Infosessie master in de psychologie 06/05/2014

download report

Transcript Infosessie master in de psychologie 06/05/2014

Master in de Psychologie
Infosessie 5 mei 2014
18.15u MTC1.0014
Inhoud
1. Wat na Bachelor?
2. Enkele cijfers
3. Voorstelling van het programma
4. Gemeenschappelijke stam
5. Masterproef
6. De vier afstudeerrichtingen
7. Stage
8. Specifieke lerarenopleiding
9. Erasmus
10.Wat te doen en vragen
1. Wat na Bachelor Psychologie?
Wat na Bachelor? Rechtstreeks:
• Master in de psychologie
• Master in de sociale en culturele antropologie
– Master of Social and Cultural Anthropology
• Master in de statistiek
– Master of Statistics
• Master in de seksuologie
– Master of Human Sexuality Studies
• Master in het management
• Master in de beleidseconomie
Wat na Bachelor? Onrechtstreeks:
•
•
•
•
•
•
•
•
Na voorbereidingsprogramma (12 stp):
– Master in het overheidsmanagement en -beleid
Na voorbereidingsprogramma (39 stp):
– Master in de sociologie
Na voorbereidingsprogramma (34-43 stp)
– Master in de bedrijfscommunicatie
Na voorbereidingsprogramma (70 stp):
– Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
Na verkorte bachelor in de criminologische wetenschappen (117 stp):
– Master in de criminologische wetenschappen
Na voorbereidingsprogramma (60 stp):
– Master in de educatieve studies
Na voorbereidingsprogramma (34 stp):
– Master in de communicatiewetenschappen
Na verkorte bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (90 stp):
– Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen
2. Enkele cijfers
Enkele cijfers
• Studentenaantallen 2013-2014
•
ong. 475 studenten “onderweg” in Master
3e BA
VT(2) +
S
Master
onderweg
Richting A
89
101
Richting B
16
Richting C
205
208/129
Richting D
18
17
57+130
21
3. Voorstelling MA in de Psychologie
Opbouw
• Gemeenschappelijke stam = 35 ptn
– 2 opo’s (samen 11 ptn)
– Masterproef (24 ptn)
• 10 ptn in MA1
• 14 ptn in MA2
• 4 (5) afstudeerrichtingen = 85 ptn
– Belangrijke richtingsstam (29 à 39 ptn)
– Keuzelijst (16-24 ptn)
– Stage (30 of 32 ptn)
• Geheel in MA2
4. Gemeenschappelijke stam:
De 2 opo’s
Gemeenschappelijke stam: feitelijk 2 opo’s
• Statistiek IV, 7 stp
• LIPS, 4 stp
– Lectures in Psychology Series
• Link tussen theorie en praktijk
• Verschillende docenten
• Maar in programmaboek zullen er hier
waarschijnlijk drie opo’s staan????
LIPS: 2 versies
• Studenten maken een keuze tussen P0R60A
Lectures in Psychology of P0T71A Lezingen:
Onderzoek, Synthese en Rapportering.
– Lezingen: Onderzoek, Synthese en Rapportering
in de psychologie
– Lectures in Psychology Series (LIPS)
Lezingen: Onderzoek, Synthese en
Rapportering in de psychologie
• Wekelijkse paperopdrachten (13/20) en een mondeling
examen (7/20).
• Paperopdracht na elke lezing:
– Minimum 4 (maximum 6) pagina’s met samenvatting van
belangrijkste artikels die aan de basis van de lezing liggen + drie
nieuwe onderzoeksvragen.
– Deadline is de eerstvolgende maandag na de lezing voor 16u.
– Indien de wekelijkse deadlines niet worden gerespecteerd,
ontvangt de student een NA en dus 0/20 op het hele opo.
Lezingen: Onderzoek, Synthese en
Rapportering in de psychologie
• Mondelinge examen tijdens de examenperiode:
– Uit de wekelijkse ingediende nieuwe onderzoeksvragen ontvangt
de student twee at random geselecteerde onderzoeksvragen.
– Tijdens het mondeling examen licht de student toe hoe hij/zij voor
deze twee onderzoeksvragen een onderzoekdesign zou
ontwikkelen.
• Studenten dienen op beide deelevaluaties te slagen om te
slagen voor het hele opleidingsonderdeel.
– Indien de student een onvoldoende behaalt op een of twee
deelevaluaties, herneemt de student steeds beide deelevaluaties
in de derde examenperiode.
Waarom deze rare oplossing?
