Hrvatska sudska praksa s područja autorskog prava

Download Report

Transcript Hrvatska sudska praksa s područja autorskog prava

HRVATSKA SUDSKA PRAKSA S PODRUČJA AUTORSKOG PRAVA

VODITELJICE: KAMELIJA PARAĆ, DRAŽENKA DELADIO (VISOKI TRGOVAČKI SUD RH)

ZAGREB, 21. STUDENI 2014 .

TUŽITELJ: JAVNA TELEVIZIJA TUŽENIK: STRUKOVNA UDRUGA NOVINARA

TUŽBENI ZAHTJEV

Radi sprječavanja povrede autorskog prava tužitelja zabranjuje se tuženiku javno prikazivanje emisije „Latinica“ pod nazivom „Zločini privatizacije ne zastarijevaju“, bilo kojeg njezinog dijela kao i slijedećih priloga: novinarski prilog pod nazivom „Pravo(m) u NAMU!“ novinarke i autorice A.J.

novinarski prilog pod nazivom „Noćne more u tvornici snova“ novinarke i autorice N. B. L. novinarski prilog pod nazivom „Tko je jamio nije platio“ novinara i autora P.Š.

te bilo kojih drugih emisija „Latinica“, njihovih dijelova i novinarskih priloga na kojima je tužitelj isključivi nositelj autorskih prava.

ČINJENICE

Tužitelj je 6. prosinca 2010. po redovnom programu trebao emitirati emisiju „Latinica“ pod nazivom „Zločini privatizacije ne zastarijevaju“ sa slijedećim novinarskim prilozima: „Pravo(m) u NAMU!“ novinarke i autorice A.J., „Noćne more u tvornici snova“ novinarke i autorice N. B. L., „Tko je jamio nije platio“ novinara i autora P. Š.

ČINJENICE

- Urednik TV emisije „Latinica“ bio je D. L., a emisija je stvorena u radnom odnosu kod tužitelja - Navedeni novinari su u radnom odnosu kod tužitelja i njihovi navedeni novinarski prilozi stvoreni su u radnom odnosu kod tužitelja Tužitelj je 6. prosinca 2010. obavijestio da zastaje do daljnjeg sa emitiranjem emisije „Latinica“ pod nazivom „Zločini privatizacije ne zastarijevaju“ uvažavajući navode jednog Odvjetničkog društva da bi prikazivanje navedenih priloga moglo prouzročiti nenadoknadivu štetu njihovoj stranci.

ČINJENICE

Tuženik je 15. prosinca 2010. na svojoj web-stranici obavijestio javnost o održavanju Okruglog stola s temom „Cenzurirano“ 16. prosinca 2010. s najavom da će se prikazati neobjavljeni prilozi novinara „Latinice“ - Prvostupanjski sud je 16. prosinca 2010. odredio privremenu mjeru poslovni broj R1-450/10 kojom je zabranio javno prikazivanje emisije „Latinica“ pod nazivom „Zločini privatizacije ne zastarijevaju“ s predmetnim prilozima novinara.

- Na Okruglom stolu tuženika nije prikazana predmetna emisija „Latinica“ ni predmetni novinarski prilozi, već je objavljen prilog novinara J. O. koji je bio učinjen za potrebe jedne od emisija „Latinica“.

ODGOVOR NA TUŽBU

poziva se na članak 45. ZAPSP-a, - da je okrugli stol zatvorenog tipa, da je na skupu bilo samo oko 50-tak ljudi da je tužitelj o skidanju emisije „Latinica” obavijestio samo urednika emisije, a nije obavijestio novinare kao autore te ih nije pitao za suglasnost

PRAVNA OSNOVA

Tužitelj je isključivi nositelj autorskih prava kako na samoj emisiji „Latinica” tako i na svim prilozima koji se prikazuju u sklopu ove emisije. Dostavljeni su ugovori o radnom odnosu za urednika emisije te za novinare-autore priloga Tužitelj se poziva na članke 75., 76. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ( Narodne novine broj 167/03,79/07, u daljnjem tekstu – ZAPSP) i na svoj Pravilnik o autorskom pravu i srodnim pravima od 26. listopada 2006. a koji uređuje pitanja zasnivanja isključivog i neograničenog prava iskorištavanja autorskih djela nastalih u radnom odnosu u korist tužitelja.-

ČL.44.ST.3. ZAPSP-A

Nositelj isključivog prava iskorištavanja može autorsko djelo koristiti na način koji je u skladu sa sadržajem njegovog prava te svakoga drugog, uključujući autora, isključiti od takvog korištenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Pri osnivanju isključivog prava iskorištavanja može se odrediti da autor pridržava za sebe pravo korištenja autorskog djela .

