYIŞINDA DİKİŞ OLABİLİR.
• YÜZÜK TAKILABİLİR.
• BAŞA DEĞDİRMEDEN ŞEMSİYE KULLANILABİLİR.
TAVAF
7
6
5
4
3
2
1
TAVAF NAMAZI ve ZEMZEM
76
45
3
1
2
İHRAMDAN ÇIKIŞ
SON HATIRLATMALAR
DÜNDEN BU GÜNE!
Mekke’de Hz. Peygamber (s.a.v) ve sahabelerinin (r.a) işkenceler
çektikleri, açlıktan karınlarına taş bağladıkları yerlerde biz; klimalı
odalarda, yaylı yataklarda, buz dolabı yanımızda, tv karşımızda,
yiyecek, içecek bol, 24 saat sıcak, soğuk su vb. birçok imkana sahibiz.
Tefekkür edip zamanı ibadetle değerlendirelim.
İBADETE SARILMAK
Anne babasını veya hocasını ziyarete giden kişi onunla meşgul olur,
gözü başka bir şey görmez. Evin halısı ile perdesi ile kendini meşgul
etmez, annesinin yanında olmanın keyfine bakar.
Umreci de kutsal beldelerde Allah’ın (c.c) konuğu,
O’nun ziyaretçisidir. Başka şeylerle meşgul olması yakışmaz. Umreci
yüce Allah’ın evinde olmanın gereği olarak ibadete sarılmalıdır.
ONSUZ ASLA GİDİLMEZ
• Umrenin nasıl yapılacağını anlatan kitaplar ve ilmihallerin
umre bölümleri okunmalı, umreye ön bilgi elde edinilerek
gidilmelidir.
• Mutlaka ihram bağlama öğrenilmeli, evde bunun provası
defalarca yapmalıdır.
• Telbiye manasıyla beraber güzelce ezberlenmelidir.
OKUYABİLECEĞİNİZ
KUR’AN-I KERİM’İ YANINIZA ALIN
Mekke ve Medine’deki Kur’an’ı
Kerim’lerin yazım biçimi farklı
olduğundan okuyamayabilirsiniz.
Rahat okuyabildiğiniz Kur’an-ı
Kerim’inizi yanınıza almayı
unutmayınız.
NİYETİMİZ
Şirket olarak düsturumuz:
• Yaratılana hürmet ve hizmet ederek, yaratanımızın rahmet ve
bereketini umarız.
• Ziyaretçilerin bir hayır duasını almayı, her türlü ticaretin ve karın
üstünde biliriz.
• Kutsal beldelere giden herkesi hizmete ve hürmete layık görür,
tevazu ve alçak gönüllüğü şiar ediniriz.
• Farzlara, vaciplere, sünnetlere ve edeplere uygun hareket etmeyi
önemseriz.
Teşekkür Ederiz.