• Moesten dit doen om een volledig Engelstalige
master te mogen hebben die volgend jaar start
– Die volledig Engelstalige master is gevuld met D-opo’s
• Maar, is die nu toch ook al niet in het Engels?
– Inderdaad, dus wij snappen het ook allemaal niet echt,
maar we hebben gedaan wat we moesten doen .
– We hebben dus een Nederlandstalige (niet zo
aantrekkelijke) versie van LIPS.
– Maar voor jullie verandert er dus niets: LIPS wordt
volgend jaar gegeven zoals voordien.
5. Gemeenschappelijke stam:
De Masterproef
Masterproef
• Belangrijk:
– Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen starten met
de Masterproef deel 1
• Wat:
– Opmaken van de stand van het onderzoek mbt een bepaald
onderzoeksthema in een vakgebied
– Toepassen van vakspecifieke methode van wetenschappelijk
onderzoek
• Hoe veel:
– 24 ptn
– 4 maanden voltijds werk (2 jaar)
– De tekst telt optimaal 40 tot 60 bladzijden, (inclusief
referenties, exclusief tabellen, figuren en bijlagen) met een
maximale limiet van 100
– Eén masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk
Masterproef
• Evaluatie:
– Deel 1 in 1e master met slagen/niet-slagen evaluatie
– Deel 2 in 2e master met punten
• Deel 2:
– Taal- en vormvereisten zijn belangrijk!
• Geslaagd/niet-geslaagd.
• Het is noodzakelijk om geslaagd te zijn voor taal- en vormvereisten om
te slagen op het geheel.
– Andere aspecten worden beoordeeld met een quotering op 20.
• Kwaliteit van onderzoek (Theoretisch kader, Vraagstelling,
Onderzoeksmethode, Conclusies en kritische reflectie)
• Academische competenties
• Proces
Masterproef: onderwerp
• Men kan een masterproef enkel maken over een
onderwerp waarvan een promotor bereid is de leiding op
zich te nemen.
• De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf eerste
helft van september raadpleegbaar
Eigen onderwerp
• Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat:
– de student een promotor vindt met de nodige
expertise die de begeleiding op zich wil nemen
– het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van
de student
• Vóór 15 september contact met een mogelijke
promotor om het onderwerp te bespreken.
– Op studentenportaal lijst met alle mogelijke promotoren
• Best een voorstel van 1 à 2 pagina’s voorbereiden
– promotor krijgt zo duidelijk beeld van het onderzoek dat
je wil doen.
• Promotoren kunnen de begeleiding weigeren.
Masterproef: toewijzing
• Vanaf begin september: onderwerpenlijst op web
• Drie rondes:
– 1e ronde: 30 september
– 2e ronde: 2 oktober
– 3e ronde: 6 oktober
• Daarna “probleemoplossing” & indienen overeenkomst
• Dus:
– Vrij onderwerp: start zoektocht tijdig
– Aanwezig zijn/keuzeprocedure volgen vanaf begin
academiejaar
6. De 4 (5) afstudeerrichtingen
Richting A: Arbeids- en
organisatiepsychologie
Beroeps- en onderzoeksmatige
vorming mbt arbeids-, personeels, -en
organisatiepsychologie
Richtingsstam = verplicht
•
3 kern-opo’s :
– Arbeidspsychologie, deel 2
– Personeelspsychologie, deel 2
– Organisatiepsychologie, deel 2
•
1 ondersteunend opo:
– Economie
•
3 praktijkgerichte opo’s
– Diagnose en interventies in de A&O-psy
– Groepsdynamica, 2
Keuzelijst = helemaal vrij = “21” stp
• Opo’s die expliciet vernoemd worden:
–
–
–
–
–
–
–
Ondersteunende opo’s (2)
Opo’s mbt marketing (3)
Opo’s mbt organisatiepsychologie (5)
Opo’s mbt personeelspsychologie (2)
Opo’s mbt gezondheids- en preventiepsychologie (4)
Bijscholingsopo’s (4)
Richtingsoverstijgende opo’s (4)
• Opo’s die niet expliciet vernoemd worden
– Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!) van
KULeuven
Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster
• Geen A&O voorkennis in Bach:
– aanbevolen om via specifieke bijscholing een
basiskennis in A&O te verwerven:
• Keuze uit 4 opo’s:
– Arbeidspsychologie, deel 1
– Organisatiepsychologie, deel 1
– Personeelspsychologie, deel 1
– Groepsdynamica, deel 1
Richting B :Schoolpsychologie
Beroeps- en onderzoeksmatige vorming op het domein van
de leerlingenbegeleiding, meer specifiek begeleiding van:
•onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling
•de psychosociale ontwikkeling
•de onderwijsloopbaan
Richtingsstam = verplicht = 39 stp
• 5 opo’s mbt de 3 begeleidingsdomeinen:
– Onderwijsleerprocessen:
• Didactiek van de instrumentele vaardigheden: taal en