ČLANAK 75. ZAPSP-A

Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu, po ovom Zakonu, označava djelo koje za vrijeme trajanja radnog odnosa kod određenog poslodavca stvori autor – zaposlenik izvršavajući svoje obveze ili po uputama toga poslodavca. Odnosi u pogledu autorskog djela stvorenog u radnom odnosu uređuju se ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos .

ČLANAK 76. ZAPSP-A

Ako se u izvršavanju obveza iz radnog odnosa stvaraju autorska djela, ugovorom o radu određuje se, između ostalog, stječe li poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela, te posebice, ako ga stječe, opseg i trajanje prava iskorištavanja autorskog djela. Ako ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor bez ograničenja .

PRVOSTUPANJSKA PRESUDA

Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev u cijelosti iz slijedećih razloga: Tužitelj je u predmetnoj pravnoj stvari postupio suprotno svrsi prava iskorištavanja autorskih dijela, onemogućivši javno prikazivanje stvorenih novinarskih priloga, pa novinari - autori spornih priloga imaju pravo, sukladno odredbi članka 45. ZAPSP-a, zahtijevati ukinuće tužiteljevog isključivog prava iskorištavanja njihovih novinarskih priloga - autorskih djela.

RAZLOZI PRESUDE

- Okrugli stol koji je tuženik organizirao nije bio javni skup već se radilo o zatvorenom skupu strogo ograničenim brojem gostiju i stručnom raspravom o predmetnim novinarskim prilozima.

ŽALBENI RAZLOZI

-

Tužitelj u žalbi navodi da je prvostupanjski sud: pogrešno utvrdio činjenicu da je predmetni okrugli stol zatvoreni skup pogrešno primijenio odredbu članka 45. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima pogrešno izjednačio tuženika s autorima djela i pripisao mu ista prava koja pripadaju autoru u odnosu na nositelja isključivog prava iskorištavanja

ŽALBENI POSTUPAK

Činjenično stanje - nesporno

ŽALBENI POSTUPAK

Predmet tužbenog zahtjeva : zaštita autorskog prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu

ŽALBENI POSTUPAK

- urednik emisije i novinari – autori pojedinih priloga – u radnom odnosu kod tužitelja - emisija je stvorena u radnom odnosu kod tužitelja

ŽALBENI POSTUPAK

čl. 75. ZAPSP-a – autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu čl. 76. ZAPSP-a – pravo iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu - ugovor o radu - Pravilnik – tužitelj stječe sva isključiva i neograničena prava korištenja autorskih djela stvorenih u radnom odnosu

ŽALBENI POSTUPAK

čl. 44. st. 3. ZAPSP-a – tužitelj nositelj isključivog prava iskorištavanja

ŽALBENI POSTUPAK

čl. 45. ZAPSP-a – autor može zahtijevati ukinuće isključivog prava iskorištavanja ako ga nositelj prava ne izvršava (zakoniti interesi autora povrijeđeni)

ŽALBENI POSTUPAK

OKRUGLI STOL – pokušaj korištenja autorskog djela

ŽALBENI POSTUPAK

čl. 3.st.4. ZAPSP-a – javno korištenje korištenje pristupačno javnosti korištenje u prostoru koji je pristupačan javnosti ( klub tuženika )

ŽALBENI POSTUPAK

čl. 3.st.3. ZAPSP-a - javnost veći broj osoba izvan uobičajenog užeg kruga osoba usko povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama ( obavijest na web stranici, e-mail )

ŽALBENI POSTUPAK

Tužitelj - pravo javnog priopćavanja audio - vizualnog djela čl. 25. ZAPSP-a čl. 44.st.3. ZAPSP-a

ŽALBENI POSTUPAK

tužitelj – pravo na zaštitu čl. 172.st.2. ZAPSP-a čl. 177. ZAPSP-a

REVIZIJA

Bitne povrede odredaba parničnog postupka- čl. 354.st.2.toč 11. ZPP-a Pogrešna primjena materijalnog prava: - okrugli stol – značaj javnosti - primjena odredbi čl. 44.st.3. ZAPSP-a - uvjeti za primjenu odredbe čl.45. ZAPSP-a

REVIZIJA

- odbijena kao neosnovana

OZNAKA PREDMETA

P-569/11 ( TSZ ) Pž-7598/11 ( VTS RH ) Revt-342/13 ( VS RH )