wiskunde
• Motivatiepsychologie
– Psychosociale ontwikkeling
• Kinder- en jeugdpsychiatrie
• Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en
adolescenten: theorie en praktijk
– Onderwijsloopbaan
• Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan
Richtingsstam = verplicht = 39 stp
• 5 opo’s mbt 4 begeleidingstaken:
– Diagnostisch handelen
• Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding,
deel 2
– Indirecte interventies
• Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum
– Directe interventies
• Gedragstherapie
• Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en
adolescenten
– Preventie en educatie
• Preventieve schoolpsychologische interventies
Keuzelijst = helemaal vrij = 16 stp
• Opo’s die expliciet vernoemd worden:
– Opo’s mbt begeleiding cognitieve ontwikkeling (5)
– Opo’s mbt begeleiding psychosociale ontwikkeling (6)
– Opo’s mbt loopbaanbegeleiding (4)
– Bijscholingsopo’s (4)
– Richtingsoverstijgende opo’s (4)
• Opo’s die niet expliciet vernoemd worden
– Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!)
van KULeuven
Ook in keuzelijst: Bijscholingsvenster
• Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding
• Practicum psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding,
deel 1
• Schoolpsychologisch werk: basisprincipes
• Pedagogische hulpverlening aan personen met een
leerstoornis
Ook in keuzelijst B:
SLO gedragswetenschappen
• Straks meer
Richting C: Klinische- en
gezondheidspsychologie
Beroeps- en onderzoeksmatige vorming mbt
psychologische begeleiding, klinische diagnostiek,
psychotherapie en gezondheidspsychologie /
preventie
Richting C
• Klinische en gezondheidspsychologie
• In programmaboek (en ISP!):
– 2 verschillende afstudeerrichtingen
• Klinische en gezondheidspsychologie:
Volwassenen (Cv)
• Klinische en gezondheidspsychologie:
Kinderen en adolescenten (Ck)
Richtingsstam Cv = verplicht = 29 stp
• 3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde
– Psychologische processen van psychopathologie
– Volwassenenpsychiatrie
– Inleiding tot de algemene ziektenleer
• 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling:
– Psychologische behandelingen
– Practicum therapeutische vaardigheden: Volwassenen
– Practicum klinische psychodiagnostiek
• Organisatie, wetgeving en beleid
• Health Psychology Part 2: Biopsychological Interactions
Richtingsstam Ck = verplicht = 32 stp
• 3 opo’s mbt psychopathologie en geneeskunde
– Ontwikkelingspsychopathologie
– Kinder- en jeugdpsychiatrie
– Inleiding tot de ziektenleer van het kind
• 3 opo’s mbt psychodiagnostiek en behandeling:
– Psychologische behandelingen
– Practicum therapeutische vaardigheden: K&A
– Practicum klinische psychodiagnostiek
• Organisatie, wetgeving en beleid
• Health Psychology Part 2: Biopsychological Interactions
• Psychologische interventies voor kinderen en adolescenten: van
transdiagnostische mechanismen naar interventie
Keuzelijst = helemaal vrij = 24/21 stp
• Opo’s die expliciet vernoemd worden:
– Opo’s mbt behandeling (9)
– Opo’s mbt preventie (3)
– Opo’s mbt klinische en gezondheidspsychologie (6)
– Bijscholingsopo’s (4)
– Richtingsoverstijgende opo’s (4)
• Opo’s die niet expliciet vernoemd worden
– Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!)
van KULeuven
Bijscholingsvenster
• Psychologische begeleiding, counseling en
consultatie m.i.v. training van basisvaardigheden
• Klinische psychodiagnostiek
• Klinische neuropsychologie
• Practicum psychologische begeleiding: training
van basisvaardigheden
Richting D: Theorie en Onderzoek
Studenten kiezen hier voor een
doorgedreven opleiding tot onderzoeker
Richtingsstam = verplicht = 35 stp
• 3 methodologische opo’s:
– Methods of scientific research, part 2
– Statistics V
– Statistics VI
• 4 inhoudelijke opo’s (gelinkt aan basisdisciplines):
– Topics in psychonomic science
– Topics in behavioural neurosciences
– Topics in social and cultural psychology
– Topics in psychology of individual differences
Keuzelijst = helemaal vrij = 20 stp
• Opo’s die expliciet vernoemd worden:
– Opo’s mbt basisdisciplines (3)
– Opo’s mbt statistiek (3)
– Imaging opo (1)
– Bijscholingsopo’s (4)
– Richtingsoverstijgende opo’s (4)
• Opo’s die niet expliciet vernoemd worden
– Opo’s uit alle masteropleidingen (ook PSY & PED !!!)
van KULeuven
Bijscholingsvenster
• Wiskundige propaedeuse
• Gebruik van de computer in de psychologie, met
practicum
• Colloquia Theorie en Onderzoek
• Psychophysics
Waarschijnlijk ook research master
• Vorige week goedgekeurd door commissie Hoger
Onderwijs
• Is zelfde als richting D, maar waarschijnlijk:
– MP in Engels
– Stageverslag in Engels
– Statistiek 4 in Engels
– Beperktere keuzelijst
– Taaltest
• Vlaamse overheid: nog 40 dagen voor bezwaar
7. Masterstage
Masterstage
• Belangrijk:
– Je moet je Bachelordiploma hebben om te mogen
starten met de stage!
• Zie ook: infosessies in laatste week oktober 1e
master
• 30 weken (A, B, D) of 32 weken (C)
• 25 % in studieresultaat master (slagen
noodzakelijk)
• Ononderbroken
2 soorten stages
• Professionele stage
• Geïntegreerde stage
Professionele stage
• A/B/C:
– Professionele stage in praktijksetting
– De stage verloopt onder supervisie van een
erkende stagegever binnen de praktijksetting.
• D:
– Onderzoeksstage in een onderzoeksgroep van
een universiteit onder supervisie van een erkende
stagegever uit die onderzoeksgroep
Geïntegreerde stage
• A/B/C: minimaal 25% onderzoek (in
praktijkdomein)
– Statistics V (8 ptn) is verplicht
• D: 25 à 35 % stage in praktijksetting
– Ook richtingsspecifieke opo’s opnemen
(afspreken met stagementor)
Dus, stagevormen per richting
Richting A
Richting B
Richting C
Richting D
Professionele Stage A
Professionele Stage B
Professionele Stage C
Professionele Stage D
Geïntegreerde stage
A/D
Geïntegreerde stage
B/D
Geïntegreerde stage
C/D
Geïntegreerde stage
D/A of D/B of D/C
En dan is er nog het volgende
mogelijk …
• Stage in schoolpsychologie, m.i.v.
praktijkoriëntatie academische
lerarenopleiding
– O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedragsen maatschappijwetenschappen als innovator
en onderzoeker (6 ptn)
– (equivalent van) 24 weken stage
8. Specifieke lerarenopleiding
Keuzevenster SLO
• Theoretisch deel: 30 ptn
– Volgen na Psy
– Tijdens Psy:
• ingedaalde variant in richting B (30 ptn)
• voorafname in richting A, C & D ( ~ 16 ptn) door SLO keuzevenster
– gedeeltelijke integratie van het theoretische gedeelte van de SLO
• Praktijkgedeelte: 30 ptn
– min. 750 u. stage, gespreid over minstens twee
onderwijssettings
2 mogelijkheden B
• Volledige theoretische gedeelte opnemen:
– 4 opo’s van het Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen
– De stage “P9X17A Stage in schoolpsychologie, m.i.v.
praktijkoriëntatie academische lerarenopleiding”
• Slechts een deel van het theoretische gedeelte:
– Max 16 stp uit "keuzevenster SLO Gedragswetenschappen"
Studenten A, C & D
• Hebben geen ingedaalde variant
• Kunnen wel al opo’s uit SLO opnemen (uit
keuzevenster van B)
9. Erasmus-uitwisseling
INFOSESSIE
Begin academiejaar
Waarschijnlijk in combinatie met “beurs”
10. Wat te doen vanaf nu en in de
eerste weken AJ 2014-2015 + vragen?
Wat te doen … ?
• Kiezen voor master Psy
• Kiezen voor een afstudeerrichting
• Onderwerp masterproef verkennen:
– lijst onderwerpen (vanaf begin september)
– of eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09)
• Bij keuze van opo’s evt al soort stage in
achterhoofd
• 1e week: algemene infosessie masterproef
• 1e week: infosessie SLO
MEER INFO - VRAGEN
• Studentenportaal
• PPW-DOS: studietrajectbegeleiders
• K.U.Leuven-Dienst Studieadvies